e-books

 | 

Aardwetenschappen

 | 

Aardwetenschappen algemeenApokatastasis

Apokatastasis
Arjan Smit

Bijna 13000 jaar geleden werd de aarde geplaagd door een plotselinge, wereldwijde ramp. Grote zoogdieren zoals de mammoet stierven uit. Beschavingen verdwenen zonder veel sporen achter te laten. De wereldkaart kwam er anders uit te zien. De ijstijd begon aan een laatste stuiptrekking voordat zij definitief ten einde was. De auteur presenteert een opzienbarende en totaal nieuwe theorie over wat er in die tijd precies gebeurd was, waarbij hij letterlijk veel verder gaat dan andere schrijvers hebben durven doen. Voor het eerst lijkt een theorie over deze wereldwijde catastrofe geheel in overeenstemming met niet alleen de geologische en paleontologische vondsten, maar ook met de overgeleverde mythen van volkeren over de gehele wereld. Aan de hand van deze theorie heeft de auteur een aantal verrassende ideeën uitgewerkt. Juist in deze tijd van grote veranderingen zou dit boek gelezen moeten worden. Wat is het verband met de Maya’s, die de huidige kalendercyclus laten aflopen op 21 december 2012? Is er nog tijd om tot bezinning te komen?
Euro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De aarde

De aarde
Martin Redfern

Vijftig jaar geleden ontdekten geologen dat de continenten over het oppervlak van de aarde drijven. Ook kregen we de eerste foto's vanuit de ruimte te zien. Nu kunnen we eindelijk de aarde als geheel én in detail waarnemen: het bos én de bomen. Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit dat nu eigenlijk?'
Euro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De aarde

De aarde
Martin Redfern

Vijftig jaar geleden ontdekten geologen dat de continenten over het oppervlak van de aarde drijven. Ook kregen we de eerste foto's vanuit de ruimte te zien. Nu kunnen we eindelijk de aarde als geheel én in detail waarnemen: het bos én de bomen. Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit dat nu eigenlijk?'

EPUB versie: ePub 2


Euro 4.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
De poolgebieden

De poolgebieden
Nienke Beintema

De poolgebieden staan bekend om hun ijzingwekkende schoonheid. Die fraaie beelden worden nog veel mooier als je de verhalen erachter kent: de extreme prestaties van al die mensen, dieren en planten die weten te overleven in de wereld van sneeuw en ijs, storm, kou en duisternis. Daarover gaat 'De poolgebieden voor in bed, op het toilet of in bad'. * Waarom eten ijsberen geen pinguïns? * Wat is bloedsneeuw? * Hoe overleeft een bevroren grondeekhoorn? * Wat is de lol van kamperen bij -40C? * Waarom kreeg een poolreiziger de Nobelprijs voor de Vrede? * Hoeveel woorden hebben Groenlanders nu echt voor sneeuw? * Waarom zijn doodgevroren vingers zwart en niet wit? De korte hoofdstukjes behandelen een breed spectrum aan poolverhalen, letterlijk van A tot Z: over planten en dieren en hun wonderlijke aanpassingen, over landschap en klimaat, over poolculturen en de uitzonderlijke moed van poolreizigers, vroeger en nu.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De wetenschap van de aarde

De wetenschap van de aarde
Manuel Sintubin

Is Planeet Aarde een uniek kosmisch experiment? Samen gaan we in dit boek op zoek naar het antwoord op deze vraag. Al is elk atoom, elke molecule, elk stofdeeltje op aarde onderhevig aan de universele natuurwetten van het heelal, toch heeft een bijzondere samenloop van kosmische omstandigheden ertoe geleid dat een complex en wezenlijk onvoorspelbaar systeem is ontstaan dat bovendien zichzelf in stand weet te houden. De metafoor van een `levende planeet is dan ook op zijn plaats.In dit boek ontdekken we vooreerst hoe Planeet Aarde werkt. Twee essentiële aspecten komen hierbij naar voren. Als zelfregulerend systeem dat zich in een steeds veranderende kosmische omgeving in stand tracht te houden, is onze planeet permanent in een staat van globale verandering. Daarnaast is er het aspect tijd. De wereld rondom ons is er pas gekomen na 4,5 miljard jaar turbulente aardse geschiedenis. Weten hoe Planeet Aarde werkt, laat ons ook toe de impact van de mens op zijn natuurlijke omgeving in een meer globaal kader te plaatsen. Pas dan vinden we mogelijk een antwoord op de vraag wat de toekomst brengen zal. Voor Planeet Aarde? Maar vooral, voor ons? Over de auteur: MANUEL SINTUBIN is hoogleraar in de geodynamica aan het departement Aard- & Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven. Zijn onderzoeksdomeinen zijn tektoniek en aardbevingsgeologie en -archeologie. Hij legt zich bovendien toe op wetenschapspopularisering.  ;

EPUB versie: ePub 2


Euro 22.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Hoe bestaat het!
Don Batten

Dit boek geeft antwoord op meer dan zestig veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Het boek gaat in op vragen die bij uzelf kunnen leven en die op u af kunnen komen in gesprekken met anderen, binnen én buiten de kerk. Waarom is het geloof in de schepping, ook wetenschappelijk aannemelijk en wat zijn argumenten tegen het 'geloof' in evolutie? 'Hoe bestaat het!' is bijzonder geschikt voor jongeren die tijdens hun opleiding bevraagd worden over de geloofwaardigheid van de schepping. In de Engelstalige wereld is dit boek al jarenlang hét standaardwerk op dit gebied. Dr. Don Batten, dr. Jonathan Sarfati, dr. Carl Wieland en dr. David Cathchpoole zijn alle vier werkzaam voor Creation Ministries, een organisatie die zich wereldwijd inzet om het wetenschappelijke bewijsmateriaal voor de schepping en de zondvloed te verspreiden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Inleiding Landmeetkunde

Inleiding Landmeetkunde
J.E. Alberda

Inleiding Landmeetkunde is bedoeld voor studenten van universiteit en hogeschool. Van de vlakke landmeetkunde worden grondbegrippen, berekenings- en meet methoden, maar ook instrumentele onderwerpen behandeld. Belangrijke hoofdstukken zijn gewijd aan de fotogrammetrie, de kartografie, hydrografische metingen, maatvoering van bouwprojecten en plaats bepaling met radiosatelieten. Voorts wordt aan dacht besteed aan de kadastrale registratie en de landinrichting.

Het boek (zevende druk) bevat de volgende hoofdstukken:

1 Enige grondbegrippen van de geodesie

2 Overzicht van methoden; landelijke stelsels

3 Uitvoeren van berekeningen

4 Enkele aspecten van de waarnemingsrekening

5 Natuurkundige en algemene instrumentele onderwerpen

6 Waterpasinstrumenten

7 Uitvoering van waterpassingen

8 De theodoliet

9 Overige instrumenten voor hoek- en richtingsmeting

10 Afstandmeting

11 Satelliet- en inerti le plaatsbepaling

12 Uitvoering van hoek- en richtingsmetingen

13 Overige methoden van hoogtemeting

14 Opzet van een meetkundige grondslag

15 Enkele puntsbepaling; meetlijnberekeningen

16 Veelhoeksmeting

17 Detailmeting met meetband en hoekprisma

18 Tachymetrie (detailmeting volgens de poolco rdinatenmethode)

19 Beginselen van de fotogrammetrie

20 Kartografie

21 Oppervlakte- en inhoudsbepalingen

22 Maatvoering in projecten

23 Ondergrondse metingen

24 Hydrografische metingen.

http://www.vssd.nl/hlf/landmeet.html


Euro 30.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Na twee dagen regen volgt maandag

Na twee dagen regen volgt maandag
Axel Bojanowski

Waarom kruipen gigantische rotsblokken door de Nevada-woestijn? Hoe kan het plotseling ijsbrokken hagelen, terwijl de hemel kort daarvoor nog wolkenloos was? En waarom is het juist in ons vrije weekend zo opvallend vaak slecht weer? Op aarde doen zich raadselachtige natuur­ verschijnselen voor, die veel wetenschappers al tijden bezighouden: ijspannenkoeken, imaginaire eilanden, en watervallen die midden in de oceaan duizenden meters in het diepe storten. Axel Bojanowski vertelt op een begrijpelijke manier waarom de continenten voor het grootste deel op het noordelijk halfrond liggen, hoe het kan dat de warme golfstroom niet tot stilstand komt en wat de reden is dat veel eilanden wel in atlassen staan, maar op satelliet­ fotos niet zijn terug te vinden. Waar veel onderzoeksrapporten verzanden in eindeloos gegoochel met statistieken en overmatig gebruik van technische termen, maakt Bojanowski de onderwerpen op een humoristische en prikkelende wijze toegankelijk voor een breed lezerspubliek. Je hoeft geen leraar, filosoof of student aardwetenschappen te zijn om dit prettig geschreven boek met veel plezier te lezen. Onderhoudend en spannend tegelijk, met heel veel interessante weetjes. Voor jong en oud, maar vooral voor iedereen die nieuwsgierig is en die `moeder Aarde wil leren begrijpen.

EPUB versie: ePub 2


Euro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Wereldbedreigende rampen
Bill McGuire

Het leven op aarde zal een keer eindigen. Het is enkel een kwestie van tijd. In dit Elementaire Deeltje onderzoekt Bill McGuire de diverse catastrofes die onze planeet in de toekomst zouden kunnen overkomen, en bekijkt zowel de waarschijnlijkheid ervan als onze overlevingskansen, mocht het zover komen. Van de opwarming van de aarde tot extremere scenario's zoals nieuwe ijstijden, de impact van kometen, supervulkanen en mega-tsunami's: Bill McGuire biedt een realistisch overzicht van wat de aarde en de mens mogelijk nog te wachten staat.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Wereldbedreigende rampen
Bill McGuire

Het leven op aarde zal een keer eindigen. Het is enkel een kwestie van tijd. In dit Elementaire Deeltje onderzoekt Bill McGuire de diverse catastrofes die onze planeet in de toekomst zouden kunnen overkomen, en bekijkt zowel de waarschijnlijkheid ervan als onze overlevingskansen, mocht het zover komen. Van de opwarming van de aarde tot extremere scenario's zoals nieuwe ijstijden, de impact van kometen, supervulkanen en mega-tsunami's: Bill McGuire biedt een realistisch overzicht van wat de aarde en de mens mogelijk nog te wachten staat.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Werktuigkundige systemen

Werktuigkundige systemen
J.C. Cool

Werktuigkundige systemen

Dit boek geeft een algemeen overzicht van de werktuigkunde. Het is ge ri nteerd op de systeemleer, waarbij veel aandacht is gegeven aan modelvorming. De optredende interacties tussen krachten en verplaatsingen in werktuigen en tussen werktuigen onderling zijn geanalyseerd. In het boek is eveneens aandacht besteed aan de synthese van werktuigen. Er worden verschillende methoden aangegeven om goedwerkende constructies te ontwerpen.

De hoofdstukken gaan over

Systemen

Modelvorming

Evenwichten

Stabiliteit

Mechanische versterkers

Spanningen en vervormingen

Materialen

Comparologie

Wrijving en weerstand

Veren - Energie - Aandrijving

Dynamische systemen

Eenheden

De stof van dit boek ondersteunt colleges aan diverse faculteiten aan de TU Delft en kan ook bij andere soorten technisch onderwijs worden gebruikt. De hoofdstukken kunnen grotendeels onafhankelijk van elkaar worden bestudeerd.


http://www.vssd.nl/hlf/werktuig.html


Euro 30.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal