e-books

 | 

Kunst

 | 

KunstgeschiedenisDe Groninger Cultuurschat

De Groninger CultuurschatPeter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken: `In het gemak waarmee alles is geschreven, proef ik naast het plezier ook de geweldige deskundigheid van de verschillende auteurs. Liefhebbers van onze oude kerken krijgen in woord en beeld gepresenteerd wat het mooiste is. Leren en genieten dus. Over de oude kerken in de provincie Groningen is al veel geschreven en gepubliceerd. Tot nu toe ontbrak echter een boek waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wat de hoogtepunten van het Groninger kerkelijk cultuurgoed zijn. Kroesen, Steensma en de overige auteurs geven in deze uitgave antwoord op deze vraag en scheppen daarmee een canon van het Groninger kerkelijk cultuurgoed. Zij beschrijven de belangrijkste onderwerpen en aspecten daarvan, en laten een veelvoud aan prachtige fotos de rest doen. Regnerus Steensma, een van de oprichters van de Stichting Oude Groninger Kerken en medesamensteller van het boek, zegt over de unieke culturele waarde van de Groninger kerken: `Terecht wordt het bezit aan monumentale kerken aangeduid als dé cultuurschat van Groningen. Uniek in Nederland zijn deze kerken door hun architectuur met de gevarieerde decoratie van romano-gotiek, door hun grote aantal middeleeuwse muurschilderingen, door hun rijke houtsnijwerk aan herenbanken en preekstoelen, door hun monumentale orgels en door hun herinneringen aan de adel door monumenten en rouwborden. Het is juist de combinatie van deze kwaliteiten die Groningen op het terrein van oude kerken zo bijzonder maakt.. Deze combinatie van kwaliteiten wordt in De Groninger cultuurschat in woord en beeld zeer helder weergegeven. Justin E.A. Kroesen en Regnerus Steensma zijn de aangewezen personen om uitspraken te kunnen doen over de kunsthistorische waarde van het kerkelijk cultuurgoed in de provincie Groningen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Zij stelden de relevante onderwerpen vast en selecteerden hiervoor een keur aan deskundige auteurs. Alle auteurs hebben hun eigen hoofdstuk met passie voor hun onderwerp geschreven. Die passie en de prachtige fotos slepen u mee in de wereld van onze oude Groninger kerken. Deze uitgave is een co-productie van Koninklijke Van Gorcum en Uitgeverij Philip Elchers.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De kunst van de rivaliteit
Sebastian Smee

Prachtig geschreven verhalen over de noodzakelijke strijd tussen bevriende kunstenaars


Picasso had Les Demoiselles d’Avignon niet geschilderd zonder de druk die Matisse uitoefende om het uiterste te behalen. Freud was zonder de vriendschap met Bacon in zijn beginstijl blijven hangen en was dan nooit de gargantueske vleeslijven gaan schilderen.
Manet en Degas. Picasso en Matisse. De Kooning en Pollock. Freud en Bacon. Al deze kunstenaars waren vrienden. De titel is De kunst van de rivaliteit, maar dit boek gaat net zozeer over intimiteit en openstaan voor invloed. Het gaat over vatbaarheid, de 'state of mind' die kunstenaars eigenlijk vooral aan het begin van hun carrière hebben. Op die momenten kijken ze naar elkaar en zijn ze nog op zoek naar hun stem, techniek en vorm. Die openheid heeft een beperkte houdbaarheid en die houdbaarheid is de kern van het betoog van Sebastian Smee. Het is een boek over verleiding, en op een bepaalde manier ook over scheiden en verraad.
Elk verhaal vertelt over de wegtrekkende beweging van de urgente aantrekkingskracht van de andere artiest; het vitale creatieve proces dat we 'het vinden van de vorm' noemen. De zoektocht naar onafhankelijkheid, naar het soort spirituele distinctie dat zich wapent tegen vergelijking en collegialiteit, is een natuurlijk deel van het formeren van een creatieve identiteit met werkelijke potentie. Het toont ook het zeer moderne verlangen om uniek, origineel, onnavolgbaar te zijn; om de eenzame grootsheid te behalen. Een meesterwerk over de meesterwerken van de grote artiesten van de 20e eeuw.
Sebastian Smee is kunstcriticus van The Boston Globe. Hij is geboren en getogen in Australië en woonde tussen 2000 en 2004 in Londen. Hij heeft eerder veel over Lucian Freud geschreven en zijn artikelen zijn verschenen in The Daily Telegraph, The Guardian en The Spectator. Smee heeft de Pulitzer Prize voor zijn recensentenwerk gewonnen.


EPUB versie: ePub 2


Euro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven, 1910-1920

Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven, 1910-1920
Jan de Lange

Een correspondentie van ongeveer 500 brieven, kaarten en briefkaarten uit de periode 1909 tot 1920, geeft in dit boek een beeld van het leven en werk van schilder en graficus Jan Mankes (1889-1920). De kern van dit omvangrijke boek wordt gevormd door de correspondentie met de Haagse sigarenfabrikant Aloysius Pauwels, vriend van Jan Mankes. Andere belangrijke correspondenten waren de kunsthandelaren Jan Schüller en Nico van Harpen, de kunstcriticus Albert Plasschaert, de graficus Simon Moulijn, de vrijdenker Cornelis Gouma, de enige leerling van Mankes Hélène Wolff, de verzamelaarster Annie van Beuningen-Eschauzier en de Annie Zernike. Bijzonder is de briefwisseling met Anniek Zernike, Mankes latere echtgenote. Deze briefwisseling is nog nooit eerder gepubliceerd. Dit boek geeft daarmee een breed beeld van Mankes leven en de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap in de jaren 1910-1918.Er bleef in Nederland geen andere vergelijkbare en omvangrijke kunstenaarscorrespondentie van dit niveau uit die jaren bewaard.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kerken, kapellen en kathedralen

Kerken, kapellen en kathedralen
Anton Sinke

Dit ebook is een PDF. Vakantiegangers nemen graag een kijkje in allerlei kerkjes en kathedralen, de deur staat immers altijd open, het is er lekker koel en er is veel moois te zien. Maar wie is eigenlijk die heilige bij wie je een kaarsje aansteekt en wie staan er afgebeeld op de glas-in-loodramen? Hoe is de kerk eigenlijk ingedeeld en wat betekenen alle symbolen? Dit boek is gemaakt voor mensen die willen weten wat ze zien. Het behandelt in het kort de beeldcultuur van een aantal veel voorkomende verhalen en figuren uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de geschiedenis van het christendom. Want als je de dingen die je ziet weet thuis te brengen, gaan die mooie kerken, kapellen en kathedralen veel meer spreken!


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kunst en politiek

Kunst en politiek
Joes Segal

Kunst en politiek lijken tegengestelde grootheden: politiek richt zich op de alledaagse werkelijkheid en kunst creëert een eigen fantasiewereld. Maar beide werelden zijn op talloze, vaak verrassende manieren nauw met elkaar verweven. In dit boek wordt de beeldende kunst onder verschillende politieke regimes in de twintigste eeuw onder de loep genomen, zoals de de schilderkunst van Emil Nolde onder het Derde Rijk, de marxistische muurschilderingen van Diego Rivera, de drip paintings van Jackson Pollock tijdens de Koude Oorlog en de afbeeldingen van Mao Zedong in China. Wat was de rol van kunstenaars, critici, (kunst)historici, politici en geheime diensten in het spanningsveld tussen vrije expressie en ideologie, tussen kunst en politiek?


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kunst en politiek

Kunst en politiek
Joes Segal

Kunst en politiek lijken tegengestelde grootheden: politiek richt zich op de alledaagse werkelijkheid en kunst creëert een eigen fantasiewereld. Maar beide werelden zijn op talloze, vaak verrassende manieren nauw met elkaar verweven. In dit boek wordt de beeldende kunst onder verschillende politieke regimes in de twintigste eeuw onder de loep genomen, zoals de de schilderkunst van Emil Nolde onder het Derde Rijk, de marxistische muurschilderingen van Diego Rivera, de drip paintings van Jackson Pollock tijdens de Koude Oorlog en de afbeeldingen van Mao Zedong in China. Wat was de rol van kunstenaars, critici, (kunst)historici, politici en geheime diensten in het spanningsveld tussen vrije expressie en ideologie, tussen kunst en politiek?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 6.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Kunstgeschiedenis voor Dummies

Kunstgeschiedenis voor Dummies
Jesse Bryant Wilder

Dit is je gids door de wereld van de kunst! De belangrijkste kunstwerken en architectuur die ooit zijn gemaakt. Ben je geïnteresseerd in kunst door de eeuwen heen en wil je graag meer weten over de verschillende stromingen en stijlen en hun hoogtepunten? Met behulp van dit complete handboek maak je kennis met de belangrijkste kunstperioden, de evolutie van de kunst en het werk van vele genieën. Je leest hoe bijzonder bijvoorbeeld Michelangelo, Van Gogh, Picasso en Botticelli waren en waarom we nog steeds gefascineerd zijn door hun werk. Ontdek de plaatsen waar de kunstwerken zijn ontstaan en krijg inzicht in de invloed van politieke en religieuze ontwikkelingen op kunst. Jesse Bryant Wilder is grondlegger en eindredacteur van de NEXUS-boekenreeks over kunst en kunstgeschiedenis.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Guernica

Guernica
Gijs van Hensbergen

`Een bewonderenswaardig goed gedocumenteerde en helder geschreven geschiedenis van het beroemde schilderij dat Pablo Picasso in 1937 schilderde.' de Volkskrant Geen modern schilderij heeft de gemoederen zo bezig gehouden als 'Guernica', het meesterwerk dat Pablo Picasso schilderde naar aanleiding van het bombardement op het Baskische stadje Gernika tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Sinds het doek in 1937 voor het eerst werd getoond, was het onderwerp van controverse en werd het ingezet als wapen in de strijd. Gijs van Hensbergen vertelt het verhaal van 'Guernica' vanuit verschillende invalshoeken: de Spaanse Burgeroorlog, Picassos privé-leven, Parijs in WO II, het Spanje van Franco, de koude oorlog en het bloeiende naoorlogse kunstleven in New York, waar Guernica de weg baant voor een nieuwe generatie kunstenaars. Als het doek in 1981 glorieus wordt ingehaald als symbool van het nieuwe, vrije Spanje, is de laatste balling teruggekeerd. Kunsthistoricus Gijs van Hensbergen woont in Dorset, Engeland en doceert architectuur. Hij publiceerde ook Art Deco en de veelgeprezen biografie 'Gaudí'.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 15.00


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Meesters, marodeurs

Meesters, marodeurs
Hella Rottenberg

Meesters, marodeurs is een waar gebeurde detective over de smokkel van een uitzonderlijke collectie Russische avantgardekunst en de strijd om het eigendom van de meesterwerken. Het boek vertelt hoe Amsterdamse notarissen, Russische emigranten, een Duitse kunsthandel en Haagse en Moskouse topambtenaren in wisselende coalities touwtrokken om de rijke nalatenschap van Nikolaj Chardzjiëv (19031996). En hoe de collectie uiteindelijk voor het grootste deel behouden werd en in beheer van het Stedelijk Museum kwam. Rottenberg beschrijft hoe Chardzjiëv zijn verzameling opbouwde als vriend en bewonderaar van de modernste schilders en schrijvers van zijn tijd. Hij bewaarde tekeningen en schilderijen van kunstenaars als Malevitsj en El Lissitzki en handschriften van dichters als Chlebnikov en Mandelstam, ook tijdens de donkerste jaren van het Stalinregime. Uit angst voor de Russische misdaad emigreerde de hoogbejaarde verzamelaar in 1993 naar Nederland. Zijn collectie liet hij het land uit smokkelen. In Amsterdam vielen Chardzjiëv en zijn vrouw in handen van allerminst belangeloze helpers. Topstukken die hij bestemd had voor het Stedelijk Museum, werden na zijn dood verkocht. Een notaris, een pensioenadviseur en een Russische emigrant hadden al voor bijna dertig miljoen gulden aan werken van Malevitsj en Lissitzki van de hand gedaan, toen de plundering ontdekt werd. Meesters, marodeurs: een meeslepende speurtocht naar onbekende meesterwerken en het gezelschap boeven, juristen en adviseurs dat ermee aan de haal ging. `Leest als een meesterlijke detective - NRC Handelsblad

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal