e-books overige talen

 | 

Educatieve uitgaven

 | 

Educatieve uitgaven algemeenKeDiSi zenme le?

KeDiSi zenme le?
Inge Barth-Wagemaker

KeDiSi zenme le? Zhe ben shu shi guanyu KeDiSi de. Ta shi yizhi ke ai de laoshu, dan que you dian qiguai. KeDiSi you zibizheng, yinci changchang biaoxian chu he qita laoshu bu yiyang. Ta zhouwei de daduo shu laoshu dou juede ta nanyi lijie. Xinghao KeDiSi you liangge pengyou, tamen renwei KeDiSi de yuzhongbutong hen youqu. Dawei Bate (yijiujiuba) huanyou yasiboge zonghezheng, zibizheng de yizhong. Ta zai henxiao de shihou jiu kaishi huahua. Zai zhe ben shu zhong, ta yong zhege tianfen lai jieshi ta suo huanyou de zibizheng shi shenme yangzi de. Daiwei yong ziji de fangshi miaoxie le zibizheng de shenghuo shi shenme yang de, bing tigong le xiangguan de xinxi he jianyi. Wo ba zhe ben shu tuijian gei mei wei xiang gengduo liaojie he lijie zibizheng de ren.

EPUB versie: ePub 3

Let op dit is een ePub3 e-book:
Dit e-book is alleen geschikt voor e-readers met geschikte software of Browser.
Uw e-reader of ander leesapparaat dient om te kunnen gaan met HTML5.

Lees hier meer over ePub3.
Indien u twijfelt of uw e-reader geschikt is voor ePub3 dan adviseren we om eerst een gratis ePub3 e-book te downloaden.
Een overzicht van enkele gratis ePub3 voorbeelden treft u hier aan.
Euro 9.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Wat is er toch met Kobus?
Inge Barth-Wagemaker

KeDìSi zenme le? Zhè ben shu shì guanyú KeDìSi de. Ta shì yizhi ke ài de laoshu, dàn què you dian qíguài. KeDìSi you zìbìzhèng, yinci chángcháng biaoxiàn chu hé qíta laoshu bù yíyàng. Ta zhouwéi de dàduo shù laoshu dou juédé ta nányi lijie. Xìnghao KeDìSi you liangge péngyou, tamen rènwei KeDìSi de yuzhòngbùtóng hen youqù. Dàwéi Batè (yijiujiuba) huànyou yasibógé zonghézhèng, zìbìzhèng de yìzhong. Ta zài henxiao de shíhòu jiù kaishi huàhua. Zài zhè ben shu zhong, ta yòng zhège tianfèn lái jieshì ta suo huànyou de zìbìzhèng shì shénme yàngzi de. Dàiwéi yòng zìji de fangshì miáoxie le zìbìzhèng de shenghuó shì shénme yàng de, bìng tígòng le xiangguan de xìnxi hé jiànyì. Wo ba zhè ben shu tuijiàn gei mei wèi xiang gèngduo liáojie hé lijie zìbìzhèng de rén. This book is about Curtis. He is a very sweet ratboy, but he is also a bit weird. Curtis has autism and therefore often behaves differently from other rats. Most rats around him find that difficult to understand. Fortunately Curtis has two friends who think it is fun that he is different. David Barth (1998) has Asperger syndrome, a type of autism. He started drawing when he was very young. In this book he uses that talent to explain what it is like for him to have autism. In this book David shows in his own way what it is like to live with autism. Relevant information and practical advice was also added. I recommend this book to everyone who wants to know and understand more about autism.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal