e-books

 | 

Theologie

 | 

Theologie algemeen
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
U en uw kinderen

U en uw kinderen
A. Baars

Is de kinderdoop een menselijke vinding óf vindt ze haar grond in de Bijbel? In dit pastoraal getinte boekje toont prof. dr. A. Baars aan dat de verdediging van de kinderdoop op grond van de Bijbel goede papieren heeft. Doelgroep: ambtsdragers, gemeenteleden, jongeren

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Krabbels

Krabbels
S.D. Post

Alleen verkrijgbaar als E-book; Zestig korte, krachtige en scherp geformuleerde teksten voor jongeren van nu. De soms wat confronterende toonzetting zet je aan het denken over wezenlijke vragen. Moet je eerst je zonden kennen voor je tot Jezus mag gaan? Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Wat is er mis met popmuziek? Hoe weet je of je bekeerd bent? Wat is geloven? Door de gespreksvragen is het boekje ook goed te gebruiken bij bezinnende momenten in het gezin of met je vrienden. Aan ieder stukje is een verwijzing naar de Bijbel toegevoegd. Steef Post (1957) schrijft al jaren columns voor jongeren, onder andere in het jongerenblad Daniël en het Reformatorisch Dagblad. Sommige teksten uit dit boekje zijn op eerdere columns gebaseerd

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een gebed voor onderweg

Een gebed voor onderweg
D. Rosbergen

Bijbelstudies over het "Onze Vader". Ieder mens is onderweg. Op reis naar het Koninkrijk van God heeft de Heere Jezus Zijn discipelen het Onze Vader leren bidden. Het is een gebed waarin de mens niet meetelt, maar dat gericht is op God en op Zijn eer. In dit boekje wordt iedere bede van dit volmaakte gebed afzonderlijk besproken en uitgelegd, naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijke overdenking en voor gebruik in verenigingsverband

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Zaligmakende genade

Zaligmakende genade
Ds. P. Molenaar

De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur. Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt. Ds. P. Molenaar is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In winkelmandje leggen Gebonden 2-3 dagen € 13,90 E-book Direct download € 9,75 Delen op sociale media De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur. Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt. Ds. P. Molenaar is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Liefde tot elkaar

Liefde tot elkaar
Ds. A. Schot

Samen een kerkelijke gemeente vormen, betekent oog en zorg hebben voor elkaar. Dat gold de Vroeg Christelijke Kerk, dat geldt ook ons. De apostel Paulus dringt in zijn brieven onder andere aan op onderlinge liefde en gehoorzaamheid. Aan de hand van zijn brief aan de Efeziërs (Ef. 5:22 tot en met Ef. 6:9) zijn praktische lessen te trekken voor echtparen, kinderen, ouders, werknemers en werkgevers. De vereniging met Christus is noodzakelijk. Deze heeft grote gevolgen voor gewone dagelijkse dingen. De belangrijke vraag is: Hoe staan wij persoonlijk tegenover Christus? Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de gereformeerde gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel en is sinds 2003 verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verborgen werkelijkheid

Verborgen werkelijkheid
R.C. Sproul

De Bijbel spreekt over hemel, hel, engelen en duivelen. Ze maken deel uit van en onzichtbare, geestelijke werkelijkheid. Het bestaan van deze verborgen werkelijkheid is iets wat wij vaak moeilijk kunnen begrijpen. Over het bestaan van de hel woedt al enige tijd een felle discussie. Er is een tendens om de onaangename kanten van de Bijbelse boodschap weg te poetsen. Dit boek geeft een voluit Bijbelse uitleg over de geestelijke wezens en plaatsen die in de Bijbel voorkomen en laat de grote impact zien die zij hebben op ons dagelijks leven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Stevig in je schoenen

Stevig in je schoenen
Dirk Jan Nijsink

Dirk- Jan Nijsink Stevig in je schoenen Je bent christen en je staat midden in de samenleving waarin maar weinig christenen zijn. Vaak merk je dat je als christen heel anders denkt dan anderen. Dit boek kan je helpen om te denken en te leven als een christen in een postmoderne samenleving. Die samenleving is als een herfstbos. Overal liggen blaadjes die allemaal verschillend zijn. Waar is het verband? Wat is typisch postmodern? En in hoeverre ben je zelf een kind van je tijd en wat doet dat met je als christen? Wat heb je nodig om stevig in je schoenen te staan? Dit boek vertelt je niet hoe je het doen moet. Het daagt je uit om zelf te durven denken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Licht op de vuurtoren

Licht op de vuurtoren
H. van den Belt

De gereformeerde gezindte heeft veel weg van de Katwijkse vuurtoren. Een statig en stevig monument. Smetteloos, wit, vierkant. De vuurbaak heeft vele stormen getrotseerd, maar het licht is gedoofd. De gereformeerde gezindte staat nog altijd als een huis, maar er komt weinig terecht van het verbreiden van de Bijbelse boodschap en van het positief beïnvloeden van de samenleving. Wie wil nadenken over de plaats van reformatorische christenen in de samenleving moet beginnen bij de vraag hoe dat komt. De rode draad in deze bundel is de toepassing van de gereformeerde geloofsleer in het alledaagse leven. De auteur houdt reformatorische christenen een spiegel voor met als kernvraag of zij echt licht verspreiden in de wereld. Dr. H. van den Belt is bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Toch geloven

Toch geloven
D. Rosbergen

In Toch geloven wordt elk artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte. Dit werpt een verrassend licht op elk geloofsartikel. Het ware geloof gaat vaak tegen de zichtbare werkelijkheid in. De titel van dit boek geeft het 'nochtans' van het geloof aan. Het geloof dat ondanks alles wat tegen is het van de Heere blijft verwachten

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Onderwijs voor het onderwijs

Onderwijs voor het onderwijs
G.J. van Aalst

Om te onderwijzen is het nodig om ook zelf onderwezen te worden. De beste Bron daarvoor is de Bijbel. Deze bevat een schat aan richtinggevende, ondersteunende en ook bemoedigende teksten voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. De Bijbelteksten in de bundel Onderwijs voor het onderwijs zijn onderverdeeld aan de hand van de verschillende facetten van het leraar-zijn. Zowel voor het po, vo en mbo. De gekozen Bijbelpassages worden verklaard door predikanten die zelf in het onderwijs werken of erin gewerkt hebben.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
't Is een vreemdeling zeker
Anton Wessels

In ’t Is een vreemdeling zeker gaat oud-hoogleraar Godsdienstwetenschap Anton Wessels op zoek naar overeenkomsten in Jodendom, Christendom en Islam. Vaak wordt door aanhangers van de drie religies vreemd en soms zelfs vijandig naar elkaar gekeken. Maar als men elkaars taal werkelijk leert verstaan, komt er oog voor wat verbindt. Anton Wessels schreef eerder Thora, Evangelie en Koran dat vertaald werd in het Engels en het Arabisch.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt
Ds. M Hofman

Ds. M. Hofman ( 1837 - 1945). predikant bij de Gereformeerde Gemeenten beschrijft hetgeen hij in zijn leven heeft ervaren. Veel lotgevallen en wonderlijke uitreddingen, zowel voor het tijdelijke als het gesstelijke leven, alsmede zijn roeping tot het leraarsambt. Het geheel getuigt van een dicht, nabij leven bij de Heere. In zijn leven is het alwijze Godsbestuur op een bijzondere wijze verheerlijkt. Ook van zijn sterven en zijn begrafenis wordt in dit boek verslag gedaan.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Gedachtenis tot zegening
Jac. Overeem

Jac. Overeem heeft uit de artikelen die ds. J.T. Doornenbal in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe heeft geschreven, een herdenkingsbundel samengesteld. Ds. Doornenbal werd geboren in 1909, en is overleden in 1975 Predikant te Woubrugge, Kesteren en Oene

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
12 preken voor jongeren
Charles Haddon Spurgeon

Een bundel met 12 preken van C.H. Spurgeon voor jongeren Inhoud: 1. Het gezicht van een jongeling 2. Aan u, jongelingen 3. Een preek voor jonge mannen enjonge vrouwen 4. Het beste juk voor jonge schouders 5. Een bezorgde vraag naar een geliefde zoon 6. Een beschrijving van jongelingen in Christus 7. Menende, dat Hij in het gezelschap was 8. De Exeter-Hall-preek voor jonge mensen 9. Het bloed der besprenging en de kinderen 10. Jongeman, is dit voor u? 11. Jongeman! Een gebed voor u 12. Een beroep op kinderen van godvrezende ouders

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De worsteling in Gethsemané
Charles Haddon Spurgeon

Een bundel met 12 preken van Spurgeon op weg naar Goede Vrijdag. Inhoud 1. De worsteling in Gethsemané 2. De smartelijkste uitroep van het Kruis 3. De Zaligmaker, die ge nodig hebt 4. Het stervenswoord van Christus voor zijn Kerk 5. Zie het Lam Gods 6. De vreugde van de Verlosser 7. De grootmoedigheid van God 8. Ijdelheden der waarheden 9. Het gescheurde voorhangsel 10. De eenzaamheid van Christus en de onze 11. Het medelijden van Christus met Zijn volk 12. De ondergang van de mens en het redmiddel van God

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het Evangelie des Koninkrijks
Charles Haddon Spurgeon

Het Evangelie des Koninkrijks - Mattheüs' evangelie praktisch verklaard door C.H. Spurgeon Uit het Engels vertaald door Elisabeth Freystadt

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17