Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

OndernemingsrechtBestuurdersaansprakelijkheid

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 82.76


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 79.33


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Faillissementsprocesrecht/Insolventieprocesrecht 2

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Faillissementsprocesrecht/Insolventieprocesrecht 2

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Industriële eigendom Deel 3 Vormen, namen en reclameIndustriële Eigendom deel 3, vormen, namen en reclame vormt het derde deel van wat nu de 'trilogie van de industriële eigendom' is geworden. Deel 1 behandelt de bescherming van technische innovatie (octrooirecht, kwekersrecht, know how-bescherming en 'chipsrecht') en deel 2 het merkenrecht. Dit derde deel behandelt de overige gebieden die tot de industriële eigendom worden gerekend: het modellenrecht, handelsnaamrecht, geografische herkomstaanduidingen, misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, ongeoorloofde mededinging en domeinnamen. Ook de invloed van deze rechtsgebieden op elkaar en de invloed hierop van andere rechtsgebieden, komen aan de orde. Een zo uitgebreide behandeling van deze rechtsgebieden is in geen ander Nederlandstalig boek te vinden. Dit boek beoogt niet alleen de lezer een grondig overzicht te geven van de betrokken rechtsgebieden, waardoor het geschikt is voor universitair onderwijs, het behandelt ook de effecten in de praktijk, mede aan de hand van (ook lagere) jurisprudentie. Daarmee is het ook voor de praktijkvoering een nuttig en handig naslagwerk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 106.73


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Koersen door de Wft / Deel III
Christel Grundmann-van de KrolEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 54.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Levering en verpanding van toekomstige goederenDe levering en verpanding bij voorbaat van toekomstige goederen is een belangrijk onderwerp voor de praktijk en de wetenschap. In het huidige kredietverkeer kan de rechtsfiguur moeilijk worden gemist. Op scherpe wijze bespreekt de auteur de vele vragen en bijzonderheden die spelen rondom de levering en verpanding bij voorbaat. Hij behandelt daarbij veel praktijkgevallen en bespreekt niet alleen de levering en verpanding van toekomstige roerende zaken en vorderingen, maar ook die van aandelen, girale effecten en enkele rechten van intellectuele eigendom.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 97.60


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Preadvies MAR

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht

Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht
E.H.C.J. Lokin

In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs – hbo en wo – en in de praktijk, te maken hebben met het ondernemingsrecht. In totaal worden 101 uitspraken behandeld. Iedere bespreking bevat een beknopte samenvatting van de casus en de centrale overwegingen en beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij iedere uitspraak herkenbaar. Achter in het boek zijn voor het gemak vier registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register, een register op instantie en een register op onderwerp.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal