e-books

 | 

Economie en bedrijf

 | 

BedrijfseconomieBasisboek bedrijfseconomie / deel uittreksel

Basisboek bedrijfseconomie / deel uittreksel
Studentsonly

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Basisboek bedrijfseconomie (9e druk; ISBN 9789001797881) van P. de Boer, M.P. Brouwers, W. Koetzier. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfseconomie theorie en praktijk / deel Uittreksel

Bedrijfseconomie theorie en praktijk / deel Uittreksel
Studentsonly

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) (3e druk; ISBN 9789035242579) van R. Liethof. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
A.W.W. Heezen

..
Euro 65.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
A.W.W. Heezen

Met dit opgavenboek kunnen studenten nóg meer uit het boek Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties halen. Dit boek geeft je inzicht in de (context van) bedrijfseconomische vraagstukken die een rol spelen bij het besturen van organisaties. In het boek zijn allerlei voorbeelden opgenomen waarin bestaande ondernemingen centraal staan. Zo krijg je een goed beeld van de beroepspraktijk. Waarom kiezen voor Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties? • goede voorbereiding op de beroepspraktijk; • bevat opgaven met een oplopende moeilijkheidsgraad; • inclusief unieke code voor Prepzone, met handige extra toetsen, flitscolleges en begrippentrainer. Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties is vooral praktisch van opzet. Functionarissen vertellen hoe zij hun organisatie aansturen en welke omgevingsfactoren een rol spelen bij hun beslissingen. Deze praktische cases komen uit de ICT-sector, de industrie, de zorgsector, de adviseringsbranche, de grafische sector, de hightech industrie, het railvervoer en de bancaire sector. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij het besturen van een organisatie. Zo leer je onder andere welke bedrijfseconomische gevolgen bepaalde marketingbeslissingen kunnen hebben. Het boek stimuleert je om zelf na te denken over vraagstukken en zelf oplossingen te bedenken voor problemen. Het grote aantal voorbeelden met uitwerkingen in het opgavenboek geeft je inzicht in de vraagstukken waarmee je in je loopbaan te maken kunt krijgen. In deze zesde editie is een aantal casussen aangepast. Verder bevat deze uitgave meer opgaven (met een oplopende moeilijkheidsgraad). Het boek is ook verkrijgbaar als e-book. Online ondersteuning Voorin je boek staat een unieke code waarmee je toegang krijgt tot Prepzone, een rijke digitale leeromgeving. Hier vind je allerlei toetsvragen, cases, opdrachten, flitscolleges, een begrippentrainer en extra studiemateriaal. Zo kun je je nóg beter voorbereiden op je tentamens!
Euro 37.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsplanner

BedrijfsplannerDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bedrijfsplanner' (3e druk; ISBN 9001936296 ) van Drs. Philip Waalewijn. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Budgetteringsproces

Budgetteringsproces
André de Waal

Veel organisaties zijn in meer of mindere mate ontevreden met hun budgetteringsproces. Ondanks deze ontevredenheid besluit men toch niet snel tot de invoering van nieuwe budgetteringsconcepten en als die toch worden ingevoerd, verloopt de invoering ervan vaak moeizaam.In dit boek worden de factoren besproken die van invloed zijn op de beslissing om veranderingen in het budgetteringsproces aan te brengen.Voor het categoriseren van deze factoren wordt het evolutionaire adoptieraamwerk gebruikt. Dit raamwerk laat zien dat adoptie van beheersingsinstrumenten, zoals het budgetteringsproces, wordt beïnvloed door efficiency- en legitimiteitmotieven en cognitieve, affiliatieve, egocentrische, emotionele, onbewuste en bewuste beperkingen. Het raamwerk is toegepast bij vier Nederlandse organisaties om te kunnen vaststellen welke factoren het besluit tot verandering van het budgetteringsproces het meest beïnvloeden. Met dit boek beogen wij controllers een analysemiddel in handen te geven waarmee ze kunnen evalueren of een verandering van het budgetteringsproces een kans van slagen heeft.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De 25 beste ideeen voor een meer inspirerende planning en co

De 25 beste ideeen voor een meer inspirerende planning en coWendbare en flexibele organisaties kunnen inspelen op veranderingen. Dit worden de succesvolle organisaties van morgen. Het is wel van belang dat organisaties in control zijn en bij veranderingen in control blijven. Een planning & control die gericht is op beheersing maar ook effectief veranderingen ondersteunt is hierbij van wezenlijk belang. In 'De 25 beste ideeën voor een meer inspirerende planning & control' staat de auteurs een veel meer inspirerende planning & control voor ogen dan de huidige die dikwijls als een ritueel met veel papierwerk wordt ervaren.      Dit boek ontsluit 25 vernieuwende ideeën uit de wetenschap voor de praktijk. Op basis van praktijkervaring en een uitgebreid literatuuronderzoek hebben de auteurs deze ideeën voor een meer inspirerende planning & control toegankelijk gemaakt.   Aan de orde komen de vijf dimensies waarlangs de organisatie planning & control meer inspirerend kan maken. U krijgt een overzicht van de 25 ideeën en vervolgens een toelichting per ideemet de verbeterkans, het idee en de uitwerking en toepassing en de wijze waarop u met deze ideeën in uw organisatie aan de slag kunt gaan.     Elke organisatie zou in feite haar werkwijze in de planning & controlcyclus naast de praktische checklist uit dit praktijkboek moeten leggen!    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.90


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De emotie de baas

De emotie de baas
Lucien Claessens

De komende jaren zullen alleen al in Nederland honderdduizend kleine en grote bedrijven van eigenaar wisselen. De consultants, accountants, bankiers en andere specialisten die bij bedrijfsoverdracht betrokken zijn, hebben vooral oog voor de technische aspecten. Maar alleen de adviseur die inzicht heeft in de emoties van de ondernemer en zijn omgeving, kan dat proces op een efficiënte en effectieve manier tot een goed einde brengen. In De emotie de baas laat Lucien Claessens zien dat de drijfveren, de emoties en het gedrag van de ondernemer de sleutel vormen tot een effectieve advisering en een succesvolle bedrijfsoverdracht. Hij houdt een pleidooi voor een nieuwe manier van adviseren: de adviseur van het familiebedrijf moet een 'emotiemanager' worden.'

EPUB versie: ePub 2


Euro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Elementaire bedrijfseconomie / uittreksel

Elementaire bedrijfseconomie / uittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Elementaire bedrijfseconomie' (15e druk; ISBN 9789001376383 ) van R. Slot & G.H. Minnaar. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Financien voor ondernemers

Financien voor ondernemers
Esther Schulte

Dit is een boek voor ondernemers met kleine bedrijven, met of zonder personeel. Het gaat over hoe je geld kunt verdienen, zekerheid, winst, pensioenen, belastingen en andere zaken met financiële consequenties waar iedere ondernemer mee te maken krijgt. Levendige voorbeelden uit de praktijk maken al deze onderwerpen inzichtelijk. Dit is hét praktische handboek dat ondernemers in staat stelt hun financiën te begrijpen, beheersen en gebruiken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Financiering / Niveau 5 MBA / deel Opgaven
Gerard Minnaar

..
Euro 22.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Fraudebeheersing

Fraudebeheersing
Peter Schimmel

De gemiddelde organisatie overkomt eens per vijf jaar een fraude met materiële gevolgen. Gemiddeld één op duizend werknemers pleegt jaarlijks een ernstige fraude. Studies wijzen op een gemiddelde schade door fraude die neerkomt op vijf procent van de omzet. Kortom, fraude is van alledag, maar wel met ernstige gevolgen. Mensen zijn berekenend, niet altijd eerlijk en onder omstandigheden bereid te frauderen. Als u weet wat die omstandigheden zijn, bent u ook in staat om die omstandigheden aan te passen. Dat is de sleutel tot echte fraudebeheersing. Puttend uit de praktijk en verankerd in de theorie biedt dit boek, voor organisaties van klein tot zeer groot, praktische handvatten voor daadwerkelijke fraudebeheersing. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat is fraude? Wie is fraudeur? Hoe ontmoedig ik ongewenst gedrag en bevorder ik gewenst gedrag? Hoe voorkom ik fraude? Hoe spoor ik fraude tijdig op en volg ik incidenten slagvaardig op?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
IFRS for SME

IFRS for SME
B. Kamp

De voorschriften zijn veel bondiger omschreven dan in de Nederlandse Richtlijnen. Dat is weliswaar overzichtelijker, maar ze perken wel sommige keuzemogelijkheden in die onder de Richtlijnen of full IFRS bestaan. De vraag is dan of het beoogde beeld dat men van vermogen en resultaat wil schetsen nog wel mogelijk blijft onder IFRS for SME. Het kan ook gevolgen hebben voor de administratieve lasten van groepsmaatschappijen die voor de consolidatie (ook) full IFRS moeten toepassen. Bovendien zullen controllers en accountants door de meer summiere guidance zelfstandiger een oordeel moeten vormen over hoe deze bepalingen in de eigen specifieke situatie moeten worden toegepast. Kortom, de keuze voor IFRS for SME kent vele facetten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Inleiding tot de bedrijfseconomie / Uittreksel

Inleiding tot de bedrijfseconomie / UittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Inleiding tot de bedrijfseconomie / druk 10' (10e druk; ISBN 9001864201 ) van Mr. Drs. W.A. Tijhaar en W.J. Ruiter. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Inspirerend coachen

Inspirerend coachen
Jef Clement

Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren. Enkele thema's uit het boek: - Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn - Oplossingsgedrevenheid staat vaak goede oplossingen in de weg - Elke kritiek is een verpakte wens - Coachen naar lef - Inspirerend adviseren - Kwaadheid is samengebalde kracht - Constructief conflict stimuleren - Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven

EPUB versie: ePub 2


Euro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Interne verslaggeving voor non-profit organisaties / uittrek

Interne verslaggeving voor non-profit organisaties / uittrekDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Interne verslaggeving voor profit en non-profit organisaties' (3e druk; ISBN 9789001476038 ) van W. Koetzier, P. Epe. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Investeren en financieren

Investeren en financierenDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Investeren en financieren' (2e druk; ISBN 9001476392 ) van Drs. Wim Koetzier en Drs. Peter Epe RA. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kosten en opbrengsten

Kosten en opbrengstenDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Kosten en opbrengsten' (2e druk; ISBN 9001476414 ) van Drs. Wim Koetzier en Drs. Peter Epe RA. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Moeten bankiers weer met de poten in de modder?

Moeten bankiers weer met de poten in de modder?
E. Oude Steenhof

Banken hebben zware tijden achter de rug. De kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat de rol, de houding en werkwijze van banken zal moeten veranderen. Moeten banken weer met de poten in de modder? Deze vraag wordt beantwoord door een bankier, een ondernemer en een wetenschapper. Aan de orde komen de wijze waarop banken met hun klanten omgaan, de ontwikkeling van het bankwezen en de veranderende rol van banken in het internationale economische verband. Deze unieke en complete benadering maakt het boek interessant voor bankbestuurders en bankmedewerkers, voor toezichthouders op banken, maar zeker ook voor ondernemers, accountants, studenten, politici en ieder die met banken te maken heeft. Drs. Ewald Oude Steenhof belandde na zijn studie al snel in de bankwereld en is momenteel werkzaam als directeur Bedrijfsmanagement bij de Rabobank Centraal Twente in Hengelo. Prof. Dr. Elmer Sterken koos voor een verdere carrière aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar momenteel actief als decaan aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Vanaf 1 maart 2011 zal hij aan deze universiteit werkzaam zijn als rector magnificus. Drs. Willy Wildenborg besloot het bedrijfsleven in te gaan. Hij is sinds 2005 zelfstandig ondernemer en eigenaar van Voor jou! bv te Oldenzaal, een bedrijf gespecialiseerd in het vermarkten van chocoladeproducten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Projecten en projectportfolio in control

Projecten en projectportfolio in controlDe wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Stilstaan betekent achterblijven en leidt tot de ondergang van de betreffende organisatie. Projectmatig werken past uitstekend bij het inspelen op veranderingen. Projectmatig werken is namelijk resultaatgericht veranderen met duidelijke deliverables binnen afgesproken randvoorwaarden. Het draagt bij om de (internationale) concurrentie, in een steeds sneller veranderende, complexer wordende en globaliserende omgeving, het hoofd te bieden. Het daarbij behorende projectmanagement en projectcontrol worden dus steeds belangrijker. Het werken in projecten luistert uiterst nauw. Er zijn veel radertjes in het uurwerk die samen het succes bepalen. Deze komen allemaal in dit boek aan bod. Deze tweede druk is voorzien van opgaven. Dit boek is daarom nog beter geschikt voor onderwijsdoeleinden met name voor hogescholen en universiteiten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.90


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Sales Control

Sales Control
Guido Fröhlichs

Het primaire doel van iedere organisatie is het verdienen van geld, waardoor waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Een organisatie kan pas geld verdienen als ze iets verkoopt. Het proces van verkopen begint bij de aanwezigheid van een markt en eindigt nadat het geld op de bankrekening staat. Dit proces wordt het Market-to-Cashproces genoemd. Het is een van de belangrijkste processen in een organisatie. Door dit proces te doorlopen wordt immers geld verdiend! Het proces bestaat uit drie deelprocessen, namelijk het: 1.Markt-to-Salesproces met activiteiten als marktverkenning, markt-, productontwikkeling en marketing; 2.Sales-to-Orderproces met activiteiten als het benaderen van potentiële klanten en het uitbrengen offertes; 3.Order-to-Cashproces met activiteiten als kredietwaardigheid van een klant bepalen, order intake, facturering en het innen van geld.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Strategic control

Strategic control
Ewald Breunesse

De verwachting omtrent het functioneren van de raad van commissarissen op het vlak van strategievorming stijgt voortdurend. Van de commissaris wordt verwacht dat hij zijn bevoegdheden als klankbord, adviseur en toezichthouder maximaal inzet om de validiteit van de strategie te beoordelen. Bij het invullen van deze strategic control verantwoordelijkheid loopt de commissaris vaak tegen knelpunten aan. Hij heeft een informatieachterstand en de samenwerking met het bestuur is op dit thema soms delicaat. Dit boek biedt commissarissen een heldere structuur en praktische instrumenten voor effectief toezicht en gedegen advies met betrekking tot strategievorming. Daarnaast biedt het bestuurders krachtige hulpmiddelen om in een volatiele externe omgeving tot robuuste strategische keuzes te komen. Dit boek is in het bijzonder relevant voor commissarissen, bestuurders, strategen en controllers. Dit boek biedt een uitstekende leidraad voor een wettelijk minder vastomlijnde taak van de raad van commissarissen, namelijk het toezicht op strategievorming. De auteurs bieden de commissaris een krachtig kader voor preventief toezicht. In het huidige tijdsgewricht kan de raad van commissarissen zich niet beperken tot een toetsing achteraf. - Jan Peter Balkenende - Dit boek is zeer opportuun. In deze bijzonder onzekere tijden met een toekomst die zich absoluut niet laat voorspellen, helpt dit boek commissarissen en bestuurders om een meer robuuste strategie te ontwikkelen die juist onzekerheid onderkent. - Jeroen van der Veer - De strategie van de onderneming en scenarios over haar omgeving horen door de commissaris direct bij zijn toezichts- en adviestaken betrokken te worden. Dit praktische boek biedt commissarissen houvast bij het structureren en inzichtelijk maken van hun bijdrage op dit gebied. - Jos Streppel - Dit boek onderstreept overtuigend het belang van de rol die commissarissen en toezichthouders moeten spelen bij strategievorming en -realisatie in de huidige turbulente tijden. De praktische instrumentatie gooit hoge ogen als verbindende schakel tussen deze rol en de aansturing van de bedrijfsprocessen onder leiding van het bestuur en hun managers. - Bert Steens -

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Van cijfers naar waarden

Van cijfers naar waarden
Kees Tillema

Management accounting & control (MAC) gaat niet alleen over beheersing op grond van feiten, cijfers en getallen, maar ook over het stimuleren van individuen en teams om energiek, toegewijd en vitaal te werken. Daar waar controllers zichzelf tot nu toe vooral beschouwen als onafhankelijke waarheidsvinders, gaan ze in de toekomst spelbepalers worden die levendigheid in organisaties (terug) brengen. Dit boek biedt daartoe aanknopingspunten.    Daar waar accounting & control vooralsnog sterk redeneert vanuit het eigen vakgebied (inside out), is het nodig om de veranderende omgeving veel nadrukkelijker als uitgangspunt te nemen (outside in).  Daar waar accounting & control de laatste decennia vooral gericht is op sturings- en verantwoordingsinformatie voor anderen, zijn nu concrete handvatten nodig om tot beheersvormen te komen die zelfmanagement stimuleren.  Daar waar accounting & control tot op heden weinig interesse heeft getoond in de veranderkundige effecten in de praktijk, is thans de grootste uitdaging om nieuwsgierig te gaan worden naar de uitwerkingen op houding, gedrag, communicatie en motivatie binnen samenwerkingsverbanden.  Dit boek beschrijft MAC in een inhoudelijk perspectief en zet vervolgens vier elementaire (macro-economische) bewegingen uiteen, zodat een leidraad ontstaat voor de context waarin het vakgebied zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast worden de `economische mens en de `sociale mens beschreven, terwijl vervolgens wordt betoogd dat de toekomst van accounting en control ligt in de synthese. Tot slot geeft het boek 24 concrete bouwstenen voor accounting & control, die vervolgens worden toegepast op enkele populaire MAC-methoden en -technieken.    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Vertrouwen als bron van winst

Vertrouwen als bron van winst
Tjeu Blommaert

De systemen en procedures van vrijwel alle organisaties zijn ingericht op controle. Hoe sluit je anders verspilling, verlies en misbruik uit? Cijfers zijn bij die controle het zekerste middel. En dat terwijl juist controllers en andere op cijfers gefocuste mensen kunnen fungeren als het geweten van hun bedrijf en misstanden kunnen signaleren als ze maar verder mogen kijken dan hun spreadsheets. Dit boek laat zien hoe je deze medewerkers betrokken maakt en hoe je hen laat inzien wat zij bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van de organisatie. Want wie werkt met een hoger doel voor ogen, beleeft sowieso meer plezier aan zijn taken, maar zal ook actiever en zelfstandiger proberen dat doel te behalen en zal er vrijwillig een schepje bovenop doen, ook als de targets gehaald zijn.

EPUB versie: ePub 2


Euro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Waardecreatie vanuit strategie

Waardecreatie vanuit strategie
Ed Tonneyck

Controllers beschikken met het op IFRS 8 'Operating Segments' gebaseerde concept 'Brainpower for Advanced Strategic Value Creation' (BASVC) over een model dat uiterst geschikt is om hun controllingfunctie vakkundig handen en voeten te geven. Concreet houdt dit in dat zij met het complementair toepassen van deze standaard in staat zijn significante informatie te verstrekken aan zowel interne betrokkenen als externe belanghebbenden over: de economische waarde van elk segment afzonderlijk en het totale operationele bedrijf; de betekenis van human capital voor die economic values en daarvan af te leiden value creations; de rendementen over de in dit kapitaal geïnvesteerde geldinjecties; en de wijze waarop human capital is te beheersen en aan te (doen) sturen. Maar doorslaggevender is de wijze waarop zij met dit framework de onderneming als businesspartner bekwaam kunnen meebesturen en tegelijkertijd de traditionele waardekloof in de jaarrekening weten te overbruggen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.90


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording / deel Uit

Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording / deel UitDit is het uittreksel behorend bij het boek Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording (2e druk; ISBN 9789001805791) van A.W.W. Heezen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De financiële functie / deel Uitreksel

De financiële functie / deel UitrekselDit is het uittreksel behorend bij het boek De financiële functie. Beslissingen en planning (3e druk; ISBN 9789001784324) van A.W.W. Heezen, T. Ammeraal. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Introductie ondernemingsplan en financiële besturing / deel

Introductie ondernemingsplan en financiële besturing / deelDit is het uittreksel behorend bij het boek Introductie ondernemingsplan en financiële besturing (2e druk; ISBN 9789001376376) van A.W.W. Heezen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadmin

Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadminDit is het uittreksel behorend bij het boek Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie (3e druk; ISBN 9789001797713) van A.W.W. Heezen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het spel en de cijfers

Het spel en de cijfers
Mar R. Flohil

Als we drie miljoen euro willen investeren in personeel en innovatie, hoe staat het dan met onze liquiditeitspositie? Lopen we te veel risico als we een ruimer bedrijfspand aankopen om de groei op te vangen? Dit zijn kwesties waar managers voortdurend mee bezig zijn. Strategische en financiële beslissingen Aan de hand van de ontwikkelingen bij een fictief bedrijf bespreekt de auteur allerlei strategische en financiële beslissingen, en de gevolgen ervan. Het bedrijf moet investeren in productontwikkeling om voorop te blijven lopen, en alle mogelijkheden om dit te realiseren worden besproken. Financieel management voor niet-financiële mensen Het spel en de cijfers maakt de hoofdlijnen van het ingewikkelde vakgebied van financieel management helder en toegankelijk voor niet-financiële mensen. Niet alleen voor leidinggevenden, maar voor iedereen die cijfers moet kunnen interpreteren, zoals leden van een ondernemingsraad en (startende) ondernemers, is dit een praktisch boek dat inzicht geeft in wat financiële cijfers wel én niet vertellen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal