e-books

 | 

Educatieve uitgaven

 | 

Economie, recht en bedrijfskunde Brancheger. opl.Financieel beleid en beheer bij de overheid

Financieel beleid en beheer bij de overheid
Addie Meindertsma

Het Rijk hanteert een ander begrotingsstelsel dan de lagere overheden. De begrotingsnormen verschillen daarom ook van elkaar. Deze verschillen komen in het algemene deel, deel 1 van Financieel beleid en beheer bij de overheid aan de orde. De regels voor het financieel overheidsbeheer zoals vastgelegd in de grondwet, de Comptabiliteitswet, Koninklijke besluiten en regelingen worden besproken in deel 2. Hierbij wordt uitgegaan van de Comptabiliteitswet 2001 waarin de VBTB-operatie is verwerkt. VBTB staat voor: Van Beleidsbegroting Tot Beheersbegroting. De begroting 2002 is voor het eerst volgens de VBTB-opzet vormgegeven. De centrale vragen die de begroting moet kunnen beantwoorden zijn: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag dat kosten? Deze nieuwe opzet voor de begroting wordt in Financieel beleid en beheer bij de overheid geïllustreerd met de begroting van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer voor het jaar 2002. Uit de behandeling blijkt dat de begroting van het Rijk aanmerkelijk doorzichtiger is geworden en daadwerkelijk antwoord kan geven op de gestelde vragen. De begrotingscyclus en de verantwoording van het Rijk komen eveneens aan de orde in deel 2.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Accounting & Finance

Accounting & Finance
Ewoud Jansen

This book is about finance and accounting, subjects widely discussed in many other books. What sets this book apart from most others is that it discusses all the basic aspects of finance and accounting in one single textbook. Three areas of interest are discussed:
¿ Financial Management;
¿ Management Accounting;
¿ Financial Accounting.

Typically, these three subjects are treated separately as individual topics. They are closely related, however, since they all deal with the many financial issues facing business organizations. All topics are discussed at an introductory level, which makes this book very useful for introductory courses on finance & accounting. This book will be of interest to students preparing for a more in depth study of the topics later in their curriculum as well as for those who need a basic yet comprehensive introduction to the subject. The book¿s intended audience is students following bachelor programs of business science. However, it may also be suitable for master program students, especially for those students whose focus is more on practical relevance than on academic theory.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal