e-books

 | 

Mens en maatschappij

 | 

Geloofsopvoeding
1 2 Volgende
'k Vouw mijn handen
Willemieke Kloosterman- Coster

Bidden: we doen het elke dag meerdere keren, maar waarom bidden we eigenlijk? Tot Wie spreken wij als we bidden, en waar mogen we dan om vragen? Dit boekje geeft op een eenvoudige manier onderwijs over bidden. Daarnaast bevat het een aantal voorbeeldgebeden die kinderen kunnen zingen of uit hun hoofd kunnen leren. Anita Engelen maakte eenvoudige, aansprekende illustraties bij de tekst. Leeftijd: 5-8 jaar.

EPUB versie: ePub 2


Euro 6.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bidt tot Mij
Andrea van Hartingsveldt-Moree

In dit boek komen de verschillende aspecten van het gebed aan de orde en wordt het Onze Vader op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelgedeelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen aangemoedigd om de behandelde begrippen in eigen woorden weer te geven. Bidt tot Mij!' is het tweede deel in de serie 'Komt Kinderen!'. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd. De serie bestaat uit vier delen. In deel één wordt de geloofsleer op een eenvoudige manier uitgelegd. Het derde deel, 'Hoort naar Mij', behandelt de Wet van God. Het laatste deel, 'Komt tot Mij' legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en 'Helpende Handen'. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek 'Uit de bijbel'. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette is werkzaam in het basisonderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bijbellezen met kinderen / 1 en 2 Thessalonicenzen, Filemon

Bijbellezen met kinderen / 1 en 2 Thessalonicenzen, Filemon
Andrea van Hartingsveldt-Moree

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 6 gaat over de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen en de brief aan Filémon. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.    Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek.  Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen!  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bijbellezen met kinderen / 4 Galaten en Efeze

Bijbellezen met kinderen / 4 Galaten en Efeze
Andrea van Hartingsveldt-Moree

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 4 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatie en Efeze. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijke leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brieven voor jou / 2 - 1 Korinthe

Brieven voor jou / 2 - 1 Korinthe
Andrea Hartingsveldt-Moree

Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan. Deel 2 gaat over de eerste brief van Paulus aan Korinthe. Ook in deze brief legt de apostel heel duidelijk de verbinding van Gods Woord naar het persoonlijke leven. Na uitleg van het Bijbelgedeelte volgt een aantal kennisvragen. Daarna volgt een doe&denkvraag voor oudere kinderen. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalm opgenomen.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brieven voor jou / 3 - 2 Korinthe

Brieven voor jou / 3 - 2 Korinthe
Andrea Hartingsveldt-Moree

Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan. Deel 3 gaat over de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Na uitleg van het Bijbelgedeelte volgt een aantal kennisvragen voor jongere kinderen en een doe&denkvraag voor oudere kinderen.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Brieven voor jou / 5: Filippenzen en Kolossenzen

Brieven voor jou / 5: Filippenzen en Kolossenzen
Andrea van Hartingsveldt-Moree

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 5 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Filippi en Kolosse. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Brieven voor jou / deel 1- Inleiding en Romeinen

Brieven voor jou / deel 1- Inleiding en Romeinen
Andrea van Hartingsveldt-Moree

Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan. Deel 1 van Brieven voor jou begint bewust met de brieven van Paulus. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, naar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Juist in zijn brieven legt Paulus heel duidelijk de verbinding van Gods Woord naar het persoonlijk leven. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een doe&denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijk leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Brug naar Genesis
Ds. A.T. Vergunst

In Brug naar Genesis wordt er een brug gelegd tussen het eerste deel van het bijbelboek Genesis en jongeren. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er saat, heeft ds. Vergunst geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Zijn advies is: 'Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de boodschap van redding.' Eerder verscheen in deze serie: Brug naar Markus en Brug naar Esther.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brug naar Genesis / 2

Brug naar Genesis / 2
A.T. Vergunst

In Brug naar Genesis wordt er een brug gelegd tussen het tweede deel van het bijbelboek Genesis en jongeren. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er saat, heeft ds. Vergunst geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Zijn advies is: 'Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de boodschap van redding.' vanaf Genesis 6

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Brug naar Markus
A.T. Vergunst

Ik lees iedere dag in de Bijbel. Maar meestal begrijp ik niet wat er staat. De taal is ook niet altijd even makkelijk. Wat heeft God mij te zeggen?’ In dit boek heb ik geprobeerd om een brug te slaan, om jou te helpen deze boodschap te begrijpen. Daarom heb ik makkelijker woorden en korte zinnen toegevoegd om het uit te leggen, terwijl je het leest. Na ieder stukje heb ik een aantal gedachten opgeschreven waarover je kunt nadenken en bidden. Moge God je zegenen. Ds. A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand Geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar ook voor hen die onbekend zijn met de boodschap van de Bijbel.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De allerbeste wensen
Marianne Golombek-Jansen

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen: De allerbeste wensen voor je kind. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen. Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De boom van Isaï
Willemieke Kloosterman- Coster

De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. De boom van Isaï is daarbij een eenvoudig hulpmiddel. Iedere dag in de adventstijd staat een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst. De boom van Isaï bevat dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool ophangen, bijvoorbeeld aan een tak of op het raam. Doelgroep: kinderen van 3-8 jaar

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De kansrijke jaren

De kansrijke jaren
Paul David Tripp

De tienerjaren zijn roerige jaren. Het zijn jaren van verleiding en conflict, waarin we als ouders vaak zwaar op de proef worden gesteld. Dit boek belicht deze jaren vanuit een verrassend persprectief. Juist op de moeilijke momenten blijken er prachtige kansen te liggen in de opvoeding. Met humor, wijsheid en inlevingsvermogen laat de auteur zien hoe ouders talloze kansen in het alledaagse leven kunnen aangrijpen om een gids te zijn voor het hart van hun tiener.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Denkstof

Denkstof
Jaco Pons

In de zomer ga je misschien weleens naar het zwembad. Met elkaar van de glijbaan af.Je glijdt vanzelf naar beneden. Hoe verder je naar beneden komt, hoe harder je gaat.Totdat je met een grote plons in het water terechtkomt. Zo is het met de zonde ook. (…) Op school, in het jeugdwerk of thuis zijn er veel gelegenheden om kinderen wat uit de Bijbel te leren. Maar hoe vul je die momenten in? Dit boekje is voor iedereen die kinderen graag aan het denken zet. Het bevat 52 korte stukjes met aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, over de Bijbel en over zichzelf. Jaco Pons (1981) werkte jarenlang in het basisonderwijs. Dit boekje is ontstaan toen hij wekelijks een stukje “denkstof” aan de kinderen uit zijn klas vertelde. Tegenwoordig is Jaco jeugdwerkadviseur bij de JBGG.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het huwelijk een paradijsbloem
Ds. J.A. Weststrate

Het eerste huwelijk is door de Heere Zelf gesloten in het paradijs. Het wordt dan ook met recht een 'paradijsbloem' genoemd. Door onze val is deze bloem echter geknakt. Daarom begint het huwelijksformulier met de woorden: 'Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.' Echter de Heere belooft de gehuwden ook dat zij verzekerd mogen zijn van de gewisse hulpe Gods in hun kruis. Deze twee zaken klinken door in dit gehele boek, waarin het huwelijksformulier regel voor regel wordt overdacht. Duidelijk blijkt dat het formulier is gegrond op Gods Woord. Het is bovendien voluit reformatorisch. De eer van God staat voorop! Het huwelijksformulier is behandeld tijdens gemeenteavonden. Omdat bleek dat de overdenking ervan niet alleen waardevol is als voorbereiding op het huwelijk, maar ook tot troost en bemoediging voor reeds (jarenlang) gehuwden, is besloten tot een uitgave. Aan ieder hoofdstuk zijn een aantal vragen toegevoegd die aanzetten tot het samen bespreken van dit waardevolle formulier. Ds. J.A. Weststrate is sinds 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Eerst diende hij de gemeente te Terneuzen. Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente te Pretoria.

EPUB versie: ePub 2


Euro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Hoort naar mij

Hoort naar mij
Andrea van Hartingsveldt-Moree

KOMT KINDEREN! - DEEL 3 Veel kinderen kennen de tien geboden uit hun hoofd. Zij horen de wet van God immers elke zondag in de kerk. Maar wat betekent de wet van God voor hen? Waarom zijn deze geboden, die God eeuwen geleden aan Mozes gaf, nu nog belangrijk? Aan de hand van duidelijke voorbeelden wordt uitgelegd wat het doel is van de tien geboden. De gespreksvragen, aan het einde van elk hoofdstuk, moedigen kinderen aan om over het behandelde onderwerp na te denken en te praten. Hoort naar Mij!’ is het derde deel in de serie ‘Komt Kinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd. De serie bestaat uit vier delen. In deel één wordt de geloofsleer op een eenvoudige manier uitgelegd. Het tweede deel, ‘Bidt tot Mij’, gaat over het gebed. Het laatste deel, ‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree (), studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘Helpende Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek ‘Uit de bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette is werkzaam in het basisonderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Huwelijksreis
Frans van Hartingsveldt

Op je trouwdag begin je aan een huwelijksreis. Meer dan ooit is het belangrijk om je op je huwelijksreis voor te bereiden en, als je al een poosje op reis bent, om koers te houden. Huwelijksreis wil je materiaal aanreiken om bewust bezig te zijn met je huwelijk en je te spiegelen aan Gods Woord. Het is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek: Wat zegt de Bijbel? Het is ook een doeboek: Vragen en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen huwelijk te kijken en er samen met je (aanstaande) man of vrouw over in gesprek te gaan. Deze uitgave is ook geschikt om op een huwelijks(voorbereidings)kring in de kerkelijke gemeente gebruikt te worden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Je peuter begrijpen
Aline Hoogenboom

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen. Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles 'nee' zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij 's nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind? In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun 'koppie' omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

EPUB versie: ePub 2


Euro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kinderen voor de koning
M.J. Kater

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Komt tot Mij

Komt tot Mij
Andrea van Hartingsveldt-Moree

Komt Kinderen! deel 4 Elke zondag zitten er ook kinderen in de kerk. Weten ze waarom ze naar de kerk gaan? Begrijpen ze wat daar gebeurt en waarom zó? Aan de hand van duidelijke voorbeelden wordt de kerkgang en het gemeente zijn behandeld. Ook worden de verschillende onderdelen van de eredienst uitgelegd. De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk moedigen kinderen aan om over de behandelde onderwerpen na te denken en te praten. ‘Komt tot Mij’ is het vierde deel in de serie ‘Komt kinderen!’ Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd. De serie bestaat uit vier delen. In deel één, ‘Leert van Mij’, wordt de geloofsleer op een eenvoudige manier uitgelegd. Het tweede deel, ‘Bidt tot Mij’, gaat over het gebed. Het derde deel, ‘Hoort naar Mij’, behandelt de tien geboden. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘Helpende Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de meeste teksten uit deze serie verschenen in de rubriek ‘Uit de Bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette is moeder van twee kinderen en één dag per week werkzaam in het basisonderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Leert van mij
Andrea van Hartingsveldt-Moree

Thuis en op school horen kinderen de bijbelse geschiedenissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen, maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippen te verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genade en wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven. In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer) op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelgedeelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen aangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woorden weer te geven. 'Leert van Mij' is het eerste deel in de serie 'Komt Kinderen!'. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vier delen. In deel twee, 'Bidt tot Mij', komen verschillende aspecten van het gebed aan de orde. 'Hoort naar Mij', het derde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel, 'Komt tot Mij' legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en 'Helpende Handen'. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek 'Uit de Bijbel'. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten. Annette was werkzaam in het basisonderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Op reis naar het Beloofde Land
Sander Smits

Het volk van Israël heeft het zwaar in Egypte. Ze moeten hard werken voor de Farao. De Israëlieten roepen tot de Heere. Hij verhoort hun gebed: Na tien plagen laat de Farao het volk wegtrekken. Maar de Israëlieten zijn niet zomaar in Kanaän. De Heere gebruikt deze reis om het volk te leren wie Hij is en wie zij zelf zijn. Die lessen zijn leerzaam, ook voor jou. Dit boek is geschreven voor kinderen van 8 jaar en ouder, met het doel om iedere zondag zelf een stukje te lezen. Steeds reis je verder met de Israelieten mee naar het Beloofde Land. Na ieder stukje staan een aantal vragen. Je kunt daarover nadenken of ze bespreken, bijvoorbeeld met je ouders of andere gezinsleden. Ook is bij ieder stukje een psalm bijgevoegd die je kunt zingen. Sander Smits is leerkracht op de Bogermanschool in Dordrecht. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoeden boeiend en vermoeiend

Opvoeden boeiend en vermoeiend
Sarina Brons- van der Wekken

Opvoeden vraagt in deze tijd veel energie, wijsheid en inzicht van ouders en andere opvoeders! In dit boek worden veel herkenbare opvoedingsvragen besproken. De diverse auteurs, afkomstig uit het onderwijs en de hulpverlening, geven veel praktische tips die ouders kunnen helpen bij een christelijke opvoeding.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoeden doe je niet alleen
P.D. Tripp

De was stapelt zich op, het is niet zo schoon in huis als je zou willen, je hebt net twee ruziënde kinderen uit elkaar gehaald ... Veel ouders raken door alle drukte in het gezin de weg kwijt in de opvoeding. Praktische opvoedingstips die succes garanderen zijn meer dan welkom. Maar dit boek biedt ouders van kinderen in alle leeftijden meer dan een to-dolijst. Met behulp van veertien Bijbelse principes verbindt Tripp de boodschap van het Evangelie aan de praktijk van de opvoeding. Ouders hebben de reddende genade van God nodig, om te beseffen dat zij niet zelf de harten van hun kinderen kunnen veranderen. De auteur laat zien dat de Heere in Zijn genade zondige ouders wil gebruiken om zondige kinderen te redden. Paul David Tripp is dominee, auteur en spreker op internationale conferenties. Hij heeft inmiddels diverse titels over christelijk leven op zijn naam staan. Tripp is getrouwd met Luella. Samen hebben zij vier volwassen kinderen.

EPUB versie: ePub 2


Euro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoeden, gave en opgave
Marianne Golombek-Jansen

Dit boekje wil stap voor stap met je meedenken over het waarom en het hoe van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, de richting van opvoeden en waar we naartoe werken met onze opvoeding. Hierbij is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. De auteurs willen perspectief bieden en naast je staan; in afhankelijkheid, gebed en hoop samen met jou de reis ondernemen. Achterin het boekje staat een kringhandleiding met ideeën voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen om zo samen met andere opvoeders aan te slag te kunnen.

EPUB versie: ePub 2


Euro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoedingsreis

Opvoedingsreis
Frans Hartingsveldt

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Met behulp van Opvoedingsreis denken ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daar naar toe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig is. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingskring in de kerkelijke gemeente gebruikt worden. Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingskringen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boek is ontstaan.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoedingsreis / 2 Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst
Frans van Hartingsveldt

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op onze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Met behulp van Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daar naar toe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig is. Dit is het fundament of uitgangspunt van een Bijbelse opvoeding. In Opvoedingsreis deel 2 wordt dit concreet ingevuld voor de godsdienstige opvoeding of huisgodsdienst:, bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk en dergelijke. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente gebruikt worden. Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingsgroepen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boekje is ontstaan.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Opvoedingsreis / 3
Frans van Hartingsveldt

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Met behulp van Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daarnaartoe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig is. Dit is het fundament of uitgangspunt van een Bijbelse opvoeding. In Opvoedingsreis deel 2 wordt dit concreet ingevuld voor de huisgodsdienst: bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk, de zondag in het gezin ... Opvoedingsreis deel 3 gaat over de opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en het karakter vormen, omgaan met emoties ... Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente gebruikt worden.

EPUB versie: ePub 2


Euro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Pubers begrijpen
Marieke Post

Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig, maar tegelijk ook zo innemend. De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid voor anderen. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. Pubers begrijpen is het tweede deel van de serie Christelijke Opvoeding, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 Volgende