e-books

 | 

Economie en bedrijf

 | 

Accountancy en administratie
1 2 Volgende
Bedrijfsadministratie / 3 Uittreksel

Bedrijfsadministratie / 3 UittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bedrijfsadministratie voor SPD 3' (1e druk; ISBN 9789001323981 ) van Drs. H. Fuchs. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsadministratie / niveau 5 MBA

Bedrijfsadministratie / niveau 5 MBA..
Euro 47.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsadministratie / Niveau 5 MBA / deel Opgaven

Bedrijfsadministratie / Niveau 5 MBA / deel Opgaven
Henk Kuppen

..
Euro 27.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsadministratie 1 / uittreksel

Bedrijfsadministratie 1 / uittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bedrijfsadministratie voor SPD 1' (1e druk; ISBN 9789001323929 ) van Drs. H. Fuchs. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsadministratie 2 / uittreksel

Bedrijfsadministratie 2 / uittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bedrijfsadministratie voor SPD 2' (1e druk; ISBN 9789001323950 ) van Drs. H. Fuchs. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuurlijke informatieverzorging 2A / uittreksel

Bestuurlijke informatieverzorging 2A / uittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bestuurlijke informatieverzorging 2a' (5e druk; ISBN 9789020730531 ) van Starreveld, van Leeuwen & van Nimwegen. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boekhouden geboekstaafd / 3
Y.R.P. van de Voort

..
Euro 71.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boekhouden voor Dummies

Boekhouden voor Dummies
Marco Steenwinkel

Krijg jij ook de kriebels als de boekhouding weer om de hoek komt kijken? Of je nu ondernemer of particulier bent, als je voor eens en altijd je administratieve zaakjes op orde wilt hebben is dit het perfecte boek voor jou. Leer op eenvoudige wijze alles wat je moet weten over een overzichtelijke boekhouding, de jaarbalans en hoe je alles correct rapporteert. Voor jou kent boekhouden na het lezen van dit boek geen geheimen meer!

EPUB versie: ePub 2


Euro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen
E.V.A. Eijkelenboom

Dit boek bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die onderzoekers van het ICFG in opdracht van het Ministerie van Financiën in 2014 hebben verricht. De Wta is op 1 oktober 2006 in werking getreden tegen de achtergrond van een aantal schandalen en daarop volgende internationale initiatieven om de accountantsberoepsgroep nader te reguleren. Nu najaar 2014 ligt de accountantsberoepsgroep vanwege een reeks van incidenten opnieuw onder vuur. Uit de door het ICFG uitgevoerde evaluatie van de Wta blijkt dat de invoering van deWta positief is ervaren, hoewel sinds de invoering van de Wta het vertrouwen in de accountantsberoepsgroep licht is gedaald. De invoering van onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt als meest positieve punt van de Wta beschouwd. Bij de wijze waarop de AFM het toezicht in de praktijk uitoefent, worden echter kanttekeningen geplaatst. Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen en andere partijen op de financiële markten. Het ICFG staat onder leiding van prof. mr. Hélène Vletter-van Dort en prof. mr. Steven Hijink. In de ICFG-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van symposia,congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ICFG en de daaraan verbonden onderzoekers.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 54.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Checklist jaarrekening / 2015

Checklist jaarrekening / 2015
H. BeckmanEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 42.81


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Checklist jaarrekening / 2017
H. Beckman

Bij het opmaken van de jaarrekening is het belangrijk dat u voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. In Checklist jaarrekening 2017 vindt u alle wettelijke eisen die gelden voor de inhoud van het financieel verslag. Bovendien kunt u er de verschillen in vinden tussen de kleine, middelgrote en grote jaarrekeningregimes. Checklist voor controle van het financieel verslag De checklist is samengesteld om snel inzichtelijk te krijgen welke wettelijke eisen gelden voor de inhoud van het financieel verslag - zowel voor de inrichting van de jaarrekening als voor het deponeren ervan. De meest voorkomende mogelijkheden zijn daarbij verwerkt. Voor verplichtingen tot meer informatie, bijzondere omstandigheden, afwijkingen en bijzonderheden die bijvoorbeeld samenhangen met banken, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties of beursondernemingen kunt u aanvullende literatuur raadplegen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Checklist jaarrekening / editie 2016Voor de vaststelling of aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW is voldaan, is deze checklist samengesteld. De algemene bepalingen inzake het doel en de aard van de jaarrekening kunnen echter verplichten tot meer informatie en in bijzondere omstandigheden tot afwijkingen van de bij of krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften. Daar in deze situaties bijzondere overwegingen een rol spelen, kan daarmee in deze checklist geen rekening worden gehouden. De checklist is vanuit twee invalshoeken samengesteld, namelijk: - Welke wettelijke eisen gelden voor de inhoud van het financieel verslag zowel ten behoeve van de inrichting van de op te maken en vast te stellen jaarrekening als ten behoeve van het deponeren van de jaarrekening; - Welke verschillen zijn er tussen de kleine, middelgrote en grote jaarrekeningregimes. Het spreekt vanzelf dat in een checklist niet elk detail kan worden opgenomen. De meest voorkomende mogelijkheden zijn echter verwerkt. Bijzonderheden die samenhangen met banken, betaalinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beleggingstellingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties en beursondernemingen zijn in de checklist buiten beschouwing gelaten evenals andere bijzondere verslaggevingsvoorschriften. Uitgegaan is van de per 1 januari 2016 geldende tekst van Titel 9 Boek 2 BW.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.60


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Compliance en toezicht in de accountantspraktijk

Compliance en toezicht in de accountantspraktijk
J. Wietsma

Een compliant accountantsorganisatie voldoet aan wet- en regelgeving en - minstens zo belangrijk - kan dat ook aantonen. Toetsingen door de AFM, het CTK of de Rvt AA verlopen dan voorspoedig. Maar er is meer: WID en Wet MOT stellen eisen en als de Belastingdienst daadwerkelijk horizontaal toezicht gaat invoeren, biedt dat kansen voor accountantskantoren, maar er worden ook weer eisen gesteld. Compliance moet verankerd zijn in het gedrag van alle partners en medewerkers van het accountantskantoor. De compliancecirkel is dan een functioneel uitgangspunt en dit boek biedt daarvoor meer dan een handvat. De compliancescan geeft een eerste indicatie over de status quo binnen uw organisatie. Vervolgens beschrijft de auteur heel toegankelijk, hoe compliance van strategisch naar tactisch en operationeel niveau vertaald en georganiseerd kan worden, zodat uw kantoor ook bij een volgende toetsing goed scoort. Aanvullende informatie Uw eigen Compliance en toezicht in de accountantspraktijk met Kluwer Custom Media! Kluwer Custom Media biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk uw eigen uitgave te creëren met behulp van één van de actuele Kluwer publicaties. Maak daarom nu gebruik van de mogelijkheid om deze hoogwaardige uitgave geheel aan uw eigen communicatiewensen aan te passen, door bijvoorbeeld: een eigen omslag en/of eigen titel een eigen voorwoord een eigen (product) katern een responskaart een digitale variant op uw website of intranet of combineer uw zakelijke boodschap met de informatie van deze bestaande uitgave Neem voor meer informatie contact op met Kluwer Custom Media: http://www.kluwercustommedia.nl/ Kluwer Custom Media ...........maak kennis persoonlijk

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.53


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De ondernemer en het risico van arbeidsongeschiktheid

De ondernemer en het risico van arbeidsongeschiktheid
Janthony Wielink

Dit boek geeft u een overzicht van de meest belangrijke aspecten rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Gestart wordt met het adviestraject, de keuzes die een ondernemer heeft om het risico wel of niet te verzekeren en de wetgeving die (nog) van toepassing is. Om daarna de diverse mogelijke verzekeringsvormen te behandelen. Als laatste wordt behandeld op welke wijze de verzekeraar omgaat met acceptatie en schade-afwikkeling. De toevoeging van praktische voorbeelden maakt het tot een prettig leesbaar naslagwerk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.53


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Elementaire praktijk van de bedrijfsadministratie / niveau 4

Elementaire praktijk van de bedrijfsadministratie / niveau 4
Hans Dijkink

..
Euro 36.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
EY Handboek jaarrekening / 2014

EY Handboek jaarrekening / 2014Het Handboek Jaarrekening 2014 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2014 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Verder wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken door middel van heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen, door het verbeteren van de leesbaarheid van de regels, door het geven van interpretaties, door het leggen van verbanden, door het geven van vele voorbeelden, door het analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving en door het maken van vergelijkingen tussen Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS. Alle redactieleden zijn verbonden aan het Ernst & Young Accountants LLP.    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 105.58


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Financiele rekenkunde voor het HEO
Hans Gruijters

Na bestudering van dit boek ben je in staat zelfstandig verschillende soorten interestberekeningen te maken. Je kunt zelf kiezen of je je berekeningen met behulp van een rekenmachine, grafische rekenmachine of Excel maakt. Waarom kiezen voor Financiële rekenkunde voor het HEO? • je leert zelfstandig interestberekeningen te maken • geïntegreerde toepassing van Excel • ondersteunende website met extra oefeningen en uitwerkingen. Het boek begint met een introductie van het rentebegrip, met een historisch overzicht over de ontwikkeling van rente en een korte behandeling van enkelvoudige interest. Hierna komen berekeningen met samengestelde interest uitgebreid aan de orde, inclusief annuïteiten en het omzetten van schulden. Waardebepaling van leningen of obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van de marktrente komt in het hoofdstuk ‘Rentabiliteitswaarde’ aan bod. Een pluspunt van Financiële rekenkunde voor het HEO is dat het je verschillende oplossingsstrategieën laat zien. De vele competentiegerichte voorbeelden worden namelijk uitgewerkt met behulp van een rekenmachine, de grafische rekenmachine en Excel, waardoor je zelf je oplossingsmethode kunnen kiezen. Nieuw in deze zevende editie is investeringsselectie als toepassing. Verder is in deze uitgave een aantal opgaven vanuit de adviesrol opgesteld. Online ondersteuning Op www.financielerekenkunde.noordhoff.nl vind je extra opgaven en uitwerkingen. Zo kun je je de stof nog beter eigen maken.
Euro 40.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek externe verslaggeving / 2015

Handboek externe verslaggeving / 2015Het Handboek Externe Verslaggeving 2015 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Voorts worden aan het eind van ieder hoofdstuk van dit handboek belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS behandeld. Per onderwerp worden vele praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen wordt tevens aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze rechtspersonen. De bijlage met wetteksten en besluiten en het trefwoordenregister bevorderen voorts de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. De auteurs van dit handboek zijn allen werkzaam bij Deloitte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek Externe Verslaggeving / 2017Het Handboek Externe Verslaggeving 2017 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Voorts worden aan het eind van ieder hoofdstuk van dit handboek belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS behandeld. Per onderwerp worden vele praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen wordt tevens aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze rechtspersonen. De verslaggeving door microrechtspersonen wordt specifiek behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk. De bijlage met wetteksten en besluiten en het trefwoordenregister bevorderen voorts de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. De auteurs van dit handboek zijn allen werkzaam bij Deloitte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 88.47


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek Externe Verslaggeving 2016Het Handboek Externe Verslaggeving 2016 is een praktische handreiking voor de toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie wat betreft verslaggeving samen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Verder worden aan het eind van ieder hoofdstuk van dit handboek belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS behandeld. Per onderwerp worden vele praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen is er ook aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze rechtspersonen. De bijlage met wetteksten en besluiten en het trefwoordenregister bevorderen de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. De auteurs van dit handboek zijn allen werkzaam bij Deloitte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 88.46


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek externe verslaggeving checklist / 2016
C.J.M. Kimenai

Deze checklist is geschikt voor het vaststellen of jaarrekeningen over het verslagjaar 2016 voldoen aan de vereisten bij toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In de checklist zijn naast de bepalingen inzake verwerking en waardering ook de presentatie- en toelichtingsvereisten opgenomen. Per afzonderlijke post in de jaarrekening, het jaarverslag en de Overige gegevens zijn de bepalingen weergegeven, met verwijzingen naar de wetsartikelen en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Per categorie rechtspersonen (groot, middelgroot en klein) is aangegeven in hoeverre de voorschriften betrekking hebben op de inrichtings- dan wel de publicatievereisten van de jaarstukken. De auteurs van deze checklist zijn allen werkzaam bij Deloitte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 65.64


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek Jaarrekening 2015

Handboek Jaarrekening 2015Het Handboek Jaarrekening 2015 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2015 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgen in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Verder gaat de redactie in op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken. Dit is gedaan door het aanbrengen van heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen; verbeteren van de leesbaarheid van de regels; geven van interpretaties; leggen van verbanden; geven van vele voorbeelden; analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving; maken van vergelijkingen tussen Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS. Alle redactieleden zijn verbonden aan het Ernst & Young Accountants LLP.    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 105.58


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek Jaarrekening 2016Handboek Jaarrekening 2016 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2016 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Voorts wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen en overige organisaties. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken door middel van heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen, door het verbeteren van de leesbaarheid van de regels, door het geven van interpretaties, door het leggen van verbanden, door het geven van vele voorbeelden, door het analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving en door het maken van vergelijkingen tussen Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS. Alle redactieleden zijn verbonden aan Ernst &; Young Accountants LLP.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 102.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek Jaarrekening checklist 2015
Ernst & Young

Met Handboek Jaarrekening Checklist 2015 beoordeelt u eenvoudig of de opgestelde jaarrekening 2015 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De checklist omvat alle inrichtings- &; publicatievoorschriften voor grote en middelgrote ondernemingen die hun jaarrekening opmaken in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De checklist is niet toepasbaar voor rechtspersonen die rapporteren op basis van IFRS. De indeling van de checklist volgt de indeling van de balans en enkele bijzondere onderwerpen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De opgenomen vragen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening. De checklist is overzichtelijk en eenvoudig van opzet. Aangevuld met verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetgeving of Richtlijn maakt Handboek Jaarrekening Checklist 2015 een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen / 201

Handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen / 201Het Handboek Jaarverslaggeving Stichtingen en Verenigingen vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP door stichtingen en verenigingen. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In dit handboek worden in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP voor stichtingen en verenigingen behandeld. Per onderwerp worden praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine stichtingen en verenigingen wordt tevens aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze categorieën. De bijlage met wetteksten en het trefwoordenregister bevorderen voorts de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. De auteurs van dit handboek zijn allen werkzaam bij Deloitte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 65.64


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Handen en voeten aan de administratieve organisatie / uittre

Handen en voeten aan de administratieve organisatie / uittreDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Handen en voeten aan de administratieve organisatie' (3e druk; ISBN 9789020732078 ) van J. van den Oever & P. Noordam. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Hebben ze al betaald?

Hebben ze al betaald?
Marcel Wiedenbrugge

Op tijd betaald worden is belangrijk, maar tegelijkertijd de klantrelatie goed houden is wellicht nog veel belangrijker. Dit boek laat zien hoe professionals in debiteurenbeheer of creditmanagement effectief en klantgericht beide doelstellingen kunnen behalen. De telefoon is daarbij een van de belangrijkste gereedschappen. Met behulp van de 33 tips kan iedere debiteurenbeheerder een (nog betere) allround klantrelatiebeheerder worden, waar zowel de klant, collega's als uzelf beter van kunnen worden en waardoor u meer plezier in uw werk zult ervaren.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.25


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
IFRS op zak / 2015

IFRS op zak / 2015IFRS op zak bevat een beknopt overzicht van de IFRS-normen en hun bepalingen. Elke norm wordt op één pagina inhoudelijk toegelicht. Het ideale instapboekje voor de niet-ingewijde lezer, een handige geheugensteun voor wie reeds met IFRS vertrouwd is.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 25.69


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Jaarrekening MKBDeze uitgave is tot stand gekomen op initiatief van SRA. Het is een handleiding voor het samenstellen van jaarverslaggeving van grote, middelgrote en kleine MKB-ondernemingen. Per jaarrekeningpost zijn de presentatie- en waarderingsregels opgenomen, met daarbij ook de fiscale voorschriften. Een uitgebreid verwijzingensysteem naar wetten en richtlijnen maakt het mogelijk om vanuit dit boek uw weg te vinden in de bronteksten. In deze editie is de fiscale wet- en regelgeving per 1 januari 2016 verwerkt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 65.64


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Jaarrekening MKB 2012

Jaarrekening MKB 2012Deze uitgave is tot stand gekomen op initiatief van SRA. Het is een handleiding voor het samenstellen van jaarverslaggeving van grote, middelgrote en kleine MKB-ondernemingen. Per jaarrekeningpost zijn de presentatie- en waarderingsregels opgenomen, met daarbij ook de fiscale voorschriften. Een uitgebreid verwijzingensysteem naar wetten en richtlijnen maakt het mogelijk om vanuit dit boek uw weg te vinden in de bronteksten. In deze editie is de fiscale wet- en regelgeving per 1 januari 2012 verwerkt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 53.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 Volgende