e-books

 | 

Technische wetenschappen

 | 

MateriaalkundeLastechnologie

Lastechnologie
G. den Ouden

Lastechnologie

Voor het duurzaam verbinden van materialen is in de loop der tijden een groot aantal methodes en technieken ontwikkeld. Solderen, lijmen, en lassen zijn bekende voorbeelden, die elk een zeer belangrijke rol spelen in de metaalverwerking. Vooral lassen wordt op grote schaal toegepast.

Dit boek is bedoeld voor studenten aan technische universiteiten en hogescholen en voor degenen die bij hun werk met het onderwerp te maken hebben. De stof is gegroepeerd in drie delen: processen, metaalkundige aspecten en toepassingen. In het gedeelte over processen wordt de meeste aandacht besteed aan booglassen, maar ook een reeks andere lasprocessen, solderen en thermisch snijden komen aan de orde. Bij de toepassingen wordt ingegaan op het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. het lassen van roestvast staal en het lassen van aluminium. 'Al met al een goed leesbaar studieboek dat in iedere boekenkast thuis hoort' (R.W.A. van den Berg in 'Lastechniek', november 1987). 'Het boek is overzichtelijk en ademt op een prettige manier deskundigheid uit.' (L.J. de Ridder in 'De Constructeur', juni 1988).

Inhoud: Algemene inleiding

deel I Processen | 1. Booglassen 2. Andere lasprocessen 3. Solderen 4. Thermisch snijden deel II Metaalkundige aspecten | 5. Metaalkundige aspecten van het booglassen deel III Toepassingen | 6. Lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal 7. Lassen van roestvast staal 8. Lassen van aluminium Appendices | A. Lastypen B. Naadvormen C. Lasposities D. Normen op lasgebied E. Organisaties op lasgebied F. Afkortingen Index


http://www.vssd.nl/hlf/materiaal.html

Lastechnologie blijft als Nederlandstalige uitgave bestaan naast het recentere Welding Technology (ISBN 978-90-6562-205-1).

Euro 21.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs

Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs
P. van Mourik

Materiaalkunde voor ontwerpers en constructeurs

Het is een gemakkelijke voorspelling dat de variatie aan materialen, gegeven de toenemende complexiteit van concrete producten, nog groter zal worden dan ze nu al is.

Bij deze complexiteit van materialen en producten worden materiaalkunde en materiaalkeuze als een ge ntegreerd onderdeel van productontwikkeling en construeren steeds belangrijker. Eigenschappen zijn voor de ontwerper en de constructeur d e meetbare aspecten van een stof die een sleutelrol spelen in het creatieve proces van materiaalkeuze. Welke eigenschappen dat zijn, wordt in een nieuw hoofdstuk 2 van dit boek toegelicht. Bovendien worden enkele meetmethoden voor deze eigenschappen gegeven. In een eveneens nieuw hoofdstuk 10 wordt de materiaalkeuze in relatie tot ontwerpen en produceren behandeld, waarin de Ashby-aanpak een belangrijke rol kan spelen.

De uitbreiding met nieuwe keramische onderwerpen (technische keramiek, glas, beton, baksteen en aardewerk) vergroot de kring van gebruikers van dit boek: studenten industrieel ontwerpen, ontwerpers en constructeurs, bouwkundigen en civieltechnici. Dit sluit aan bij een al gegroeide praktijk. Het architecturale voorbeeld in het laatste hoofdstuk illustreert dit.

Inhoud:

1. Inleiding

2. Eigenschappen en mechanische beproeving

3. Structuur van materialen

4. Legeringen, oplossingen, mengsels, bijmengsels en composieten

5. Ferro-metalen

6. Non-ferro metalen

7. Kunststoffen

8. Keramiek: stoffen en eigenschappen

9. Structuur en verwerking van materialen

10. Materiaalkeuze, ontwerpen en produceren

Appendices:

Leerdoelen

Antwoorden

Studieopdrachten,

Mechanische eigenschappen

Determinatie van kunststoffen

Prijsverhoudingen.


http://www.vssd.nl/hlf/m013.htm


Euro 33.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Metaalkunde / 1/2

Metaalkunde / 1/2
G. den Ouden

Metaalkunde - deel 1

Deze metaalkundeboeken zijn in het bijzonder gericht op het verwerven van kennis van metalen als constructiemateriaal en het maken van een verantwoorde materiaalkeuze.

In het eerste deel worden de grondslagen van de metaalkunde en de meest voorkomende begrippen besproken. Hierbij worden de belangrijkste metaalstructuren en de daaruit voortvloeiende fysische en mechanische eigenschappen van metalen en legeringen behandeld. Verder komen de effecten van plastische vervormingen en van warmtebehandelingen op de structuren en de eigenschappen aan de orde. De bereiding en vormgeving van metalen en legeringen en de effecten daarvan op de constructieve eigenschappen worden kort besproken.

Het tweede deel is voornamelijk gericht op de materiaalkeuze bij toepassing van metalen. Eerst worden de produktiemethoden, fasetransformaties en warmtebehandelingen van staal besproken en het belang daarvan voor de toepassingen van staal. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste staalsoorten en hun toepassingsmogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gietijzersoorten en aan aluminium- en koperlegeringen.


Inhoud deel 1

Voorwoord 1. Structuur 2. Fysische eigenschappen 3. Mechanische eigenschappen 4. Deformatie en structuur 5. Warmtebehandeling na plastische deformatie 6. Kruip 7. Vermoeiing 8. Brosse breuk 9. Fasenleer 10. Warmtebehandelingen van legeringen 11. Vormgeving van legeringen 12. Metalen en hun toepassing Trefwoordenlijst


Inhoud deel 2

Voorwoord 1. Indeling van de metalen 2. De bereiding van staal en gietijzer 3. Fasetransformaties in staal; het Fe-C-diagram 4. Transformaties bij snelle afkoeling vanuit het austenietgebied 5. T.T.T.-diagrammen voor continue afkoeling; praktische toepassingen van T.T.T.-diagrammen; harden en veredelen 6. Oppervlakteharding door thermo chemische behandeling 7. Functies van legeringselementen in staal 8. Gelegeerd constructiestaal 9. Machinestaal 10. Gereedschapsstaal 11. Corrosievast en hittevast staal 12. Gietijzer 13. Aluminium 14. Koper Trefwoordenlijst


http://www.vssd.nl/hlf/m001.htm


Euro 38.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal