Verwachte titels

 | 

Esoterie

 | 

Esoterie algemeenDe 7 sleutels tot geluk
Deepak Chopra

De 7 sleutels tot geluk van Deepak Chopra is een overzichtelijk en helder boek over de zeven elementen waarmee een gelukkige en zinvolle manier van leven binnen handbereik komt. Volgens Chopra is geluk het doel van ons leven. Veel mensen leven in de overtuiging dat geluk te maken heeft met succes, rijkdom, gezondheid of een goede relatie. Er is een enorme sociale druk om te geloven dat die verworvenheden hetzelfde zijn als geluk. Maar die veronderstelling is onjuist, het zijn bijproducten van geluk en er is geen oorzakelijk verband. Chopra geeft een aantal sleutels om ons te ondersteunen in het bereiken van ons levensgeluk en die gaan van een goed contact met ons eigen lichaam naar het besef dat de wereld zich niet buiten jou maar in jou afspeelt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De Engelenfluisteraar

De Engelenfluisteraar
Kyle Gray

Anitsa Kronenberg is natuurgeneeskundig therapeut. Toen ze begon met mediteren ging er een tot dan toe compleet onkenbare wereld voor haar open. Ze kreeg beelden en ontmoette gidsen en andere niet stoffelijke levensvormen waar ze geregeld lessen van kreeg. Meer en meer kreeg ze het gevoel in twee werelden te leven, de materiële en de etherische. Bijna dagelijks maakt ze contact met die etherische wereld. De etherische wereld heeft een andere structuur dan de stoffelijke wereld. Daar heerst de logica van de droom. Voor Anitsa is zuiverheid essentieel. De etherische wereld is immers subjectief. Ze ontvouwt zich in ieders bewustzijn anders. Anitsa’s ervaring is dat hoe meer je je daar van bewust bent, en hoe ethischer je daar mee om kunt gaan, hoe dieper de boodschappen worden. Het is verrassend te merken hoe zeer die etherische wereld invloed heeft op ons dagelijks bestaan, eigenlijk zonder dat we ons dat bewust zijn. In haar praktijk combineert ze theoretische kennis met informatie die tijdens helingen tot haar komt. Anitsa wil andere mensen zich van deze oneindige wereld bewust maken opdat ieder mens zich verbonden kan voelen met het bewustzijn in de schepping om zo vriendschap en inzichten te ontvangen. De natuur en onze prachtige planeet zullen daardoor wellicht met meer respect en voorzichtigheid bezien worden. Ga ook het contact aan met deze etherische wereld die voor ons allemaal toegankelijk is en waar we allemaal deel van uitmaken. En geniet van de avonturen die dat op zal leveren.

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het hart van de revolutie

Het hart van de revolutie
Noah Levine

Noah Levine is de stem van een jonge generatie westerse boeddhisten. Hjj maakt op een unieke, levendige manier zichtbaar hoezeer het boeddhisme eigenlijk oproept tot radicale actie, in plaats van de passieve, vredevolle religie te zijn zoals zo velen beweren. In Het hart van de revolutie nodigt Levine ons uit de zoektocht naar ons eigen, liefdevolle hart te ondernemen. Hij is daarbij uiterst openhartig over zijn eigen worsteling met diepe woede. Na vele jaren oefenen lukt het hem toegang te vinden tot de natuurlijke kwaliteit van zijn hart: compassie! Levine onthult ons bovendien op welke manier hij erin slaagt zijn ware boeddhanatuur te omarmen. De praktische oefeningen die hij in dit boek voorstelt, bieden ons geen 'quick fix' maar eerder een schatkaart naar de in onszelf verborgen rijkdom die geduldig wacht om geopenbaard te worden. Bevrijd jezelf van onnodig lijden en sluit je aan bij de revolutie die niet gevoed wordt door haat maar door vergeving, compassie en vriendelijkheid.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.75


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Mildheid

Mildheid
Frits Koster

Dit boekje en bijbehorende CD's laat de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een 'gevoelsthermometer' richt compassie (karuna in het Pali) zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens om pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid (of metta) richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term 'mildheid' of heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness. Net zoals aandacht of opmerkzaamheid is het mogelijk door training mildheid tot bloei te laten komen. Het bijzondere van deze beoefening is dat ze religie-overstijgend is; ieder mens kan zijn of haar leven verrijken met de kracht van mildheid. Op de CD's worden geleide meditatieoefeningen aangereikt, waarmee de cirkel van compassie en vriendelijkheid steeds kan worden uitgebreid, uitgaande van onszelf naar uiteindelijk alle levende wezens. Het boekje (met een voorwoord van Edel Maex) dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft valkuilen die kunnen optreden bij de beoefening.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.95


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Mildheid
Frits KosterEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.45


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal