e-books

 | 

Technische wetenschappen

 | 

MilieutechniekKlimaatwerk

Klimaatwerk
Bart Ankersmit

Een voorstel voor een besluitvormingstraject voor het museale binnenklimaat in 4 stappen

Collectiebeherend Nederland ging altijd uit van strikte klimaatnormen. Deze werden gebruikt als ontwerpeisen en instelwaarden voor installaties en vervolgens deed de techniek de rest. Plaatsing van installaties bracht soms grote ingrepen in het gebouw met zich mee, evenals ruimteverlies en steeds hogere exploitatiekosten. Het vertrouwen op de techniek groeide en het gevoel heerste dat alle risicos waren uitgesloten. Maar uit de praktijk blijkt niets minder waar.
In dit boek wordt een besluitvormingstraject voor het museale binnenklimaat voorgesteld dat bestaat uit 4 stappen. Daarin wordt recht gedaan aan de collectie, het gebouw en de waarden die in beide besloten liggen. Deze koppeling van waarden aan het te nemen besluit is nieuw. Ook nieuw is de observatie dat niet alle museale voorwerpen in dezelfde mate kwetsbaar zijn voor een verkeerd binnenklimaat. Klimaatwerk is bedoeld als naslagwerk voor diegene die verantwoordelijkheid draagt voor het museale binnenklimaat. Het biedt hulp bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de optimale klimaatcondities voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Bart Ankersmit is als senior onderzoeker bij het Instituut Collectie Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het uitdragen van kennis over het museale binnenklimaat en collectie risicomanagement.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleids

Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleids
R.M. Bras-Klapwijk

Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers

In de jaren '80 van de 20ste eeuw ontwikkelde zich met name in enkele Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, een nieuw vakgebied: levenscyclusanalyse.

In dit vakgebied worden kennis en inzichten verzameld over de onttrekkingen van grondstoffen en de emissies door menselijke activiteiten in het milieu die verbonden zijn met het produceren, het gebruik en de afdanking van goederen en diensten. Anders gezegd: hoeveel grondstoffen, hoeveel stoffen (schadelijk en onschadelijk), hoeveel afval en hoeveel energie zijn verbonden met de levensloop van een product of een dienst 'van de wieg tot het graf'.

Deze ketenbenadering is sindsdien een vast onderdeel van zowel bestuur en beleid als van vele studierichtingen aan universiteiten en hogescholen. Toekomstige ontwerpers, ingenieurs, beleidsmakers en natuurwetenschappers bestuderen de vergelijkende aanpak die zo kenmerkend is voor de levenscyclusanalyse (LCA). De systematische en wetenschappelijke aanpak van LCA levert een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de richting van de industri le transformatie die nodig is om tot een duurzame productie en consumptie en een verantwoord ondernemerschap te komen.

Dit boek richt zich op universitaire en HBO-studenten. Het is ook geschikt voor iedereen die nader wil kennismaken met de levenscyclusanalyse. De rekenmethode van de LCA inclusief de dilemma 's die een uitvoerder tegenkomt, worden in detail behandeld en ge llustreerd met voorbeelden. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de maatschappelijke context waarin de LCAs gebruikt kunnen worden en geeft het aan welke organisatorische maatregelen het draagvlak en de kwaliteit van een LCA-studie verbeteren. Ook wordt het verband tussen LCA en het ontwerpen van duurzame producten gelegd.

Het boek sluit af met een beschrijving van enkele praktijkvoorbeelden. De tekst is doorspekt met korte studievragen waarvan de antwoorden in een afzonderlijke appendix zijn verzameld, zodat het boek in zelfstudie kan worden gebruikt. Het boek is bruikbaar voor vrijwel alle b ta-studierichtingen inclusief de ingenieursopleidingen. Daarbij kan gedacht worden aan milieukunde, technische bestuurskunde, industrieel ontwerpen, materiaalkunde, scheikunde, werktuigbouwkunde en biologie.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygi ne heeft de totstandkoming van dit boek financieel mede mogelijk gemaakt.

Inhoud: 1. Milieubewuste productkeuzen 2. Levenscyclusanalyse, aanpak, kenmerken en beperkingen 3. Levenscyclusanalyse in maatschappelijke uitvoering 4. Levenscyclusanalyse en het ontwerpen 5. Vier praktijkvoorbeelden Appendices: - Definities van begrippen - Berekeningen in de inventarisatie - Materiaalkeuze en LCA - Technologische ontwikkeling - Antwoorden op studievrgane - Studie-opdrachten Referenties Bibliografie Trefwoorden

http://www.vssd.nl/hlf/b002.htm


Euro 21.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Innoveren met materialen

Innoveren met materialen
Ann Crabbe

Duurzaam ondernemen met doordacht materiaalbeheer Haal het meeste uit uw bedrijf door effectief om te gaan met materialen Bedrijven worden de laatste jaren geconfronteerd met stijgende materiaal- en energiekosten. Een doordachte inzet van materialen is levensnoodzakelijk. Dit boek reikt u inspirerende voorbeelden en concrete pistes aan om meteen aan de slag te gaan. Bovendien laten we u kennismaken met de 3P-scan, een instrument waarmee u zelf uw bedrijf kunt doorlichten om vervolgens concrete stappen te zetten naar duurzame materiaalinnovatie in de praktijk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Veranderingen in ons energielandschap

Veranderingen in ons energielandschap

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal