Verwachte titels

 | 

Filosofie

 | 

Filosofie algemeenCarpe Diem
Roman Krznaric

In Carpe diem haakt Roman Krznaric in op het feit dat het motto van de Romeinse dichter Horatius nog altijd springlevend is. Maar ‘Pluk de dag’ is ook gekaapt door de consumentenindustrie en de mindfulnessbeweging. Zij hebben het motto vernauwd tot ‘Koop de dag’ en ‘Pluk het nu’. Krznaric wil het tweeduizend jaar oude motto heroveren op zijn kapers. Daarvoor schrijft hij de eerste cultuurgeschiedenis van Carpe diem. Hij laat zien hoe de slogan kan inspireren om je over te geven aan waarachtig genot, om spontane acties te verzinnen, en kansen te grijpen in het dagelijks leven én in de politiek. Wanneer kun je het best de dag plukken en wanneer niet?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De filosofenbrigade
Pascal VanhoeckeEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het leven als reis
Joep Dohmen

Het leven als reis bevat vijftien vloeiende essays over levenskunst geschreven door filosoof Joep Dohmen. Van Odysseus’ omzwervingen tot en met Pascal Merciers Nachttrein naar Lissabon is het leven telkens weer afgebeeld als een reis. Joep Dohmen reikt de lezer filosofische bagage aan voor onderweg: hoe zet je je koers uit? Hoeveel discipline heb je nodig? Is het mogelijk om opnieuw te beginnen? Hoe moeten we leven in vluchtige tijden? Hoe maken ouderen van hun leven een kunstwerk? Heeft het moderne leven trouwens nog wel een bestemming? Een actuele filosofie van de weg en het doel. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Van zijn hand verschenen eerder Tegen de onverschilligheid en Brief aan een middelmatige man. Met Jan Baars stelde hij de bloemlezing De kunst van het ouder worden samen en met Maarten van Buuren De prijs van de vrijheid en Van oude en nieuwe deugden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het seculiere experiment
Hans Boutellier

Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De ontwikkelingen gingen snel – alsof het een welbewust experiment was. Religie verdween grotendeels uit de samenleving. God trok zich terug in de hoofden van de mensen. Vijftig jaar later maakt Hans Boutellier de balans op. De samenleving ontwikkelde zich tot een pragmatisch bestuurde onderneming. Niet zonder succes, maar ook niet zonder problemen. De diepe twijfel die kenmerkend is voor de westerse cultuur roept steeds meer vragen en radicale antwoorden op – met en zonder God. Boutellier analyseert de ontwikkeling van de criminaliteit en hoe surveillance een nieuwe almacht is gaan vormen. Hij beschrijft de keerzijde van de seksuele revolutie en de ontwikkeling van immigratie en integratie. Wat is de houdbaarheid van het seculiere experiment? Waar staat het Westen nu eigenlijk voor?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.50


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Kapitaalvernietiging
Myrthe Hilkens

MYRTHE HILKENS Kapitaalvernietiging NIEUW LICHT op eigenbelang Had Karl Marx toch gelijk en zorgt het kapitalisme voor zijn eigen ondergang? Schaarste en eigenbelang, de klassieke pijlers onder de economie lijken niet meer in staat ons economisch systeem te dragen. In de hoogtechnologische en gedigitaliseerde cultuur die de vrije markt heeft voortgebracht bestaat handelswaar steeds meer uit kennis, komt arbeid niet zonder meer uit mensenhanden, en verdwijnt langzaam aan het verschil tussen vrijetijd en werktijd en tussen werk en loon. Adam Smith wordt gezien als de grondlegger van de vrijemarkteconomie. In zijn An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, uit 1776 beweert Smith dat wanneer we binnen bepaalde maatschappelijke gebieden streven naar maximalisatie van het eigenbelang, dit ten goede komt aan het algemeen belang. In Kapitaalvernietiging onderzoekt Myrthe Hilkens wat het effect nog is van eigenbelang als robots, monopolies en bitcoins de vrijheid van de markt bepalen. MYRTHE HILKENS (1979) is schrijfster en moderator. Ze schreef columns voor onder meer Opzij en Mama&family. In 2008 verscheen bij L.J. Veen McSex, de pornoficatie van de samenleving. Hilkens is voormalig Kamerlid van de PvdA. In 2013 verliet ze de Kamer omdat ze vond dat de Haagse politieke middelen niet de slagkracht hadden om haar idealen te verwezenlijken. Ze zag af van wachtgeld.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Mensen maken
Daan Roovers

Daan Rovers schijnt in Mensen maken Nieuw Licht op opvoeden. Eerder schreef ze samen met René Gudde Kleine geschiedenis van de filosofie. Het adagium van de hedendaagse ouder is: vrijlaten, kinderen zelf laten bepalen wat ze willen, niet pushen, maar faciliteren om zoveel mogelijk kansen voor ze open te houden. Maar worden kinderen en jongvolwassenen daar niet overspannen van? Als je alles kan en mag, wat moet je dan doen? De 18e-eeuwse filosoof Jean-Jacques Rousseau wordt vaak gezien als de aanstichter van deze vrije opvoedmethode. ‘Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in de handen van de mens’, schreef hij in zijn Emile, où de l’Education uit 1762, waarschijnlijk het beroemdste boek over opvoeding ooit. Dus moet je als opvoeder je handen er zoveel mogelijk vanaf trekken. Toch meent Daan Roovers dat juist Rousseau ons kan helpen bij onze hedendaagse opvoedimpasse. ‘Leven, dat is het vak dat ik hem wil leren’, schreef Rousseau namelijk ook, en is dat niet precies wat we vandaag de dag nodig hebben?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Moderne bildung
Joep Dohmen

In Moderne Bildung laat Joep Dohmen zien wat het belang is van eigentijdse Bildung , waarin autonomie, burgerschap en persoonsvorming elegant en overtuigend met elkaar verbonden worden. Hiermee treedt hij in het voetspoor van filosofen als Peter Bieri en Gert Biesta, Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk. Het huidige onderwijssysteem beschouwt opvoeding en vorming niet als haar taak. Leerlingen worden getoetst op de competenties die ze in vakken als rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis hebben verworven. Brede vorming en filosofie passen niet in dit curriculum. Onderwijs en opvoeding missen zo het ideaal van Bildung, het moderne en romantische project waarin jonge mensen leren hoe ze hun eigen leven vorm kunnen geven. Maar het tij lijkt te keren. Joep Dohmen is verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de Bildung Academie van de Universiteit van Amsterdam. Recent werd hij benoemd tot lector Bildung aan het Centrum voor Humanistische Vorming.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Onder dieren
Ton Lemaire

Ton Lemaire, de nestor van de dierenethiek, mengt zich met Onder dieren in de actuele discussies rondom dierenwelzijn. Lemaire is antropoloog en filosoof, en publiceerde eerder onder meer De val van Prometheus, Verre velden en Het lied van Hiawatha. Vroeger waren dieren essentieel voor het bestaan van de mens –de kippen liepen op het erf, de paarden waren onmisbaar bij de oogst –, tegenwoordig zijn ze uit het straatbeeld verdwenen. Koeien, varkens en kippen zijn gereduceerd tot een soort vlees-, melk- en legmachines. Ondertussen worden gezelschapsdieren zoals honden en katten door ons vertroeteld en verwend. Aan de hand van zes dieren – wolf, olifant, paard, hond, prieelvogel en bij – beschrijft Ton Lemaire in Onder dieren de praktische en symbolische betekenis die deze dieren in de loop der tijd voor ons hebben gehad. Daarbij raakt hij aan thema’s als het vegetarisme en de antropomorfisering, empathie en mededogen, instinct en intelligentie, egoïsme en altruïsme. Lemaire neemt stelling in actuele discussies over de bio-industrie. Ook schetst hij een ethiek voor het antropoceen, het tijdperk waarin de mens verantwoordelijk is voor het in stand houden van een optimale biodiversiteit op een ecologisch gezonde planeet. De pers over Ton Lemaire: - ‘Ton Lemaire is een essayistische Orpheus die zijn essays als gedichten de wereld in stuurt.’ – Vrij Nederland Over De val van Prometheus: - ‘Een wonder van nuance, redelijkheid en diepgang. Het ideale handboek voor het denken over duurzaamheid.’ – Vrij Nederland

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Oordeel zelf!
Coen Simon

Coen Simon – Oordeel zelf Coen Simon, een van de meest originele opiniemakers van dit moment, geeft de lezer originele en geestige handvaten om te overleven in een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet. Van Simon verschenen onder meer het veelbesproken En toen wisten we alles, dat de Socrates Wisselbeker won in 2012, het succesvolle Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden, en het literaire Zo begint de ziener. Tweehonderd jaar geleden riep de Duitse filosoof Immanuel Kant de mens op om zich te bevrijden uit de ‘onmondigheid die hij aan zichzelf heeft te wijten’. ‘Heb de moed je van je éígen verstand te bedienen!’ schreef hij. En hup, de mening was geboren. Het is fijn dat die mening sindsdien alleen maar vrijer en individueler is geworden. Maar voordat het mondig geachte individu zelf grondig heeft kunnen nadenken, zijn er al vele wetenschappelijk onderbouwde meningen geproduceerd, gedeeld en geliket. En zelfs voordat hij zijn onderbuik kan laten spreken hebben tientallen satirische media zijn ‘echte’ gevoelens al voor hem geïroniseerd. In Oordeel zelf toont Coen Simon op even geestige als scherpe wijze hoe we onze oordeelskracht kunnen behouden in een tijd waarin we liever een voetbalanalist napraten dan ons neerleggen bij het besluit van een scheidsrechter, een tijd waarin we ons kapot ergeren aan mensen die niet positief in het leven staan, en waarin we de origineelste mening willen hebben over trending topics. Kortom een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet. De pers over Coen Simon: - ‘Filosofie wordt literatuur en literatuur wordt filosofisch.’ – Trouw - ‘In een bedrieglijk lichtvoetige stijl behandelt hij de ongemakken en de eigenaardigheden van het moderne leven.’ – Juryrapport Socrates Wisselbeker over En toen wisten we alles

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Pleidooi voor de rechten van de vrouw
Mary Wollstonecraft

Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.

 EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.49


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Socrates en Orunmila
Sophie Oluwole

Filosoof Sophie Oluwole deelt haar wonderbaarlijke ontdekkingen over de Afrikaanse filosoof Orunmila, die leefde ten tijde van Socrates. Beide filosofen hebben zelf geen woord op papier gezet. Hun werk vertoont opvallende inhoudelijke overeenkomsten en interessante verschillen. Aan de hand van deze denkers beschrijft Oluwole hoe de Afrikaanse en westerse filosofie allebei een andere weg zijn ingeslagen. Bovenal toont ze aan dat de menselijke behoefte aan filosofie universeel is.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Talking philosophy

Talking philosophy
Lars Cornelissen

Talking philosophy: a literary dialogue on how to do philosophy is een literair geschreven filosofische dialoog over de verhouding tussen filosofische stijl en inhoud. “How should a philosopher express himself? Like a sphinx, a precise professor, a depressed clergyman, a hermit in ecstasy, a provident lord chancellor, a midwife on the market square, an analyst, prophet, consultant, or as a physician at the befuddled language user’s bedside? What is the connection between the style in which a philosopher writes, the genre (s)he chooses, and the type of philosophical convictions (s)he wants to propagate? Or can the same views equally well be expressed in all genres? This is the question that lies at the origin of Lars Cornelissen’s clever piece. “What appeared to be ‘just’ a scholarly study on the relation between philosophical urges and the literary genres and styles in which they are expressed, proved to be a literary jewel. What better way to treat this question, Cornelissen concluded, than to approach it through the philosophical method par excellence, the Socratic dialogue? With this dialogue – eo ipso! ipso facto! the old-fashioned lover of philosophical jargon might cry out – Cornelissen has clearly answered his original question in the affirmative. But he has done much more than that: his literary exercise on the interaction between genre, style and contents has become nothing less than a witty, but instructive survey of the variegated landscape of contemporary philosophy.” 

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 2.70


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Van bacterie tot Bach en terug
Daniel Dennett

Hebben we een vrije wil? Wat betekent bewustzijn? Wat gebeurt er wanneer iemand denkt? Over deze grote vragen buigt filosoof Daniel C. Dennett zich al zijn hele carrière. In 1991 verscheen van hem Het bewustzijn verklaard, een boek dat wetenschappelijke zorgvuldigheid paarde aan aangename brutaliteit. Een verklaring, voor minder deed hij het niet. Dit boek vestigde zijn naam en reputatie en Dennett is sindsdien niet meer weg te denken uit het intellectuele landschap. Dat is ook te danken aan het feit dat hij altijd bereid is om in publieke fora na te denken over die grote, filosofische begrippen waarop het zo moeilijk is vat te krijgen. ‘Ja, we hebben een ziel, maar die bestaat uit talloze kleine robots,’ zegt Dennett, een mooi beeld om uit te leggen dat, hoe ongrijpbaar de ‘ziel’ of het ‘bewustzijn’ ook is, er wel exacte, controleerbare zaken aan ten grondslag liggen. Even ongrijpbaar is de vrije wil: ja, die bestaat volgens Dennett, en dat die tot stand komt in talloze chemische processen is daarmee niet in tegenspraak: lichaam en geest werken altijd samen, je kunt zeggen dat ze samenvallen. Dennetts veelzijdigheid blijkt uit het feit dat hij deze ideeën niet alleen prachtig heeft opgeschreven, maar dat hij ook in staat is die voor een groot publiek over het voetlicht te krijgen, waarbij hij altijd speciaal oog voor Nederland heeft gehad, getuige zijn optredens in de vpro-series Een schitterend ongeluk en Beagle. In het kielzog van Darwin. Logisch ook dat hij in Amsterdam in 2012 de Erasmusprijs in ontvangst mocht nemen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Wat erg
Marja Pruis

Op scherpe en humoristische wijze gaat Marja Pruis in Wat erg op zoek naar een ik dat niet geliked hoeft te worden. Zo geeft zij antwoord op de vraag of de mens misschien meer van zichzelf is gaan houden. Pruis werd voor haar essaybundel Kus me, straf me genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, en won de Jan Hanlo Essayprijs. ‘Wat wij houden voor een deugd,’ schreef La Rochefoucauld (1613-1680), ‘is vaak niets anders dan een combinatie van gebeurtenissen en belangen die moedwillig of door het toeval bij elkaar worden gebracht.’ De denker ontmaskerde met zijn Maximen de zeventiende-eeuwse moraal als een verkapt machtsmiddel. De schijnmoraal die hij voor zijn tijd wist bloot te leggen, lijkt in onze tijd weer boven te komen drijven in de gevierde successen, zelffelicitaties en opzichtige liefdadigheid op sociale media. ‘We wimpelen lof af om nogmaals geprezen te worden,’ zou La Rochefoucauld zeggen. En zo vieren we de hele dag ons eigen ik.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal