e-books

 | 

Mens en maatschappij

 | 

Bewegingswetenschappen







Basisboek ergonomie / deel Uittreksel

Basisboek ergonomie / deel Uittreksel



Dit is het uittreksel behorend bij het boek Basisboek ergonomie (1e druk; ISBN 9789001702502) van P. Voskamp. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2




geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal