e-books

 | 

Theologie

 | 

Theologie algemeen
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende
Dienen en delen

Dienen en delenIn een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat met de titel Dienen en delen reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan. Het eerste deel is de theologische basis van het diaconaat, het tweede deel gaat over de praktische toepassing in de gemeente, de samenleving en wereldwijd. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de plaats van het diaconaat in de gemeenteopbouw.

EPUB versie: ePub 2


Euro 12.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Dietrich Bonhoeffer

Dietrich BonhoefferNu verzameld in een dagboek: 366 tekstfragmenten van Dietrich Bonhoeffer die de gehele breedte en diepte van zijn gedachtewereld beslaan. Bonhoeffer is niet alleen bekend vanwege zijn revolutionaire gedachten over God, geloof, kerk en leven, maar ook vanwege zijn uitingen van persoonlijke spiritualiteit. Kenmerkend voor Bonhoeffer is dat beide bij elkaar horen. De in dit dagboek bijeengebrachte tekstfragmenten zijn ontleend aan de nieuwste uitgave van zijn verzamelde werk. Ze zijn - voorzover mogelijk, want bij Bonhoeffer hangt alles met elkaar samen- systematisch gerangschikt: elke maand komt een bepaald thema aan de orde, dat kort wordt ingeleid. Het voordeel: de lezer heeft niet alleen een dagboek in handen, maar kan ook gemakkelijk opzoeken hoe Bonhoeffer over bepaalde onderwerpen dacht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Dingen die haast geschieden moeten

Dingen die haast geschieden moeten
J.T. Doornenbal

27 Bijbellezingen over de Openbaring aan Johannes, gehouden in de Hervormde Gemeente van Oene.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
DiscipelschapDiscipelschap hangt in de lucht. Overal ter wereld bieden kerken discipelschapstrainingen aan. Dit verschijnsel vraagt om theologische doordenking: laat discipelschap zich trainen? Wat heeft de kerk daarvoor nodig? Tegelijk stelt discipelschap vragen aan de theologie: waarom is er nog nauwelijks een 'theologie van discipelschap'? Wat zouden kernelementen van zo'n theologie kunnen zijn? Deze bundel gaat in op deze vragen. Daarbij komen twee spraakmakende Britse theologen aan het woord: Brian Brock en Stephen Cherry. Als Nederlandse auteurs werkten mee Sjaak van den Berg, directeur van de IZB, en Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar Systematische theologie en 21e-eeuwse ecclesiologie, Bert de Leede en Herman Paul. De laatste twee vormden tevens de eindredactie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Door U, door U alleen

Door U, door U alleen
W.C. Lamain

Veel ouderen herinneren zich de geliefde predikant ds. W.C. Lamain ( 1904-1984). Reeds op 25-jarige leeftijd was hij predikant van de gereformeerde gemeente te Leiden. Onvergetelijk zijn ook de daaropvolgende jaren in Rotterdam-Zuid en Rijssen geweest. In 1947 leidde zijn weg naar Grand Rapids (VS). Tot op hoge leeftijd mocht hij daar het Woord Gods in alle eenvoud bedienen. Maar de band met het ‘oude vaderland’ bleef. Deze bundel bevat tien meditaties die niet eerder in boekvorm zijn verschenen. Speciaal voor de oudere lezers zijn de preken in een duidelijke letter weergegeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Doorleefde menselijkheid

Doorleefde menselijkheid
Hans Küng

`Doorleefde menselijkheid van de Zwitserse theoloog Hans Küng is het derde en het laatste deel van zijn autobiografie. `Doorleefde menselijkheid bestrijkt het deel van Küngs leven vanaf 1980, toen de katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam. Küngs ontslag door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve monddood. Hans Küng ontmoette de grote der aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette het project Weltethos (Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede. Hans Küng gaat in dit deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het t waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt daarna?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Doorns evangelie

Doorns evangelie
Alida Groeneveld

Heeft het goede nieuws van gisteren vandaag nog iets te zeggen? In Doorns evangelie onder redactie van Alida Groeneveld, Stephan de Jong en René van de Rijst staat het evangelie van Marcus centraal. Moderne theologen schrijven over het oudste evangelie. De verhalen over Jezus zijn soms ontroerend mooi, vaak vreemd en niet zelden onbegrijpelijk. In 52 korte hoofdstukken lezen 21 predikanten van Op Goed Gerucht (PKN) het oudste evangelie, dat van Marcus, opnieuw. Elk hoofdstuk in Doorns evangelie bevat twee commentaren: een bondige uitleg en een levenskunstige interpretatie met af en toe een knipoog. Eerder verschenen Doornse Catechismus en Doornse levenskunst.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Doornse catechismus

Doornse catechismus
Aarnoud van der Deijl

Een prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaarheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus. Een tiental dominees uit het midden van de PKN beantwoordt in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? - Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. Modern houvast voor hoofd én hart. Auteurs en samenstellers zijn allen lid van het jubilerende Op Goed Gerucht (10 jaar in 2010), dat samenkomsten belegt in Doorn en een verbinding zoekt tussen moderniteit en traditie. Diverse auteurs maakten naam met eigen publicaties.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Doornse levenskunst

Doornse levenskunst
Aarnoud van der Deijl

Zestien dominees van Op Goed Gerucht putten uit de christelijke traditie om antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Het christelijke denken kent een positieve kijk op de vormgeving van het leven. Dat God mij het leven heeft geschonken en, meer nog, dat Hij mijn onvolmaakte leven in ruimhartige liefde aanvaardt, vraagt om een dankbare reactie. Dit boekje bestaat evenals zijn voorganger de Doornse Catechismus uit 52 korte hoofdstukjes.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dordt in 't kort

Dordt in 't kort
J. Van Amstel

Kun je, in een tijd waarin veel zekerheden wankelen, nog wel geloven in een God Die zondaren uitverkiest. Velen zeggen dat Christus voor iedereen gestorven is en dat jij dit moet aannemen. Heb je dan een vrije wil om te geloven? En als je zelf de keuze maakt om te geloven, kun je dan nog wel van genade spreken? De auteur heeft geprobeerd om op deze indringende vragen een Bijbels antwoord te geven. Hij doet dat door de Dordtse Leerregels uit te leggen. ‘Dordt in ’t kort’ is bijzonder geschikt voor gebruik bij belijdeniscatechisatie en evangelisatiewerk. Met het oog op gebruik in gesprekskringen zijn gespreksvragen toegevoegd Ds. J. Van Amstel is Christelijk Gereformeerd predikant te Ede. Van zijn hand verschenen onder andere de volgende titels: ‘De rijkdom van de kinderdoop’, ‘De zegen van het avondmaal’ en ‘Wie Jezus zalig spreekt’.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Drieërlei catechismus
Jacobus Koelman

De gronden van het Christelijk geloof, De historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid. samengesteld door Jacobus Koelman dienaar van het Evangelie

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Eben Haezer
Johan van der Poel

INHOUD Voorwoord Moeder en zoon Het eerste huwelijk Het tweede huwelijk Mijn predikantsleven Op uw noodgeschrei INHOUD Eerste samenspraak tussen Jakob en Hendrik Tweede samenspraak tussen Jakob en Hendrik Een woord voor onze arme jeugd en voor allen welke nog niet te oud en te eigenwijs zijn Voor de jongelingen en jonge dochters Brief van L. Visser Brief van]. Boon Brief van Wed. c.A. Veldhuyzen-van Woerden Meditatie Brief van David Hage Voor dejeugd Voor de ouden van dagen Voor de zieken Een vers ter gedachtenis door de weleerw. heer D. Bakker Enkele nalezingen uit de veel geprezen. maar weinig gelezen werken van onze kerkvaders

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Echt geloven

Echt geloven
J. van Amstel

Hoe kom je aan een waar geloof? En, als je echt gelooft, wat houdt dit dan in? Aan de hand van de zondagen 7, 23 en 25 van de Heidelbergse Cathechismus gaat ds. Van Amstel op deze vragen in. Het boekje is geschreven voor jongeren, maar is zeker ook geschikt voor ouderen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een blijde boodschap

Een blijde boodschap
Ds. D.W. Tuinier

Het taalgebruik van de meditaties is heel eenvoudig. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt als leidraad in gesprekken of Bijbelstudies met mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbelse boodschap. De meditaties zijn geschreven door ds. D.W. Tuinier, de gedichten zijn van mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een boomstam wordt geen krokodil

Een boomstam wordt geen krokodil
Kees-Jan van Linden

‘De tand en de tong maken wel eens ruzie.’ Het is één van de vele spreekwoorden die de Mogofin in hun dagelijks leven gebruiken. Hoe goed de tand en de tong ook met elkaar kunnen opschieten, op een keer bijt de tand op de tong. Zij die dicht op elkaar leven komen af en toe - onbedoeld - met elkaar in conflict. Zeker als je tot verschillende culturen behoort. Twaalf jaar verblijf in het West-Afrikaanse Guinee heeft ons geleerd hoe waar dit spreekwoord is. Waar gebeurde verhalen houden ons Nederlanders een spiegel voor. Ze illustreren ook dat een boomstam die in het water ligt wel een krokodil kan lijken, maar het nooit wordt. Kees Jan van Linden was van 2000-2012 voor ZGG werkzaam in Guinee (West-Afrika). Hij begeleidde daar het Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk in het Mogofin. Op dit moment werkt hij als docent klassieke talen aan de Pieter Zandt s.g. in Kampen. Ook is hij tijdelijk nog vanuit Nederland betrokken bij het Bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Een gezamenlijke uitgave van Zending Gereformeerde Gemeenten en Uitgeverij De Banier.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Een commentaar op Psalm 45
H.F. Kohlbrugge

PHILOLOGISCH-THEOLOGISCH PROEFSCHRIFT inhoudend EEN COMMENTAAR OP PSALM 45, dat, MET GODS GUNST EN HULP, op gezag van de rector magnificus HERMAN BOUMAN, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige ACADEMISCHE SENAAT, en volgens besluit van de hoogeerwaarde THEOLOGISCHE FACULTEIT, TER VERKRUGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR, en de hoogste eer en privileges in de THEOLOGIE, AAN DE ACADEMIE VAN UTRECHT naar gebruikelijke en wettige wijze, OP 4 JUNI 1829, 12 UUR in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet door H. F. Kohlbrügge, geboren te Amsterdam.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een donkere wolk die voorbijgaat

Een donkere wolk die voorbijgaat
R.W. de Koeijer

Puriteinen schreven over donkere kanten van het geestelijk leven, zoals benauwdheid, verlatenheid en neerslachtigheid. Ze wilden hun lezers inzicht geven in de oorzaken van dit geestelijk lijden. Doordat de zonde in hun geschriften prominent naar voren komt, krijgen schuldbesef en bekering een zwaar accent. Tegelijk krijgt echter ook de bemoediging van met name zwakke gelovigen sterke aandacht. Hoewel het spirituele lijden als ingrijpend wordt getekend, zijn puriteinse auteurs ervan overtuigd dat gelovigen dankzij Gods genade hun moeite te boven komen. Deze studie bedoelt niet alleen het veld van de puriteinse pastorale zorg en geloofsbeleving verder in kaart te brengen, maar ook de eigen bijdrage van deze beweging aan de westerse spiritualiteitgeschiedenis. Dr. R.W. de Koeijer is predikant van wijkgemeente de Ark (PKN) te Bilthoven. Van zijn hand verscheen eerder: Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 25.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een eeuwigheid zonder tijd
Johan van der Poel

INHOUD Eerste predikatie Cl Petrus 2 : 22-25) Tweede predikatie (Zacharia 3 : 1-5) Derde predikatie (Jeremia 45 : 2-5) Vierde predikatie (Markus 16: 15) INHOUD Meditatie - De Moederbelofte (Genesis 3:15) Meditatie - Eerste dankdag (Genesis 4 : 4b en Sa) Meditatie - Een gelukkig faillissement (2 Koningen 4 : 1-7) Meditatie - Waarheid en wijsheid (Psalm 51 : 8) Meditatie - Gun leven aan mijn ziel (Psalm 119 : 88) Meditatie - Bede om genade (Psalm 123) Meditatie - Een geboren biddag (Jesaja 38 : 14) Meditatie - Een Goddelijke geboorte (Matthéüs 1 : 18-25) Meditatie - Kerst-overdenking (Lukas 2 : 25a) Meditatie - Voor de zieken (Lukas 8 : 43-48) Meditatie - Net voor twaalven (Lukas 23 : 39-43) Meditatie - Ik kom weder (Johannes 14 : 18) Meditatie - Pinksteren (Handelingen 2) Meditatie - Voor de zieken (Markus 1 : 40-45) Meditatie - Ouden van dagen (Maleáchi 4 : 6a)

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een getrouw Woord

Een getrouw Woord
G.H. Kersten

Leerzame meditaties geschreven in de tijd dat ds. Kersten de meditaties verzorgde voor \'De Saambinder\'. Zestig korte verhandelingen en geschikt voor dagelijks gebruik. Gebonden in linnen band met goudopdruk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een kleine man van grote kracht

Een kleine man van grote kracht
H.C. Ent

In 89 afleveringen behandeld ds. H.C. van der Ent het leven van de Richter Gideon.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een lege plaats

Een lege plaats
L. Terlouw

Dat het verlies van een geliefde bijzonder ingrijpend is weet ieder die dat heeft meegemaakt. De gevolgen – zowel lichamelijk als psychisch – kunnen heftig zijn. Wat roept omgaan met rouw veel vragen op. Zowel wanneer het ons persoonlijk betreft als wanneer we willen meeleven met rouwenden in onze naaste omgeving. Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt dit boekje een handreiking in situaties van verlies en rouw . Onderwerpen als ‘Wat is rouw?’ ‘Kun je je op rouw voorbereiden?’ ‘Rouw bij kinderen en jongeren’ en ‘ Meeleven in het pastoraat’ komen aan de orde. Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht. Jarenlang was hij als geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis Salem.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een mensenkind

Een mensenkind
A. Moerkerken

Het boek bevat 10 overdenkingen van ds. A. Moerkerken over het leven van de profeet Ezechiël.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een onwaarschijnlijke bekering

Een onwaarschijnlijke bekering
Rosaria Champagne Butterfield

De lesbische hoogleraar Rosaria Champagne Butterfield had een goed leven. Ze doceerde Engels bij een vooraanstaande universiteit, had twee huizen en nam actief deel aan de homoen lesbogemeenschap. Maar als ze bijna veertig is, krijgt ze een brief van een dominee. Dat is het begin van een reeks schokkende ontdekkingen. Het christendom, dat Butterfield op zijn best als iets doms en op zijn slechtst als iets zeer schadelijks beschouwde, blijkt bij nader onderzoek anders dan verwacht. Deze autobiografie is het verhaal van Butterfields bekering en zij vertelt haar levensverhaal zoals alleen een professor dat kan: kritisch, onderzoekend, eerlijk en diepgravend. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in waargebeurde verhalen Rosaria Champagne Butterfield en haar man wonen met drie van hun vier kinderen in North-Carolina (VS), waar haar man voorganger is in de Reformed Presbyterian Church. Unieke biografie die het verdient om ook in Nederland een bestseller te worden

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een tafel
Suzannah Spurgeon

Susannah Spurgeon (1832-1903) was de echtgenote en steunpilaar van de grote prediker Charles Haddon Spurgeon. Veel minder bekend is dat zij ook een begaafd schrijfster was. Zij schreef verschillende boeken, waarvan A cluster of camphire het meest geliefd zou worden. Dit boek verschijnt nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Het bevat een verzameling troostrijke meditaties die Susannah schreef na de dood van haar man. Dit boekje bevat eveneens een levensschets van Susannah en enkele recent ontdekte brieven van Susannah en Charles Spurgeon.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een vreemd'ling hier beneên

Een vreemd'ling hier beneên
C. den Boer

Een vreemd'ling hier beneën is een gids bij het lezen van Bunyans Çhristenreis naar de eeuwigheid'. De auteur geeft een heldere uitleg van deze beroemde allegorie, die al drie eeuwen lang velen tot zegen is geweest. Hij benadert het boek zo, dat niet Bunyan, nog de christen in het algemeen, maar Christus, de Borg en Zaligmaker, centraal staat. Een verrijking voor uw persoonlijk geloofsleven en een bron voor gezamenlijke studie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een vriend heeft te allen tijde lief
Martine de Wit

God zorgt voor ons. Ook door middel van vriendschap met vrienden en vriendinnen. Daarom is het een zegen als je een goede vriend of vriendin hebt! Maar hoe kun je een goede vriend(in) zijn? Welke eigenschappen zijn er dan in Bijbels opzicht belangrijk? Hoe kun je die eigenschappen in de praktijk brengen? En wat kunnen we leren van de vriendschappen in de tijd van de Bijbel? Over dit soort vragen denken we in dit boekje na. Zodat we meer en meer tot Gods eer vrienden en vriendinnen mogen zijn!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een woonplaats voor de Heilige
A.J. van den Herik

Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om voor altijd te midden van Israël te blijven. Naast deze nieuwe tempel (met een nieuwe eredienst) wordt gesproken over een nieuwe stad en een nieuwe leider (vorst). Het land Israël krijgt nieuwe grenzen en wordt opnieuw verdeeld onder de twaalf stammen. Dit visioen is niet alleen intrigerend, maar roept ook veel vragen op. Vanwaar deze zeer concrete en gedetailleerde beschrijving? Waarop heeft dit visioen betrekking? Verlegenheid met dit visioen is er vooral vanuit christelijk standpunt. Welke betekenis heeft bijvoorbeeld de nieuwe offerdienst die Ezechiël verkondigt bezien vanuit het afdoende offer dat Christus bracht aan het kruis? Het is dan ook niet vreemd dat dit visioen in de theologie en prediking niet veel aandacht gekregen heeft, behalve binnen dispensationalistische kringen. Deze studie gaat in op de strekking en relevantie van dit Bijbelgedeelte binnen de christelijke theologie. De auteur zoekt vanuit de exegese, de Bijbelse en systematische theologie en in gesprek met de eeuwenlange joodse en christelijke uitlegtraditie naar een verantwoorde leesmethode. A.J. van den Herik is geboren in 1966, studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en is vanaf 1995 hervormd predikant (nu binnen de PKN) in achtereenvolgens Moordrecht (deelgemeente Bethel) (1995-2000), Oene (2000-2006), Hoevelaken (2006-2010) en Moerkapelle (2010-heden). Hij is medeauteur van de catechesemethode Leren om te Leven en schreef de monografie: Gereformeerd en... toch hervormd (over ds. J.J. Knap Czn., 1999).

EPUB versie: ePub 2


Euro 25.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Eens een vreemdeling

Eens een vreemdeling
Andrew A. Bonar

Eens een vreemdeling is korte levensbeschrijving van Ds. Rober Murray McCheyne predikant te Dundee (Schotland) Beschreven door Andrew A. Bonar Opnieuw in het Nederlands bewerkt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Eeuwige vriendschap

Eeuwige vriendschap
J. Hoek

Een stimulerend boek over een centraal geloofsthema uit de gereformeerde spiritualiteit. Download de gesprekshandleiding aan de rechterkant van deze pagina. In dit actuele boek voeren de auteurs een warm en realistisch pleidooi om het verbond tussen God en mensen opnieuw te waarderen. Daarmee roeien ze tegen de stroom in. Hoe komt dat? Hoe kan de gedachte van het verbond weer relevant worden? Op deze vragen gaan de auteur eerlijk en praktisch in. Ze analyseren de tijd wat betreft dit thema, delven bijbelse gegevens op en werken dit uit naar de praktijk van het gemeenteleven en het geloofsleven. Een praktijk waarin het verbond weer een centrale plaats inneemt.

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Eindeloos geduldige liefdeIk zou best eens enkele dagen te gast willen zijn in een abdij of een klooster. Proeven van de stilte, de mystieke sfeer, de mooie gezangen van de broeders of de zusters... het trekt me aan. Zou ik dat wel uithouden voor meerdere dagen? En vooral, ben ik wel vroom genoeg om er echt in te kunnen komen? Dit 40-dagenboekje is ontstaan uit de website ignatiaansbidden.org. Met speciaal voor beginners een eenvoudige handreiking van de bekende priester Nikolaas Sintobin. Hij vertelt in dit boekje hoe je je dagelijks retraitemoment kunt invullen. Ook voor drukke mensen!

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende