Verwachte titels

 | 

Bedrijfskunde

 | 

Bestuurs- en beleidskundeBestuur in de datapolis

Bestuur in de datapolis
Albert Meijer

Moet elke stad een smart city worden? In zijn oratie fileert Albert Meijer de idee van de smart city en laat haarfijn zien dat schijnbaar technologische keuzen politieke implicaties hebben. Niet de techniek maar de gezamenlijke keuzen van burgers en bestuur in steden moeten centraal staan. Bestuur in de datapolis laat zien dat het geloof in smart cities berust op naïeve en gevaarlijke veronderstellingen zoals dat we met data de wereld beter kennen en dat we met data problemen kunnen oplossen. Gebruik van informatietechnologie in steden kan juist leiden tot onverwachte uitkomsten, scheve machtsverhoudingen, nieuwe vormen van ‘blindheid’ en nieuwe problemen door afhankelijkheden van datasystemen. Albert Meijer presenteert de idee van Wendbare Publieke Innovatie als alternatief voor kritiekloos gebruik van nieuwe technologie. Tegenover een geloof in grote technologieën die alle burgers ‘blij’ maakt, plaatst dit boek het vertrouwen in lokale vormen van stedelijke slimheid. Het verbinden van technologische mogelijkheden aan dergelijke stedelijke dynamieken is de echte uitdaging voor bestuurders en burgers.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
G1000

G1000In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten ook metde vraag wat de rol van die burgertop kan zijn in de lokale democratie. Deze bundel doet verslag van een onderzoek van drie universiteiten, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar ervaringen met burgertoppen. De auteurs geven antwoord op vragen als: wie nemen deel en hoe divers is de deelnemersgroep? Wat gebeurt er met de resultaten van de burgertop? Hoe verhoudt deze vorm van participatie zich tot de rol van het lokale bestuur? En wat is de rol van dialoog en eigenaarschap tijdens de bijeenkomsten? De auteurs wijzen op mogelijke spanningen en valkuilen en doen ook suggesties hoe de betekenis en impact van een G1000 kunnen worden vergroot. Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing van dedemocratie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Haagse Oersoep
Wim Derksen

Er wordt veel gereorganiseerd bij de overheid. De laatste jaren onder de vlag van 'het nieuwe werken'. Maar eigenlijk weet niemand wat dat nieuwe werken inhoudt. Erger: het nieuwe werken geeft geen antwoord op de problemen van het oude werken. Waar hebben ze op een departement wel last van? Dat de politiek het uiteindelijk altijd wint van de inhoud? Dat de baas altijd het laatste woord wil hebben, ook als hij inhoudelijk niks heeft toe te voegen? Dat de planning van het beleidsproces altijd in de war loopt? Dat men te weinig kennis van zaken heeft? Dat de leefwereld van de burger zich zo slecht laat vangen in de systeemwereld van het departement? Dat het wiel altijd weer opnieuw wordt uitgevonden? In dit boek worden acht van dat soort vragen verkend. Anekdotes spelen daarbij een grote rol. Zoals dit hele boek een combinatie is van herinnering en analyse. Het blijde antwoord: de overheid laat zich goed vernieuwen, maar met simpele antwoorden wordt niemand geholpen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Ontzuilde bezieling

Ontzuilde bezielingNederland kent een sterk ontwikkelde civil society. Al eeuwenlang gonst en bruist het van burgerinitiatieven, van gildes tot zorgcoöperaties, van weeshuizen tot de Eigen Kracht Centrale. Niet het passief volgen van de machthebbers of gezagsdragers, maar het naar eigen inzicht bijdragen aande bloei van de samenleving: het is vanouds één van de pijlers van de Europese ontwikkeling. Geloofsgemeenschappen of religieus geïnspireerde enkelingen namen daarin vaak het voortouw. In Nederland leidde dat tot de fameuze ‘verzuiling’. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft de verzorgingsstaa teen steeds grotere zeggenschap over al deze initiatieven gekregen. Zo sterk zelfs dat aan het begin van de 21e eeuw de vraag opkwam waar de eigen kracht van de samenleving gebleven was. Daarmee brak een tijdperk van herwaardering van burgerinitiatieven aan. In dit boek maken wij de balans op. Hoe staat onze civil society erbij? En waar is de bezielende kracht van onze maatschappelijke organisaties gebleven? Zijn wij aan ons individualisme ten prooi gevallen of is er sprake van hernieuwde, nu ontzuilde, bezieling die bijdraagt aan nieuwe gemeenschapszin en een nieuwe, krachtige civil society, in een participatiesamenleving?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Publiek-private samenwerking

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Strategisch gedrag in netwerken
Ernst ten HeuvelhofEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal