Verwachte titels

 | 

Filosofie

 | 

Filosofie algemeenDe filosofenbrigade
Pascal VanhoeckeEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De olijke atheïst
Floris van den Berg

Wie nu nog in god gelooft, heeft ergens iets gemist. Geloven in god is als denken dat de aarde plat is. Miljarden mensen leven onnodig in een leugen – die kennis is allang voorhanden. Religie is een gesel van de mensheid die de vrijheid van zovelen onnodig knecht. Hoewel er al sinds de Verlichting stevige religiekritiek is en atheïsme de intellectuele nullijn is, zijn er nog steeds mensen die zijn besmet met religieuze waanideeën. In 'De olijke atheïst' weerlegt atheïst Floris van den Berg vilein de argumenten die mensen voor religie naar voren brengen. 'De olijke atheïst' is een boek voor iedereen die in god gelooft, maar ook een hulpmiddel voor debat voor iedereen die weleens met gelovigen debatteert. Atheïsme is toegepaste filosofie. Met behulp van wetenschapsfilosofie, argumentatietheorie, kennis van drogredenen en retorica worden in glasheldere taal alle pogingen om ook maar iets van religie te behouden omvergeworpen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Een goede dood
Ton Vink

Met Een goede dood laat Ton Vink zien dat we ons minder moeten bezighouden met de procedurele en juridische kant van euthanasie en meer met de vraag wat een goede dood nu eigenlijk inhoudt. Vink begeleidde jarenlang mensen die overwogen hun leven te beëindigen. Hij schuwt niet om moeilijke vragen te stellen: Wat is een goede dood? En wie bepaalt dat? Vink neemt ons mee in een wereld die ons allemaal aangaat. Een zorgvuldig onderbouwd pleidooi voor gereflecteerde zelfbeschikking.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Ethica
Baruch de Spinoza

Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Spinoza’s levenswerk, de ‘Ethica’, is een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn. In de ‘Ethica’ onderzoekt Spinoza op welke manier de mens zijn vrijheid kan verwerven – een voor die tijd revolutionaire boodschap. Maarten van Buuren is uitgegaan van een nauwkeurige analyse van Spinoza’s terminologie. Dat heeft een vertaling opgeleverd die het Latijnse origineel dichter dan ooit benadert en tevens een nieuw en verhelderend licht werpt op de sleutelbegrippen van Spinoza’s denken. De vertaling wordt begeleid door verklarende aantekeningen en een samenvatting. Deze nieuwe editie is een must voor alle liefhebbers van Spinoza en filosofie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Filosofie in een tijd van Big Data
Christian Madsbjerg

Christian Madsbjerg, filosoof en politiek wetenschapper, laat in Filosofie in een tijd van big data zien dat algoritmes en big data niet de ultieme bron voor succes zijn. Hoewel we onze persoonlijke en zakelijke beslissingen er steeds meer op baseren, is het volgens Madsbjerg noodzakelijk om uiteindelijk uit te gaan van menselijke betekenisgeving. De filosofie en kunst kunnen ons in dit proces helpen. Aan de hand van sprekende voorbeelden laat Madsbjerg zien dat de wereld uit meer bestaat dan een serie algoritmes. Vanuit zijn ervaring als adviseur toont hij aan dat de meest succesvolle businessbeslissingen gebaseerd zijn op het vermogen de wereld buiten het kantoor te duiden. Menselijkheid in een wereld van big data is daarom onmisbaar.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het empatisch teveel
Ignaas Devisch

In een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen en sociale ongelijkheid op de voorgrond treden, klinkt een sterke roep om meer empathie. Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver - velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in anderen als stuwende kracht voor moreel handelen en een probaat middel tegen onverschilligheid. Maar is empathie altijd goed? Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenselijk, maar empathie is geen wondermiddel waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Een zekere onverschilligheid is gewenst en soms zelfs bittere noodzaak. In Het empathisch teveel neemt Ignaas Devisch de lezer, uitgaande van voorbeelden uit het actuele maatschappelijke debat, mee in de geschiedenis van het denken over empathie. Hij daagt ons uit na te denken over ons mensbeeld: schuilt in ieder mens behalve een vriend niet ook een schurk?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het leven als reis
Joep Dohmen

Het leven als reis bevat vijftien vloeiende essays over levenskunst geschreven door filosoof Joep Dohmen. Van Odysseus’ omzwervingen tot en met Pascal Merciers Nachttrein naar Lissabon is het leven telkens weer afgebeeld als een reis. Joep Dohmen reikt de lezer filosofische bagage aan voor onderweg: hoe zet je je koers uit? Hoeveel discipline heb je nodig? Is het mogelijk om opnieuw te beginnen? Hoe moeten we leven in vluchtige tijden? Hoe maken ouderen van hun leven een kunstwerk? Heeft het moderne leven trouwens nog wel een bestemming? Een actuele filosofie van de weg en het doel. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Van zijn hand verschenen eerder Tegen de onverschilligheid en Brief aan een middelmatige man. Met Jan Baars stelde hij de bloemlezing De kunst van het ouder worden samen en met Maarten van Buuren De prijs van de vrijheid en Van oude en nieuwe deugden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Kapitaalvernietiging
Myrthe Hilkens

MYRTHE HILKENS Kapitaalvernietiging NIEUW LICHT op eigenbelang Had Karl Marx toch gelijk en zorgt het kapitalisme voor zijn eigen ondergang? Schaarste en eigenbelang, de klassieke pijlers onder de economie lijken niet meer in staat ons economisch systeem te dragen. In de hoogtechnologische en gedigitaliseerde cultuur die de vrije markt heeft voortgebracht bestaat handelswaar steeds meer uit kennis, komt arbeid niet zonder meer uit mensenhanden, en verdwijnt langzaam aan het verschil tussen vrijetijd en werktijd en tussen werk en loon. Adam Smith wordt gezien als de grondlegger van de vrijemarkteconomie. In zijn An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, uit 1776 beweert Smith dat wanneer we binnen bepaalde maatschappelijke gebieden streven naar maximalisatie van het eigenbelang, dit ten goede komt aan het algemeen belang. In Kapitaalvernietiging onderzoekt Myrthe Hilkens wat het effect nog is van eigenbelang als robots, monopolies en bitcoins de vrijheid van de markt bepalen. MYRTHE HILKENS (1979) is schrijfster en moderator. Ze schreef columns voor onder meer Opzij en Mama&family. In 2008 verscheen bij L.J. Veen McSex, de pornoficatie van de samenleving. Hilkens is voormalig Kamerlid van de PvdA. In 2013 verliet ze de Kamer omdat ze vond dat de Haagse politieke middelen niet de slagkracht hadden om haar idealen te verwezenlijken. Ze zag af van wachtgeld.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Klank
Tomas Serrien

Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren we precies als we luisteren naar Chopin, Pink Floyd of Bob Dylan? Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend? Tomas Serrien tracht in dit boek te achterhalen hoe we muziek gewaarworden. Hoewel muziek er in de eerste plaats is om naar te luisteren, legt de auteur uit waarom ook het denken en schrijven over muziek bijzonder zinvol kan zijn. Terwijl hij een methode uitwerkt om in deze hachelijke opdracht te slagen, neemt hij de lezer mee in een muzikale zoektocht vol diepzinnige overpeinzingen. Luistert de mens aandachtig genoeg? Wat is het verschil tussen muziek en geluid? Hoe ervaren doven muziek? Wat is de rol van emoties bij het luisteren naar muziek? En kan muziek ook levens redden? Bij het zoeken naar de waarde van de muzikale wereld, botst de auteur op onbeantwoorde vragen, die de mens sterker aanbelangen dan ooit gedacht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Moderne bildung
Joep Dohmen

In Moderne Bildung laat Joep Dohmen zien wat het belang is van eigentijdse Bildung , waarin autonomie, burgerschap en persoonsvorming elegant en overtuigend met elkaar verbonden worden. Hiermee treedt hij in het voetspoor van filosofen als Peter Bieri en Gert Biesta, Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk. Het huidige onderwijssysteem beschouwt opvoeding en vorming niet als haar taak. Leerlingen worden getoetst op de competenties die ze in vakken als rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis hebben verworven. Brede vorming en filosofie passen niet in dit curriculum. Onderwijs en opvoeding missen zo het ideaal van Bildung, het moderne en romantische project waarin jonge mensen leren hoe ze hun eigen leven vorm kunnen geven. Maar het tij lijkt te keren. Joep Dohmen is verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de Bildung Academie van de Universiteit van Amsterdam. Recent werd hij benoemd tot lector Bildung aan het Centrum voor Humanistische Vorming.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Muishond
Joost Van Driessche

Met Muishond exploreert taalfilosoof Joost Van Driessche de ethische verhoudingen van taal. Techno-wetenschappelijke taal en literaire taal staan niet lijnrecht tegenover elkaar – zoals feiten staan tegenover verzinsels – maar maken deel uit van een meerdimensionaal web van betrekkingen tussen allerlei talen. Van Driessche laat aan de hand van het werk van Dostojewski, Jane Austen, Bruno Latour en de Bakhtin Kring zien dat ze zich op een ethische manier tot elkaar verhouden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Murakami en het gespleten leven
Iepe de Boer

Haruki Murakami heeft de wereld betoverd met zijn indringende literatuur. Hoe komt het dat zijn verhalen zoveel mensen raken? Alleen omdat ze spannend en goed geschreven zijn, of spreekt de Japanner ook op een dieper niveau aan? Ype de Boer laat zien dat Murakami's verhalen ons iets kunnen leren over een fundamentele gespletenheid in het menselijk bestaan. Deze originele bespreking van Murakami's alledaagse helden, magische figuren en droomachtige sferen nodigt uit om Murakami's fictie op het eigen leven te betrekken, en werpt nieuw licht op thema's als identiteit, verantwoordelijkheid, zelfkennis, verbeelding, liefde, vrijheid en lot. Ype de Boer heeft de taak op zich genomen uit het labyrintische oeuvre van de Japanner een ware levenskunstfilosofie te halen. Verplichte kost voor wie denkt dat het leven om harmonie, gemoedsrust en innerlijke stabiliteit draait. Murakami en vooral De Boer laten zien dat het om iets heel anders gaat: de bereidheid je gespletenheid en veranderbaarheid te accepteren.' - René ten Bos, Denker des Vaderlands. Dit diepgravende maar toegankelijke boek dringt door tot in de kern van Haruki Murakami's oeuvre: de existentiële worsteling van de moderne, gespleten mens. Het wakkert de zin aan het werk van de Japanse grootmeester te herlezen en nieuwe dieptes te peilen.' - Auke Hulst, schrijver en boekrecensent voor de NRC

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Oude en nieuwe ongelijkheid
Kees Vuyk

In Oude en nieuwe ongelijkheid verhaalt Kees Vuyk over goede intenties en slechte uitkomsten. De belofte van gelijke kansen gaat steeds holler klinken. Wat heb je aan gelijke kansen als je weet dat je niet in staat bent en nooit in staat zult zijn om ze te benutten, en je kinderen evenmin? Vuyk laat zien dat er, ondanks alle goede bedoelingen, in onze egalitaire samenleving een nieuwe vorm van ongelijkheid is ontstaan. Hij toont wat deze nieuwe ongelijkheid behelst, hoe ze is ontstaan en exploreert mogelijke oplossingen. Hoe bestrijden we ongelijkheid wél?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Talking philosophy

Talking philosophy
Lars Cornelissen

Talking philosophy: a literary dialogue on how to do philosophy is een literair geschreven filosofische dialoog over de verhouding tussen filosofische stijl en inhoud. “How should a philosopher express himself? Like a sphinx, a precise professor, a depressed clergyman, a hermit in ecstasy, a provident lord chancellor, a midwife on the market square, an analyst, prophet, consultant, or as a physician at the befuddled language user’s bedside? What is the connection between the style in which a philosopher writes, the genre (s)he chooses, and the type of philosophical convictions (s)he wants to propagate? Or can the same views equally well be expressed in all genres? This is the question that lies at the origin of Lars Cornelissen’s clever piece. “What appeared to be ‘just’ a scholarly study on the relation between philosophical urges and the literary genres and styles in which they are expressed, proved to be a literary jewel. What better way to treat this question, Cornelissen concluded, than to approach it through the philosophical method par excellence, the Socratic dialogue? With this dialogue – eo ipso! ipso facto! the old-fashioned lover of philosophical jargon might cry out – Cornelissen has clearly answered his original question in the affirmative. But he has done much more than that: his literary exercise on the interaction between genre, style and contents has become nothing less than a witty, but instructive survey of the variegated landscape of contemporary philosophy.”

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 2.20


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Thuis
Daniel Schreiber

Daniel Schreiber is een jonge upcoming filosoof die in ‘Thuis’ schrijft over misschien wel de belangrijkste zoektocht in ons leven: die naar een thuis. Vroeger was ‘thuis’ de plek waar je vandaan kwam: de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je behoorde, de buurt waar je wortels lagen. Maar hoe is dat nu? Wat betekent ‘thuis’ nog in een tijd waarin steeds minder mensen zich verbonden voelen met de plaats waar ze geboren zijn? In een persoonlijk en filosofisch essay beschrijft Daniel Schreiber prachtig de kentering van een collectief gevoel: ‘thuis’ is vandaag de dag geen vast gegeven meer, maar iets waarnaar we verlangen. Aan de hand van voorbeelden uit de psychologie, sociologie en filosofie laat Schreiber bovendien zien dat thuis zijn ook te maken heeft met je thuis voelen, een innerlijke staat die verbonden is met je identiteit. Daarnaast beschrijft Schreiber zijn eigen zoektocht naar een thuis.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Ubuntu
Mogobe Ramose

De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef het klassieke werk over ubuntu. Deze Afrikaanse filosofie verandert onze kijk op taal, politiek, religie, het rechtssysteem, onze omgang met de aarde en elkaar. Zij laat ons de wereld als totaal nieuw ervaren. Vanuit ubuntu, dat bekend is geworden door onder andere Nelson Mandela, is het bestaan een continue stroom waarin alles steeds een balans zoekt. Deze filosofie heeft behalve Afrika ook het Westen veel te bieden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal