e-books

 | 

Technische wetenschappen

 | 

ElektrotechniekDesign of High-Performance Negative Feedback Amplifiers

Design of High-Performance Negative Feedback Amplifiers
E.H. Nordholt

Design of high-performance negative-feedback amplifiers


Amplifier design is very often regarded as making a selection from the large arsenal of known amplifier circuits and then adapting it for a specific purpose, possibly with the aid of computer-aided-design programs. Now and then designers are surprised by the introduction of a new amplifier circuit performing better in some respects than the others.

Each aspiring designer has to find his own way in this jungle. He has to choose from a rather chaotic and scattered collection of amplifier circuits rather than apply a systematic and straightforward design sequence that enables him to design his special-purpose amplifier circuit. A great deal of experience is essential.

This work is an attempt to make a useful contribution to the extensive literature on the subject of amplifier design. It can be justified on the grounds that the approach is believed to be unique in a number of respects. Many works that promise to cover the subject are instead concerned with analysis. Moreover, they frequently deal specifi-cal-ly or separately with particular design aspects, characterised by descriptions such as 'wide-band', 'low-noise', 'low-distortion', etc.

A treatment of the various design aspects and their interconnections, however, is necessary for fruitful amplifier design. At the basis of such a treatment lies the observation - usually easily overlooked - that amplifier design is concerned in the first place with obtaining an adequate quality of information transfer. Amplifiers are more than electronic circuits merely bringing the source power up to a higher level.

Quality requirements are imposed on the signal transfer relative to the type of infor-mation and to the manner of perception, registration, or processing. The quality of information transfer is determined by a large number of quality aspects such as linearity, accuracy, efficiency, signal-to-noise ratio, etc. Unfortunately, it cannot be expressed as a quantitative figure of merit.

A systematic, straightforward design approach is presented in this work. Preference was given to a qualitative rather than to a quantitative approach.

Finding the proper configurations for the basic amplifier and of the amplifier stages is considered of primary importance and is emphasised here. This book is therefore largely concerned with the design phase preceding the phase in which existing computer aids can be helpful.

Contents:

1. Basic Amplifier Configurations for Optimum Transfer of Information from Signal Sources to Loads

2. A Classification and some Properties of Configurations with one Active Device

3. Design Considerations for Optimum Noise Performance of Negative-Feedback Amplifiers

4. Design Considerations Regarding Optimum Accuracy and Linearity of Negative Feedback Amplifiers

5. Design Considerations Regarding Optimum High-Frequency Performance of Negative-Feedback Amplifiers

6. The Design of Bias Circuitry

7. Outline of the Design Method

Appendix: Influence of the Induced Gate Noise in Wide-Band Amplifiers.

List of Symbols

Author Index Subject Index


http://www.vssd.nl/hlf/e022.htm


Euro 22.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Elektrische circuits

Elektrische circuits
F.L. Neerhoff

Elektrische circuits

model, structuur en dynamica

Deze studieboeken vormen de eerste delen van een reeks van drie. Het geheel biedt een fundamentele inleiding in de theorie van de elektrische circuits, bedoeld voor studenten in de elektrotechniek aan een technische universiteit.

Elektrische circuits worden breed ge nterpreteerd. Niet-lineaire elementen worden van meet af aan in de theorie betrokken. Voorts worden meerklemmen-componenten toegelaten. Met name wordt aandacht besteed aan transistorcircuits en circuits met operationele versterkers.

Hoewel de theorie tamelijk strak is opgezet, wordt de technisch-fysische realiteit nimmer uit het oog verloren. Het elektrische circuit als praktisch bruikbaar model staat centraal. De netwerkstructuur wordt vastgelegd in een geschikte circuit-matrix. De daarop gebaseerde tableau- en knooppuntmethoden worden als algemeen toepasbare analysemethoden gepresenteerd. Zij lenen zich bij uitstek voor computergebruik. en dienen tevens als didactisch en theoretisch hulpmiddel.

Het toestandsconcept wordt reeds vroeg ge ntroduceerd. Daarmee wordt tevens een methode verschaft om de kwalitatieve dynamica van niet-lineaire circuits te onderzoeken. Bij lineaire circuits wordt overgestapt naar het frequentie-domein. De vele oefeningen en vraagstukken vormen een integrerend bestanddeel van de stof.


Inhoud deel 1: Voorwoord 1 Theorie en model 2 Signalen en systemen 3 Kirchhoff-vergelijkingen 4 Netwerkelementen 5 Netwerkvergelijkingen 6 Eenvoudige resistieve circuits Samenvatting Appendix 6.A Stuksgewijs affiene weerstanden Referenties Vraagstukken Antwoorden Trefwoorden

Inhoud deel 2: Voorwoord 7 Systematische analyse 8 Basisstellingen 9 Het harmonische regime Trefwoorden


http://www.vssd.nl/hlf/e018.htm


Euro 45.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Elektrische omzettingen

Elektrische omzettingen
M.J. Hoeijmakers

Elektrische omzettingen
In de elektrotechniek is vaak sprake van het omzetten van elektrische energie. Dit kan zijn van elektrische energie naar mechanische energie of omgekeerd, maar ook van de ene vorm van
elektrische energie naar een andere. Als we denken aan sensoren gaat het over kleine vermogens, maar in de elektriciteitsvoorziening en de elektrische aandrijftechniek gaat het vaak om heel grote vermogens.
Dit boek behandelt de grondbeginselen van de elektrische omzettingen op academisch niveau. De behandeling van de omzetters vindt daarbij plaats vanuit het gezichtspunt van de elektrische energietechniek; de meeste omzetters zijn echter ook van belang voor de informatietechniek.
Het boek heeft enerzijds als doel om een overzicht te geven van de elektrische omzettingen voor degenen die zich niet verder in de elektrische energietechniek willen specialiseren en anderzijds als doel om een fundamentele basis te leggen voor degenen die zich wel verder in de
elektrische energietechniek willen verdiepen.
Hoofdstukken: Inleiding Magnetische circuits De transformator
Inleiding elektromechanica Vermogenselektronica De synchrone machine De inductiemachine
Opgaven en uitwerkingen zijn in dit theorieboek opgenomen.
Vierde druk.
URL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/e004.htm
Euro 27.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Elektronica voor Dummies

Elektronica voor Dummies
Gordon McComb

Wil je weten hoe je die kapotte deurbel repareert? Of hoe je een bewegingsmelder aansluit? Lijkt het je leuk om zelf een echte robot te maken? Dan is dit een boek voor jou! Nee, het is niet onze bedoeling om je op te leiden tot elektricien: we gaan wel in op de eenvoudige principes van elektriciteit. We leggen uit hoe je de bijbehorende gereedschappen kiest en gebruikt en hoe je allerlei, al dan niet nuttige, leuke elektronische dingetjes in elkaar knutselt. Je zult versteld staan hoe simpel het allemaal is!

EPUB versie: ePub 2


Euro 23.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal