Verwachte titels

 | 

Bedrijfskunde

 | 

ManagementCost en management accounting
Wim Thijhaar

..


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 49.00


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Intern ondernemerschap

Intern ondernemerschap
Arjan Broere

Intern ondernemerschap maakt in organisaties het verschil
  In organisaties wordt steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de medewerkers. Managers geven richting aan en benoemen specifieke outputdoelen. Vervolgens hebben de medewerkers veel vrijheid deze doelen te behalen.
  •   Hoe krijg je een groep medewerkers zo ver dat zij meer ondernemend worden?
  •  Hoe stel je duidelijke outputdoelen en creëer je ruimte voor eigen initiatief?
  •  Hoe bevorder je teamwork en het gebruik maken van elkaars talenten?
  Dit boek helpt de (jonge) manager met praktische voorbeelden en een duidelijk stappenplan op weg.
  Arjan Broere is trainer Getting Things Done bij Meereffect. Hij traint met veel plezier kenniswerkers om zo ontspannen mogelijk dingen voor elkaar te krijgen. Daarnaast is hij auteur van Gericht onderhandelen en Het nieuwe werken en auteur op Lifehacking.nl.


EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Start with who
Hesther JollyEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
The Day after Tomorrow
Peter HinssenEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 23.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
The power of preeminence
Paul W.P. Rulkens

If you want to accelerate your business and career and stand out like a tall giraffe surrounded by tiny field mice, now is the time to get serious and get going. In this book, high performance expert Paul Rulkens offers the best ideas, insights and techniques to get everything you can out of everything you have from business growth to maximizing your own performance. In 'The Power of Preeminence' you will learn the critical skills and inside secrets to: * Focus on the few things necessary for business success * Dramatically grow your business and career * Achieve twice the results in half of the time * Strategically quit your way to achieve big goals * Communicate anything to anyone * Quickly and cheaply innovate and outsmart your competition * Rapidly build essential high-performance habits * Become part of the top 10 percent in your professional field About the author Paul Rulkens has drawn from his extensive experience in developing high-performance organizations and individuals to create a guide packed with proven and practical ideas. You do not have to be ill in order to become better. Whether you are a business leader, company owner or ambitious professional, The Power of Preeminence has what you need to significantly raise the bar, set a new standard and rapidly take you and your organization to the next level of business and career success. 'The Power of Preeminence' is also published in Dutch: Uitstekend - High-Performanceprincipes voor zakelijk en professioneel succes

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.50


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Vat op verandering

Vat op verandering
Annemarie Mars

Elke organisatieverandering is anders en elke verandering wordt gaandeweg anders. Als je als veranderaar in zon werkelijkheid opereert, bieden stellingen, methoden en stappenplannen die je ongeacht de situatie vertellen wat je moet doen weinig houvast. Wat in de ene situatie werkt, brengt in de andere juist schade toe. Wat je nu bedenkt om op een later moment te doen, is waarschijnlijk niet wat er dan nodig is. Je hebt als veranderaar houvast nodig dat recht doet aan de complexe werkelijkheid, maar dat deze werkelijkheid niet nog complexer maakt dan hij al is. Naar dat houvast is Annemarie Mars onafgebroken op zoek. In Vat op verandering maakt ze op nuchtere wijze en vrij van jargon de balans op. Ze presenteert zes schijnwerpers die de veranderaar in elke situatie aan kan zetten, om zich te kunnen bezinnen of hij op de goede weg is en of hij goed op weg is. De bouwstenen voor de zes schijnwerpers vond Annemarie in haar @rtikelenreeks. Tien keer per jaar gaat ze op zoek naar antwoorden op een prangende vraag die ze in haar eigen werkpraktijk is tegengekomen. Dat antwoord deelt ze met een groeiende groep veranderaars die zich op de reeks hebben geabonneerd. De @rtikelen die ze in de eerste drie jaar van de reeks schreef zijn in het boek opgenomen ter illustratie en verdieping. Annemarie Mars is veranderkundige en werkt sinds 2000 vanuit haar eigen bedrijf For a change. Als procesbegeleider, coach, adviseur, trainer en spreker ondersteunt ze veranderaars bij het realiseren van grillige en complexe veranderingen. Ze is de auteur van het met de GIDS-prijs bekroonde boek Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Ook schreef ze Jongleren met loyaliteiten, het veelzijdige krachtenveld van de middenmanager, dat genomineerd werd voor de Boek van het jaarprijs van de Orde van Organisatieadviseurs. 

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Herderlijk leiderschap

Herderlijk leiderschap
Ulrica WF van Panhuys

De methode 'Herderlijk Leiderschap' is de voedingsbodem die het leiderschapsmodel PASTEUR (dat herder betekent in het Frans) draagt. Dit model bestaat uit 7 fasen en 7 elementen die gerelateerd zijn aan 7 tekstfragmenten uit de Franse versie van psalm 23 'De goede Herder'. In dit oudtestamentische herderslied worden eeuwenoude waarden beschreven die nog altijd toepasbaar zijn voor iedereen en overal. 'Herderlijk Leiderschap' begint bij leiderschap van binnenuit en ontvouwt zich tot leiderschap dat naar buiten gericht is. De methode is zo samengesteld dat ieder het leerproces op zijn eigen wijze ter harte kan nemen en zich eigen maken in zowel een zakelijke als een persoonlijke omgeving. Een organisatie onderscheidt zich in de markt door herderlijk leiderschap vanwege een eerlijke en respectvolle omgang met de klant, gedrevenheid door gebundelde authentieke kracht en een duidelijke identiteit. Met een voorwoord van mgr. dr. G. de Korte en Prof. Steven ten Have.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.95


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Nooit af

Nooit af
Martijn Aslander

Over 5 jaar is alles weer anders. Oplossingen gaan niet meer een generatie lang mee. Winnaars van de nieuwe economie zijn organisaties die denken in snelle tijdelijke oplossingen. Want het is... Nooit af (= Permanent Bèta) Martijn Aslander & Erwin Witteveen zijn de auteurs van Easycratie en Kleintje Easycratie. Nooit Af is het langverwachte vervolg daarop. Het toekomstperspectief dat in Easycratie wordt geschetst leek toen het boek uitkwam voor velen nog een utopische werkelijkheid. Drie jaar later zien we bijna dagelijks in de media voorbeelden van hoe een easycratische aanpak werkt om zaken voor elkaar te krijgen. Overal ontstaan zwermen van informeel samenwerkende mensen die al co-creërend (maatschappelijke) problemen oplossen door slim gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die internet heeft gebracht.    Al eeuwenlang zijn we op zoek naar houdbare oplossingen. Alles is echter aan constante veranderingen onderhevig. Tegenwoordig gaan de veranderingen bovendien zo snel dat we er veel eerder achterkomen dat we onszelf voor de gek houden. Hierdoor lossen we niets op en hollen we van de ene crisis naar de andere. De structuren van de oude `blijvende oplossingen vormen steeds vaker de obstakels voor het realiseren van nieuwe oplossingen.    Om dit patroon te doorbreken moeten we onder ogen zien dat de veranderingen nu zo snel gaan dat er helemaal geen tijd meer is voor blijvende oplossingen. Burgers, bedrijven en organisaties moeten leren het Nooit Af-principe te omarmen. We moeten onze zaken regelen met oplossingen die per definitie tijdelijk zijn, terwijl we ons voortdurend blijven verbeteren.    Van permanente oplossingen naar een aaneenschakeling van permanente bètaversies. Dit vereist een totaal nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, wonen, relaties, overheidstaken, management en wetgeving. Zowel mensen als organisaties worden `bètaversies die zichzelf permanent blijven ontwikkelen en aanpassen.    Permanent Bèta dus. Oftewel: Nooit Af.        ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Firma Franciscus

Firma Franciscus
Stijn Fens

Paus Franciscus kreeg de wereld aan zijn voeten. Vanaf zijn aantreden op het balkon van de Sint Pieter zorgt Franciscus voor verrassingen. Hij heeft lak aan eeuwenoude conventies en is ogenschijnlijk altijd vooral zichzelf. De paus stelt voortdurend de vraag die in de oudste bureaucratische organisatie het meest wordt gevreesd: `Waarom doen we dit eigenlijk? Kan het niet anders? Firma Franciscus is een boek voor managers en bestuurders die bezig zijn met verandering en `zinvol leidinggeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal