e-books

 | 

Theologie

 | 

Theologie algemeen
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende
Bijbelse theologie / III-3 De finale van het evangelie naar

Bijbelse theologie / III-3 De finale van het evangelie naar
Frans Breukelman

In 1984 verscheen van de hand van Frans Breukelman het eerste deel van zijn bijbelse theologie over het evangelie naar Matteüs. Na zijn overlijden verscheen in 1996 het tweede deel onder redactie van Pieter van Walbeek en Ad van Nieuwpoort. Nu zal als laatste deel van het verzameld werk het derde deel van de Matteüsstudie verschijnen. Dit boek behandelt de finale van het evangelie en bevat ondermeer zijn beroemd geworden passages over de rol van de vrouw van Pilatus in het lijdensevangelie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bijbelse theologie in praktijk

Bijbelse theologie in praktijk
Rinse Reeling Brouwer

Tegelijk met het laatste deel uit Breukelmans Verzameld Werk verschijnt deze verzameling opstellen. De bundel verschaft een overzicht van het nu uitgegeven werk, maar stelt vooral de vraag hoe deze Bijbelse Theologie in de praktijk haar nut bewijst op velden als liturgie, prediking, diaconaat, pastoraat, en missionair gemeente-zijn. Het werk ligt er nu, maar hoe werkt het? De bundel opent met een programmatische tekst van Breukelman zelf en sluit af met boekbesprekingen betreffende Breukelman.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bijeen vergaard
Johan van der Poel

Een bundel met nagelaten preken, brieven en spreuken van Ds. Joh. van der Poel. Oud Gereformeerd predikant uit Ede

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Blank en rood

Blank en rood
M. van Kooten

Alleen verkrijgbaar als E-book; In het verleden vergeleken rabbijnen het lezen van Salomo’s Spreuken met het betreden van het voorhof van de tempel te Jeruzalem. Het lezen van Prediker zag men als ingaan in het heilige. Het lezen van het Hooglied als het binnengaan in het heilige der heiligen. Een prachtig beeld, overeenkomend met de letterlijke vertaling van Hooglied: lied der liederen. In het Hooglied wordt aan de hand van beelden uit een aards huwelijk de onbegrijpelijke liefde van Christus jegens Zijn zwarte bruid bezongen. Dit boek behandelt in 52 meditaties het Hooglied van vers tot vers. Het is uitermate geschikt voor elk die behoefte heeft aan geestelijk onderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Blijft in Mij

Blijft in Mij
Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht. In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brieven voor jou / 7

Brieven voor jou / 7
A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 7 gaat over de twee brieven van Paulus aan Timótheüs en de brief aan Titus. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.    Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen!  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brug naar Esther

Brug naar Esther
A.T. Vergunst

In Brug naar Esther wordt er een brug gelegd tussen het bijbelboek Esther en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding. Ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland Voor jongeren van twaalf tot zestien jaar Eerder verscheen in deze serie Brug naar Markus

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Calvijn een mens

Calvijn een mens
Herman J. Selderhuis

De traditionele dagscheurkalender. Traditiegetrouw verschijnt voor het komende jaar 2009 de Mariakalender. Deze dagkalender biedt een jaar lang dagelijkse informatie: dag, datum, kerkelijke en wereldlijke feest- en gedenkdagen, spreuken, op- en ondergaan van zon en maan. Op de achterzijde een bont geheel van citaten, grappen, gedichtjes, wetenswaardigheden, weerspreuken, recepten, raadsels en puzzels. Verkrijgbaar bij het CB en grossiers; of rechtstreeks bij Gooi en Sticht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Canticum Canticorum
M Verduin

In dit hoek - dat als proefschrift diende aan de Rijksuniversiteit te Utrecht - geeft de auteur een beschrijving van zijn speurtocht naar de bronnen van de kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. De hoofdpersoon in het onderzoek is G. Udemans (1581/2-1649). De belangrijkste gegevens uit diens Corte en de duydelicke verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo (1616) zijn namelijk door de kanttekenaars opgenomen als toelichting bij het Hooglied. Udemans op zijn beurt steunt op het werk van een tijdgenoot, van auteurs uit de Reformatie-periode en de Middeleeuwen. De wortels van het geheel zijn vroeg-christelijk en joods. Naast Udemans heeft ook Jac. Revius (1586-1658) een belangrijke betekenis voor de tekst en de uitleg van het Hooglied in de Statenbijbel. De Kanttekeningen vormen een schakel in een eeuwenlange geschiedenis van de uitleg van het Hooglied. De kanttekenaars volgen de hoofdlijn van de traditie: zij geven van het Hooglied een allegorische exegese. In de geschiedenis van de exegese van het Hooglied na 1637 is ook in Nederland de eeuwenlange traditie niet altijd gecontinueerd. Opvallend is dat H.F. Kohlbrugge (1803-1875) en C.H. Spurgeon (1834-1892) - die door hun geschriften tot op heden veel invloed uitoefenen - dezelfde lijn volgen als de kanttekenaars. Niet minder treffend is dat een grote meerderheid van Hooglied-exegeten in de twintigste eeuw zich heeft afgewend van het spoor dat in een geschiedenis van bijna twintig eeuwen is getrokken: de allegorische verklaring wordt verworpen. Dr. M. Verduin (geb. 1942) was aanvankelijk werkzaam bij N.V. Philips en studeerde later theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, alwaar hij zijn doctoraalexamen aflegde (jan. 1971). Hij was een aantal jaren docent aan de Hogeschool 'De Driestar' te Gouda. Van 1972-1977 was hij Ned. Herv. predikant te Brakel en vervolgens, van 1977-1982 te Kampen. Sedert okt. 1982 dient hij de Herv. Gemeente te Zeist. Hij promoveerde op 8 oktober 1992 te Utrecht (promotor Prof.Dr. C. Graafland).

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Christelijke theologie

Christelijke theologie
Alister McGrath

De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie. Herziene en geactualiseerde uitgave! - Een modern leerboek, geschreven door iemand die het vak van onderwijzen als geen ander beheerst - Geknipt voor beginners in de theologie - Gedetailleerde uitleg van alle sleutelwoorden en begrippen - Vermijdt ingewikkelde theologische bijzaken - Bevat een uitgebreide samenvatting van theologische termen en suggesties voor verdere studie - De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie - Bedoeld voor zelfstudie, voor cursussen, opleidingen of universiteit

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Christus' komst in de wereld

Christus' komst in de wereld
G.H. Kersten

Dit boek bevat 6 preken van ds. G.H. Kersten : 3 Adventspreken 2 Kerstpreken 1 preek na het Kerstfeest

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Compassie

Compassie
Karen Armstrong

Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen. In het wijze en diepzinnige boek Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daar- bij in op thema¿s als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Concreet

ConcreetGod heeft concreet iets te zeggen, zeker ook tot jonge mensen. Elke week komt er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud aan de orde. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is Christus de Kern van het Woord. Wij wil jouw hart hebben!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Contact

Contact
J.A Berg

Je kunt eenzaam zijn met veel mensen om je heen. Echt contact met iemand is iets moois. Er ontstaat verbondenheid. In dit dagboek leer je Bijbelse personen kennen. Elke week wordt er een persoon besproken. Je komt met hen in contact. Door hun leven leer je over God. Hij zoekt contact met jou. De Heilige Geest wil hierdoor jouw hart raken. Er komt dan een levende band van geloof met Christus. Door Zijn liefde in jouw hart is er contact. Dan krijg jij ook jouw naaste lief.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Daadkracht
Laurens Snoek

Je bent leidinggevende en houdt je geregeld bezig met de voorbereiding van een clubavond. Of je bent opvoeder van een opgroeiend gezin. Je herkent het zeker dat niet al je kinderen en alle jongeren hetzelfde zijn. Je hebt er denkers tussen die precies willen weten hoe het zit, maar ook van die praktisch ingestelde doeners. Hoe bereik je nu ook juist die laatste groep, een groep die naar eigen zeggen in de kerk weleens ondergeschikt lijkt? In opdracht van de stuurgroep 'Doeners in de kerk' heeft Laurens Snoek gedurende een jaar 53 Prikkels voor doeners geschreven: puntige stukjes, bedoeld als aansporing of denkprikkel voor allen die doener zijn, met doeners werken of doener zouden moeten worden. Deze prikkels zijn nu gebundeld en voorzien van een begeleidende tekst met als doel om ieder die met jongeren werkt, denkers en doeners, praktische en bezinnende handvatten te geven!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Daar horen jullie ook bij
Ds. J. Lohuis

Het doopformulier uitgelegd voor jongeren Dit boek wil proberen jou tot inzicht te brengen hoe bevoorrecht gedoopte jongeren wel zijn. Ben jij een van hen? Dan hoor je bij die jonge mensen aan wie een heel rijk aanbod is gedaan. De HEERE beloo jou min of meer o cieel vergeving van zonden en de Heilige Geest. Gods Geest laat jou zien en aannemen wat je in de belo e hebt gekregen. En opdat je er zeker van zult zijn dat de HEERE ook jou die belo e hee gedaan, heb je van Hem het teken en zegel van de Heilige Doop gekregen. Jij bent een jongere met een zondig hart. En juist tegen jóú wordt gezegd: Er is vergeving! Dit alles wordt in dit boek op een eenvoudige manier uitgelegd aan de hand van ons klassieke doopformulier. Ds. J. Lohuis is predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dagelijks volgen

Dagelijks volgen
A.M.P.C Hartingsveldt-Moree

Wat zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen? Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk zijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord is het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods ‘taakomschrijving’ voor het leven van vrouwen. Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hoor-zamen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks te volgen. Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

EPUB versie: ePub 2


Euro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dagelijkse omgang met God

Dagelijkse omgang met God
Matthew Henry

Leef geen dag zonder God! Zo luidt de dringende oproep van Matthew Henry. Wij hebben de dagelijkse omgang met de Heere nodig. Niet alleen ’s morgens en ’s avonds, maar de hele dag door. In dit boek heeft Matthew Henry drie preken opgenomen die gaan over onze dagelijkse omgang met God. Hij legt niet alleen uit waarom het zo belangrijk is om met God te wandelen, maar hij geeft ook veel praktische handreikingen. Matthew Henry (1662-1714) was een Engelse, presbyteriaanse predikant. Hij werd vooral bekend door de ‘Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament’.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dan zingen zij
G.J. van Aalst

Dan zingen zij Luther zei eens: ‘In de Psalmen zie je Gods kinderen in het hart.’ Dat blijkt ook uit deze bundel overdenkingen. Er wordt stilgestaan bij Psalmen van bekende en onbekende dichters. Verschillende aspecten komen aan de orde. De moeiten en zorgen van het leven, de vijanden die vervolgen, het verlangen naar God en naar Zijn huis. Maar ook de verlossing van Sion in Christus Jezus, en het vertrouwen voor de toekomst. Daarom zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van ’s HEEREN wegen. De overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor de leesdiensten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dauw op de aarde
J.H. van Doleweerd

Dit boek wil het gezonden zijn van de kerk in de wereld in rapport brengen met de actuele ontwikkelingen dichtbij en verder weg. Gezien de complexe werkelijkheid en de secularisatie in Nederland leven er op dit punt veel vragen. Wat is de Bijbelse inhoud van de roeping van de kerk in de wereld? Hoe geven wij deze in de eenentwintigste eeuw gestalte in de nabije omgeving en over de landsgrenzen? Wat onderwijzen we hierover in catechese, prediking en pastoraat? Dit boek is geschreven tegen de achtergrond van historische opvattingen en actuele ontwikkelingen in de missiologie. In de evangelicale traditie is de laatste jaren veel over zending en missionair werk gepubliceerd. Ook in eigen land is een nieuwe traditie ontstaan van missionaire gemeentevorming in diverse grote steden. Tegen deze achtergrond verwerkt de auteur de uitgangspunten van de gereformeerde theologische traditie in een actuele visie op zending. Gereformeerde theologie is vitaal, relevant en actueel, ook voor de missiologische vraagstukken van nu. Dr. Jan H. van Doleweerd (1961) is missioloog en theologisch docent. Hij promoveerde in 2012 op Viva Vox Dei, een hermeneutische studie over het zelfgetuigenis van de Schrift. Hij is namens de Zending Gereformeerde Gemeente verbonden aan de Theologische Hogeschool Johanes Calvin te Denpasar Indonesië. Eerder was hij werkzaam in Afrika en Latijns-Amerika. In de serie Theologische Thema’s worden actuele theologische vragen doordacht vanuit het gereformeerd belijden. Doelgroep: theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden binnen de gereformeerde gezindte.

EPUB versie: ePub 2


Euro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken
Thomas Hooker

De Engelse puritein Thomas Hooker (1586-1647) geeft in dit boek aangevochten en bestreden zielen onderwijs in de weg der zaligheid. Met grote bewogenheid en ernst geeft hij bekommerde zielen raad en troost. Helder beschrijft hij wat de zondaar verhindert om tot Christus te komen. Vervolgens behandelt hij de middelen om tot Christus te komen en de zekerheid van het geloof te ontvangen. Hij wijst de lezer op de beloften uit Gods Woord en de noodzaak van een leven door het geloof. Thomas Hooker was in zijn tijd bekend om zijn grote Schriftkennis en tere godsvrucht. Dit werk, dat in 1641 verscheen, beleefde vele herdrukken, zowel in het Engels als in het Nederlands. Opnieuw vertaald door W. van der Zwaag.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De bank des Geloofs

De bank des Geloofs
William Huntington

Het levensverhaal van William Huntington, door hem zelf beschreven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De Bank des geloofs
William Huntington

Dit ontroerende boek vertelt over de vele ontberingen die Huntington (1745-1813) leed. Het is ook een verslag van Gods goedertierenheid jegens hem, zowel op geestelijk als tijdelijk gebied. Een herziene herdruk.

EPUB versie: ePub 2


Euro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De bekering
Daniël Dyke

Een greep uit de inhoud van dit boek: 1. Wat bekering is 2. Op welke manier de vernedering gewerkt wordt 3. De eigenschappen der vernedering 4. Over de mate der vernedering 5. Het nut en de uitnemendheid der vernedering 6. Over het onderzoek van ons hart, door de Wet 7. Over de belijdenis en 'afbidding' 8. De dadelijke vernedering 9. Het tegengestelde van vernedering: vertwijfeling en 'n gevoelloos geweten 10. De namen waardoor de verandering van hart in de Schrift uitgedrukt wordt 11. Het zich afkeren van de zonde 12. Over het 2e deel der verandering, namelijk een wederkeer tot God 13. De eigenschappen der bekering 14. De beoefening der bekering, in vier gedeelten 15. Nog drie andere plichten, waaruit de bekering bestaat 16. Over de eerste bekering 17. Over de voortgaande, vernieuwde bekering 18. Beweegredenen tot bekering: Ie. zij weert het kwaad 19. Argumenten ter bekering, vanwege het goed dat ze werkt 20. Argumenten, ontleend aan het kwaad der onboetvaardigheid

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De belijdenisgeschriften
A Baars

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant? De auteurs van deze bundel laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drie-enige God. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in onze tijd. De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen ons leerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal en praktisch willen leiden in ons geloof.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De betoverde mens

De betoverde mens
D. Kroneman

De betoverde mens is van alle plaatsen en tijden. Hij laat zich betoveren door dromen en ideeën die een uitweg lijken te verschaffen uit het leven van alledag. Dit boek beschrijft het verschijnsel betovering in westerse en niet-westerse context. Dr. Dick Kroneman laat vanuit zijn ervaring als zendingswerker in Indonesië zien dat angst voor tovenarij nog steeds een belangrijke rol speelt in het leven van veel Papoea’s, terwijl het Evangelie al vijftig jaar geleden zijn intrede deed in Papoea. Ook de westerse mens is niet immuun voor de betoverende werking van de driehoofdige vijand – de duivel, de wereld, en de eigen zondige natuur. Niemand kan zonder de onttoverende werking van de Heilige Geest. Hij ontmaskert de leugen past de overwinning van Christus op de machten toe in het leven van Gods kinderen. Vanuit Bijbels perspectief vraagt de auteur aandacht voor geestelijke strijd en voor de roeping van christenen om zich te wapenen tegen allerlei vormen van grove en subtiele betovering. Dr. Dick Kroneman werkt als vertaalkundige in Papoea, Indonesië. Daarnaast doceert hij exegese en zendingswetenschap aan twee hogescholen in Indonesië.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De brief aan Efeze
Ds. W. Pieters

In de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze worden veel geestelijke zaken op een indringende wijze verwoord. De schrijver schetst in de eerste hoofdstukken hoe de gemeenteleden vroeger in de duisternis van de zonde hebben gewandeld, maar hoe ze door de Heilige Geest hier uitgetrokken zijn. Tegenover de doodsstaat van de mens plaatst Paulus de rijkdom van Gods barmhartigheid en laat hij zien hoe God vanuit Zijn welbehagen mensen zalig maakt. De laatste hoofdstukken handelen over de geestelijke wapenrusting en bevatten allerlei praktische adviezen voor het staan in de maatschappij en voor het gemeenteleven en het gezinsleven. Ook hier blijkt dat de boodschap van Gods Woord blijvend actueel is. De auteur, ds. W. Pieters, is predikant van de Hersteld Hervormde kerk te Garderen en heeft al verschillende publicaties op zijn naam staan. In de serie Aan u geschreven worden de brieven van Paulus en andere bijbelschrijvers op een eenvoudige manier behandeld. De boeken zijn uitermate geschikt voor de huisgodsdienst en voor bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in verenigingsverband.

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De brief van Jakobus

De brief van Jakobus
J. Joppe

De apostel Jakobus verbindt in zijn brief het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag. Hij benadrukt dat het geloof zichtbaar moet zijn. De brief van Jakobus houdt ons een spiegel voor. Zijn de kenmerken van het ware geloof door Gods genade in ons leven te vinden? In dit boek wordt de brief van Jakobus op een heldere manier uitgelegd.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De Christenreis naar de eeuwigheid

De Christenreis naar de eeuwigheid
John Bunyan

John Bunyan was een man door God geleerd. Hij was een waardig leraar in de stad Bedford. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd had. In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek dat reeds velen tot heil en zegen mocht zijn. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te stellen een boetvaardige en Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar het Hemelse Jeruzalem. Wat hem op zijn weg ontmoet en bejegent , hoe hij eindelijk zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de dood in de zalige eeuwigheid aankomt. Opnieuw in hedendaags Nederlands overgezet zonder enige afbreuk te doen aan de inhoud van het boek. Een prachtig boek dat bijzonder geschikt is om uit te delen aan onze kinderen en door hen zelf gelezen te worden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De Christinnereis naar de eeuwigheid

De Christinnereis naar de eeuwigheid
John Bunyan

Het vervolg op de Christenreis. Nadat haar man door God gered is, gaat ook Christinne met haar kinderen op reis. Ze vertrekt uit de stad verderf en gaat op zoek naar de Hemelpoort, naar God, Haar weg is heel anders dan die van Christen, maar de aankomst is net zo mooi.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende