e-books

 | 

Recht

 | 

Internationaal (publiek)recht
1 2 Volgende
Algemene regelingen organen EU

Algemene regelingen organen EU
J.A. Winter

Dit Lexplicatiedeel bundelt de besluiten van de EU en de EG die van fundamentele betekenis zijn voor voor het functioneren van de Europese instellingen. Hoe in Europa komen de besluiten van de instellingen tot stand? Welke taken zijn hun opgedragen? Welke overlegstructuren zijn er? Vragen als deze worden in dit deel beantwoord. De auteur geeft verhelderend commentaar. Hij legt verbanden tussen de verschillende regelingen, citeert uit relevante jurisprudentie en geeft bij elke regeling een korte beschrijving waarmee hij de zaken tot de essentie weet terug te brengen. Aanvullende informatie Dit boek maakt deel uit van de serie Lexplicatie. Wilt u de complete serie ontvangen tegen een aantrekkelijke prijs? Neem dan een abonnement op de Lexplicatie boekenserie en klik hier.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 92.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene reglementen Europese instellingen

Algemene reglementen Europese instellingen
A. Baas

Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer?Welke beraadslagingen van de Raad zijn openbaar? De antwoorden op deze en vele andere vragen zijn te vinden in de reglementen van orde die de Europese instellingen hebben vastgesteld. In dit Lexplicatiedeel zijn de reglementen van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en de Rekenkamer opgenomen. Ook de reglementen van twee belangrijke organen, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regios, maken deel uit van deze uitgave. Uitvoeringsregelingen, interpretaties van de instellingen en verhelderend commentaar van de auteurs verschaffen de lezer nader inzicht in het functioneren van de Europese instellingen en organen. Aanvullende informatie Dit boek maakt deel uit van de serie Lexplicatie. Wilt u de complete serie ontvangen tegen een aantrekkelijke prijs? Neem dan een abonnement op de Lexplicatie boekenserie en klik hier. Wilt u volledig en altijd up-to-date zijn? Neem dan een abonnement op Lexplicatie online en klik hier.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 107.59


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijf en internationaal recht

Bedrijf en internationaal recht
Jan Keizer

Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. Ook voor Nederland heeft dit als gevolg dat export en import steeds meer in de belangstelling komen te staan. Zakendoen is niet meer nationaal, maar internationaal. Daarnaast worden wet- en regelgeving in de maatschappij en in het bedrijfsleven met de dag belangrijker. De stroom wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel neemt ondanks deregulering alsmaar toe. In Bedrijf en internationaal recht staan de belangrijkste rechtsgebieden van het internationaal (privaat)recht centraal. Bij het schrijven van het boek is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal, waarbij juridisch jargon zo veel mogelijk is vermeden. Veel onderwerpen worden verhelderd met praktische voorbeelden en rechterlijke uitspraken. Bedrijf en internationaal recht probeert geen volledig theoretisch overzicht van het internationaal (privaat)recht te geven, maar studenten de juridische kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen die ze nodig hebben om in het bedrijfsleven internationaal te kunnen functioneren. Het boek is vooral bedoeld voor studenten en voor diegenen die beroepshalve met het internationaal recht te maken hebben. De teksten zijn weer helemaal geactualiseerd. De verordeningen Rome I en Rome II zijn als aparte hoofdstukken opgenomen. Ook zijn de gevolgen van het Verdrag van Lissabon verwerkt. Kijk op www.bedrijfeninternationaalrecht.nl voor extra materiaal. Studenten vinden hier open vragen bij het boek. Voor docenten is een handleiding en powerpointsheets beschikbaar.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 32.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijf en internationaal recht

Bedrijf en internationaal recht
Jan Keizer

Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. Ook voor Nederland heeft dit als gevolg dat export en import steeds meer in de belangstelling komen te staan. Zakendoen is niet meer nationaal, maar internationaal. Daarnaast worden wet- en regelgeving in de maatschappij en in het bedrijfsleven met de dag belangrijker. De stroom wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel neemt ondanks deregulering alsmaar toe. In Bedrijf en internationaal recht staan de belangrijkste rechtsgebieden van het internationaal (privaat)recht centraal. Bij het schrijven van het boek is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal, waarbij juridisch jargon zo veel mogelijk is vermeden. Veel onderwerpen worden verhelderd met praktische voorbeelden en rechterlijke uitspraken. Het boek probeert geen volledig theoretisch overzicht van het internationaal (privaat)recht te geven, maar hbo-studenten die juridische kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen die ze nodig hebben om in het bedrijfsleven internationaal te kunnen functioneren. Het boek is vooral bedoeld voor studenten en voor diegenen die beroepshalve met het internationaal recht te maken hebben.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boom basics internationaal recht
M. Noortmann

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De Europese Unie en de burger / 2

De Europese Unie en de burger / 2
A. BaasEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 71.10


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Europees proces- en conflictenrecht

Europees proces- en conflictenrecht
A. Baas

Het internationaal privaatrecht speelt in het moderne rechtsleven een zeer belangrijke rol. Vroeg of laat komt elke jurist er mee in aanraking. Dit Lexplicatiedeel geeft een overzicht van de regelgeving op het terrein van het Europees internationaal privaatrecht en verbintenissenrecht. Het Europees internationaal privaatrecht omvat regelingen op het gebied van bevoegdheid, tenuitvoerlegging en toepasselijk recht. Deze onderwerpen werden oorspronkelijk alleen door verdragen geregeld, maar na invoering van het `Verdrag van Amsterdam' is een systeem van verordeningen ontstaan, ook met betrekking tot het verbintenissenrecht. Door middel van kernbeschrijvingen en artikelsgewijs commentaar verschaffen de auteurs inzicht in de Europese regelgeving en citaten uit rechterlijke uitspraken maken dit Lexplicatiedeel compleet.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 93.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Europees recht

Europees recht
F. Amtenbrink

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak.

EPUB versie: ePub 2


Euro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Europees recht

Europees recht
R.. Barents

Met dit boek laat je op een aansprekende en herkenbare manier kennismaken met de werking van het Europees recht. Het is toegankelijk, praktijkgericht en heel overzichtelijk geschreven Waarom kiezen voor Europees recht? • gebaseerd op actuele wet- en regelgeving; • zeer geschikt voor zelfstudie; • overzichtelijk en praktijkgericht. Deze volledig geactualiseerde elfde editie van Europees recht gaat uit van de meest recente wet- en regelgeving. Het boek schetst in hoofdlijnen de structuur van het recht van de Europese Unie en besteedt aandacht aan de grondbeginselen van het Europees gemeenschapsrecht en aan de Europese wet- en regelgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn: basisbegrippen van de Europese Unie, Europese economische integratie, interne markt, beleidsvoering en besluitvorming, wetgeving en rechtspraak, heffingen en belastingen en productie, handel en distributie. Dit zijn stuk voor stuk zaken waar je in je loopbaan als ondernemer of bestuurder mee te maken zult krijgen. In ieder hoofdstuk vind je een casus en aanvullende vragen waarmee je zelfstandig je kennis van de leerstof kunt toetsen. Erg handig bij je tentamenvoorbereiding! Europees recht is ook verkrijgbaar als e-book.
Euro 58.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Financiele en ambtelijke organisatie Europese Unie

Financiele en ambtelijke organisatie Europese Unie
A. BaasEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 80.47


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Human rights

Human rights
KAM Henrard

The Boom Basics offer a quick insight into a jurisdiction. The text has many explanatory diagrams and examples. The Boom Basics are the starting point for legal knowledge! The Boom Basics are designed for students who follow a legal training at a university or college. The booklets are intended as supplementary literature, in addition to the prescribed study material. This part of the series offers students an ideal opportunity to quickly gain an understanding of human rights law.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Internationaal publiekrecht als wereldrecht
N.J. Schrijver

Internationaal publiekrecht als wereldrecht behandelt in hoofdlijnen de boeiende wereld van het internationale recht. Drie vragen staan hierbij centraal. Ten eerste in hoeverre de beginselen en regels van het internationale recht `wereldrecht vormen, dat wil zeggen in de hele wereld gelden en ook door de gehele internationale gemeenschap geaccepteerd worden. De tweede vraag luidt in hoeverre wereldburgers, volken en internationale ondernemingen aan het internationale publiekrecht rechten kunnen ontlenen en of zij ook plichten hebben. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het internationale publiekrecht en de daarop gebaseerde organisaties gezien kunnen worden als hoeders van het algemene wereldbelang. Hierbij gaat het om zaken zoals bescherming van kwetsbare ecosystemen, vrede en veiligheid, respect voor universele rechten van de mens en van volken, vermindering van armoede en bevorderen van duurzame ontwikkeling. Het boek geeft tevens een gedegen inleiding tot de basisleerstukken (rechtsbronnen, rechtsdeelnemers, geschillenbeslechting, e.d.) en is ook om die reden meer dan een simpel ABC van het internationale publiekrecht. Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij is tevens lid van de KNAW, het Permanente Hof van Arbitrage en van het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten van de mens. Voorts was hij president van de International Law Association en maakte hij deel uit van de Commissie Davids, die de besluitvorming in Nederland over de oorlog in Irak onderzocht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Internationaal recht

Internationaal recht
M. Noortmann

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het internationaal recht. Op www.boombasics.nl zijn alle Boom Basics online doorzoekbaar, zodat je snel antwoord hebt op heel basale kennis- en begrippenvragen. Eenvoudig en doeltreffend! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Justitiele samenwerking binnen de EU

Justitiele samenwerking binnen de EU

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 97.53


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kern van het internationaal publiekrecht

Kern van het internationaal publiekrecht
André Nollkaemper

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uitoefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is het ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Als gevolg van internationalisering en globalisering kan het in Nederland geldende recht niet meer worden begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht. Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, regulering van de economie en duurzame ontwikkeling. Het boek biedt tevens een ingang in de meer gespecialiseerde literatuur.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 36.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Monetair beleid Europese economische en monetaire unie

Monetair beleid Europese economische en monetaire unie
A. BaasEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 82.43


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Partnerschapsovereenkomst ACS-EG (overeenkomst van Cotonou)

Partnerschapsovereenkomst ACS-EG (overeenkomst van Cotonou)
Bart Driessen

De samenwerking tussen een groot aantal Afrikaanse landen, de Caraïben en de Stille Oceaan (de ACS-landen) enerzijds en de EU anderzijds, vormt een belangrijk onderdeel van het economisch-, commercieel- en ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie. Deze samenwerking is vastgelegd in de Partnerschapsovereenkomst ACS-EG, beter bekend als de Overeenkomst van Cotonou. In dit Lexplicatiedeel is deze overeenkomst opgenomen, gevolgd door de uitvoeringsregelgeving, het Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de EG, de daarop gebaseerde verordening, alsmede enkele andere economische partnerschapsovereenkomsten en de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de EG, haar lidstaten, enerzijds, en Zuid-Afrika anderzijds. De auteur verschaft doormiddel van uitgebreid commentaar inzicht in de essentie en achtergronden van de opgenomen regelgeving.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 110.74


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Politiele samenwerking binnen de EU

Politiele samenwerking binnen de EU
A. Baas

In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de lidstaten. Dit Lexplicatiedeel bevat de regelgeving die hierop betrekking heeft. De Europolovereenkomst en haar uitvoeringsregelingen spelen daarin een centrale rol. Verder zijn regelingen opgenomen met betrekking tot hightech-criminaliteit, financiële criminaliteit en de criminaliteit rondom de voetbalvelden. De auteurs verschaffen in hun kernbeschrijvingen en commentaar nadere uitleg over de regelingen. Het geheel vormt een overzichtelijke en informatieve bundeling van regelgeving over de Europese politiesamenwerking. Regelingen op het gebied van administratieve en justitiële samenwerking zijn opgenomen in respectievelijk de delen 8.10a en 8.10c.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 81.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Recht van de Europese Unie

Recht van de Europese Unie
Fabian Ambtenbrink

Het recht van de Europese Unie mag zich in een toenemende belangstelling verheugen en is, gelet op het belang voor zowel de wetenschap als de praktijk, een verplicht onderdeel van de meeste juridische opleidingen. Dit studieboek is in eerste instantie bestemd voor studenten die in de bachelor- of masterfase van hun opleiding het Europese recht bestuderen. Daarnaast is het, door zijn diepgang en de vele verwijzingen, zeer bruikbaar voor de praktijk en de rechtswetenschap. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: De institutionele structuur van de Europese Unie Besluitvorming in de Europese Unie Rechtsbeginselen van de Europese Unie Rechtsbescherming in de Europese Unie Het beleid van de Europese Unie De ontwikkeling van de Europese integratie De hoofdtekst van het boek bestaat uit een omschrijving van de stand van zaken van het recht van de Europese Unie. Daarnaast bevat het boek meer gedetailleerde informatie en een aantal (actuele) juridische discussies in de vorm van stukjes tekst in een kleiner lettertype. Met dit laatste wordt beoogd de studenten zelf kritisch over dit rechtsgebied te laten nadenken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 33.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Samenwerking in civiele zaken binnen de EU

Samenwerking in civiele zaken binnen de EU

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 71.10


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
The prosecutor and the Judge

The prosecutor and the Judge
Heikelina Verrijn Stuart

Diepte-interviews met Benjamin Ferencz en Atonio Cassese over oorlogsmisdaden, de menselijke wreedheid, de beperkingen van de internationale rechtbanken en meer.

De prestigieuze Praemium Erasmianum 2009 werd toegekend aan Benjamin Ferencz en Antonio Cassese, die de belichaming zijn van de geschiedenis van het internationaal strafrecht van Neurenberg tot Den Haag.
The Prosecutor and the Judge is een ontmoeting met deze twee opmerkelijke mannen, in de vorm van diepte-interviews door Heikelina Verrijn Stuart en Marlise Simons. De interviews gaan over werk en ideeën, over de oorlogsmisdaden, de menselijke wreedheid, het eigenbelang van staten; over wroeging in de rechtszaal, teruggave en compensatie voor de slachtoffers en over de kracht en de beperkingen van de internationale rechtbanken.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Twee mysterieuze schietpartijen

Twee mysterieuze schietpartijen
Hans Crombag

In dit boek worden twee schietpartijen onderzocht. De zaken staan geheel los van elkaar, maar in beide gevallen ontkennen de verdachten. Bij de eerste schietpartij raakte één man gewond. Zijn ex-zwager Marcel werd voor deze moordaanslag veroordeeld. Na de aanslag zou hij naar Hongarije zijn gevlucht. Pas na een bijzondere interventie van een minister werd Marcel daar opgespoord en aan Nederland uitgeleverd. Bij de tweede schietpartij vielen twee doden en opnieuw een gewonde. Na de moorden vluchtte Olaf, de verdachte, richting Roemenië. Hij kwam uit zichzelf terug en werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Zowel Marcel als Olaf zegt dat hij onschuldig is veroordeeld. Is dat inderdaad het geval?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betr de werking van de Europese Unie / Verdragsbepal

Verdrag betr de werking van de Europese Unie / Verdragsbepal
A. Baas

Het mededingingsbeleid van de EuropeseGemeenschap bevatondermeer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europesemarkt zijn niet toegestaan. De regelgevingmet betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109VWEU (voorheen artikel 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag). Dit Lexplicatiedeel bevat de verdragsbepalingen en de basisverordeningen die betrekking hebben op demateriële en de procedurele regels op het gebied van het EU toezicht op overheidssteun. In de delen 8.14b-I en 8.14b-II zijn de algemene uitvoeringsvoorschriften opgenomen In deel 8.14c zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die betrekking hebben op regionale en sectorspecifieke steunmaatregelen. De auteurs gevenmet heldere kernbeschrijvingen en artikelsgewijs commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen de verschillende regelingen. Een actueel overzicht van de Europese regels inzake toezicht op overheidssteun

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 81.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betreffende de Europese Unie / Toetredingsverdragen

Verdrag betreffende de Europese Unie / Toetredingsverdragen
A. Baas

Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsverdrag 2003) en het Verdrag van Luxemburg (Toetredingsverdrag 2005). Voor beide verdragen geldt dat de daarin opgenomen Akten van Toetreding het kernstuk van de Toetredingsverdragen vormen, waarin de toetredingsvoorwaarden en wijzigingen van de relevante verdragsbepalingen zijn neergelegd. De akten vormen de basis voor de aanpassing van het secundaire gemeenschapsrecht, dat verder in bijlagen nader wordt uitgewerkt. De auteurs verschaffen door middel van kernbeschrijvingen en commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen beide verdragen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 96.27


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting
J.A. Winter

Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon tot stand. Het verdrag moet nog in werking treden. Dit Lexplicatiedeel verschaft inzicht in de constitutionele situatie na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Het bevat een uittreksel van het verdrag en het complete Handvest van de Grondrechten. Daarnaast zijn de toekomstige versies opgenomen van het EU-Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (zoals het aangepaste EG-Verdrag zal gaan heten). De auteurs verschaffen door middel van kernbeschrijvingen en commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen de opgenomen regelingen. Dit deel trekt de lijn door van deel 8.12a, waarin de huidige constitutionele situatie centraal staat.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 81.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / Alg ui

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / Alg ui
A. Baas

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt zijn niet toegestaan. De regelgeving met betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109 VWEU (voorheen artikel 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag). Deel 8.14a bevat de verdragsbepalingen en de basisverordeningen die betrekking hebben op de materiële en de procedurele regels op het gebied van het EU toezicht op overheidssteun. In de delen 8.14b-I en 8.14b-II zijn de algemene uitvoeringsvoorschriften opgenomen In deel 8.14c zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die betrekking hebben op regionale en sectorspecifieke steunmaatregelen. De auteurs geven met heldere kernbeschrijvingen en artikelsgewijs commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen de verschillende regelingen. Een actueel overzicht van de Europese regels inzake toezicht op overheidssteun.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 96.27


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie / Alg Ui

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie / Alg Ui
A. Baas

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt zijn niet toegestaan. De regelgeving met betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109 VWEU (voorheen artikel 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag). Deel 8.14a bevat de verdragsbepalingen en de basisverordeningen die betrekking hebben op de materiële en de procedurele regels op het gebied van het EU toezicht op overheidssteun. In de delen 8.14b-I en 8.14b-II zijn de algemene uitvoeringsvoorschriften opgenomen. In deel 8.14c zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die betrekking hebben op regionale en sectorspecifieke steunmaatregelen. De auteurs geven met heldere kernbeschrijvingen en artikelsgewijs commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen de verschillende regelingen. Een actueel overzicht van de Europese regels inzake toezicht op overheidssteun.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 96.27


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezich

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezich
A. Baas

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt zijn niet toegestaan. De regelgeving met betrekking tot dit communautaire toezicht is gebaseerd op de artikelen 107, 108 en 109 VWEU (voorheen artikel 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag). Dit Lexpicatiedeel bevat de belangrijkste bepalingen die betrekking hebben op regionale en sectorspecifieke steunmaatregelen. In deel 8.14a zijn de verdragsbepalingen en de basisverordeningen opgenomen die betrekking hebben op de materiële en de procedurele regels op het gebied van het EU toezicht op overheidssteun. In de delen 8.14b-I en 8.14b-II zijn de algemene uitvoeringsvoorschriften opgenomen De auteurs geven met heldere kernbeschrijvingen en artikelsgewijs commentaar inzicht in de essentie, de achtergronden en de samenhang tussen de verschillende regelingen. Een actueel overzicht van de Europese regels inzake toezicht op overheidssteun.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 111.37


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
A. Baas

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Europese kernenergie-industrie te stimuleren. Dit Lexplicatiedeel betreft het Euratom-Verdrag, het Zevende Kaderprogramma - een internationaal subsidieprogramma voor onder andere nucleair onderzoek en technologische ontwikkeling - en regelgeving inzake samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid. In hun commentaar geven de auteurs heldere uitleg over de opgenomen teksten, waarbij vooral de uitgebreide jurisprudentie bijdraagt aan een goed begrip van deze complexe materie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 111.37


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Internationaal publiekrecht in vogelvlucht / deel Uittreksel

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht / deel UittrekselDit is het uittreksel behorend bij het boek Internationaal publiekrecht in vogelvlucht (10e druk; ISBN 9789013053012) van P.H. Kooijmans. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 Volgende