Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

Arbeids- en sociale zekerheidsrechtArresten arbeidsrecht 2015/2016

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Boom basics socialezekerheidsrecht
Jan HeinsiusEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Drank en horecawet / deel Handboek
Frank Joosten

In dit Handboek Drank- en Horecawet, Tekst en Uitleg door Frank Joosten wordt de wet zoals die per 1 januari 2014 in werking is getreden op een artikelsgewijze manier onder de loep genomen. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsverstrekkingsgrens voor alcoholgebruik opgehoogd van 16 naar 18 jaar en moeten gemeenteraden verplicht een preventie en handhavingsplan alcohol vaststellen. In het boek zijn deze wetswijzigingen volledig verwerkt en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij is geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schemas, tekeningen en/of fotos die de auteur de achterliggende periode van vele praktijksituaties heeft gemaakt. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel eLearning Drank- en Horecawet bestuurlijk beboetbaar is of niet. Ook is achtergrondinformatie over diverse onderwerpen toegevoegd, bedoeld om de in het handboek besproken onderwerpen makkelijker op zn plek te laten vallen. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voor in het boek opgenomen opdat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven. In dit boek wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder relevant zijn. Tevens dient de uitgave als naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen en vergunningverleners die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet. Dit handboek is voorzien van allerhande hulpmiddelen als tabellen en schema's, en, in deze nieuwe druk zijn oefenvragen met antwoorden toegevoegd. Auteur: Frank Joosten

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 44.85


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Inleiding Nederlands sociaal recht
Guus Heerma van VossEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 32.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaarAantal  
Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsr

Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsr
Hatice Caglayankaya

Het onderhavige boek heeft als thema de socialezekerheidsrechtelijke positie van migrerende derdelandonderdanen. Voor derdelandonderdanen (personen met een nationaliteit van een andere dan een EU- of EER-lidstaat) ontbreekt een overkoepelende EU-regeling ter waarborging van socialezekerheidsrechten die rekening houdt met de opgebouwde rechten in het land van herkomst of die de export van uitkeringen naar derde landen, zoals hun land van herkomst, verlangt. Dit boek behandelt onder meer de ontwikkelingen op zowel nationaal als EU-niveau die van invloed zijn geweest op de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen te verbeteren. Er is niet eerder een zodanig alomvattend onderzoek geweest naar de mogelijkheden ter verbetering van de coördinatie voor derdelandonderdanen. Dit boek is in het bijzonder gericht tot hen die zich bezig houden met de coördinatie van de sociale zekerheid.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Ontslagrecht
Ruben HouwelingEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Socialezekerheidsrecht
Saskia KlosseEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Socialezekerheidsrecht begrepen
H.C. GeugjesEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
The Ghetto Workers' Law
Avraham WeberEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
UWV ontslagprocedure

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 34.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Wet werk en zekerheid (WWZ)

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein / 2017.1

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 68.50


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Wetgeving sociaal recht / 2015/2016
G.J.J. Heerma van VossEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
WWZ in praktijk
M.J.M.T Keulaerds

De Wet werk en zekerheid (WWZ) ging in 2015 in twee etappes van 'politiek' naar 'praktijk'. Deze uitgave bevat verslagen van bijeenkomsten, waarin onder andere advocaten en rechters vrijelijk met elkaar over de WWZ in praktijk debatteerden. In de eerste druk van dit boek stond het in deze uitgave opgenomen verslag van de bijeenkomsten van eind 2014 en begin 2015 in Rotterdam over de WWZ in praktijk. Die uitgave werd een bestseller. In deze derde druk zijn daarnaast de verslagen opgenomen van de in 2015 en 2016 in achtereenvolgens Roermond, Amsterdam, Den Haag, Assen, Den Bosch en Arnhem gehouden bijeenkomsten. Hierdoor bevat deze uitgave een nóg breder palet van wezenlijke visies op de WWZ en is deze een nuttig hulpmiddel bij het werken met de WWZ.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal