Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

OndernemingsrechtBestuurdersaansprakelijkheid

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 82.76


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie
W.A. Westenbroek

Dit boek bevat het resultaat van een veelomvattend rechtstheoretisch en rechtshistorisch onderzoek naar de theoretische kaders van het Nederlandse bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Daarbij staat de zogenoemde ernstigverwijtmaatstaf centraal. Inmiddels is het ruim dertig jaar geleden dat deze maatstaf in de literatuur werd geïntroduceerd en inmiddels gebruikt de Hoge Raad de maatstaf al twintig jaar. In de loop der jaren is de ernstigverwijtmaatstaf breed omarmd in literatuur en rechtspraak en zelfs de wetgever heeft de term op 1 januari 2013 overgenomen in art. 2:9 BW, maar wat betekent de term 'ernstig verwijt' eigenlijk en wat bedoelt de Hoge Raad als hij de ernstigverwijtmaatstaf een 'hoge drempel voor aansprakelijkheid' noemt? Hoog ten opzichte van wat? Kortom, is de rechtsontwikkeling van de afgelopen dertig jaar wel zo vanzelfsprekend als het lijkt en is de ernstigverwijtmaatstaf wel te rechtvaardigen? Ter beantwoording van deze vraag staat het boek uitvoerig stil bij de 'spelregels' van de rechtswetenschap en het belang van taal voor het recht. Deze spelregels bevatten de kaders van de in dit boek vervatte analyse die is gericht op de totstandkoming, de (taalkundige) betekenis en de functie van de ernstigverwijtmaatstaf, zowel in het kader van interne als externe bestuurdersaansprakelijkheid. In verband met de interne bestuurdersaansprakelijkheid wordt uitvoerig ingegaan op de betekenis en functie van de behoorlijke-taakvervullingsnorm van art. 2:9 BW en art. 2:138/248 BW, de consequenties van het collegialiteitsbeginsel en de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur. In verband met het op 8 juni 2016 bij de Tweede Kamer ingediende Voorstel van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, wordt in dit boek een voorstel gedaan voor een nieuw art. 2:9 BW. In verband met de externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW komen elementaire begrippen en leerstukken uit het burgerlijk recht aan bod. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, rechtssubjectiviteit en toerekening? Wat is de relevantie van de hoedanigheid waarin iemand handelt? De aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder op grond van art. 2:11 BW komt eveneens aan bod. Er wordt bij dit alles ruim aandacht besteed aan belangrijke arresten zoals Staleman/Van de Ven, Ontvanger/Roelofsen, Willemsen/NOM, Spaanse Villa, Hezemans Air, RCI/Kastrop en Kampschöer/Le Roux Fruit Exporters. Het boek beoogt het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht weer eenvoudig te maken en heeft daartoe als rode draad dat de ernstigverwijtmaatstaf dient te worden losgelaten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.75


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Faillissementsprocesrecht/Insolventieprocesrecht 2

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Faillissementsprocesrecht/Insolventieprocesrecht 2

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Industriële eigendom Deel 3 Vormen, namen en reclameIndustriële Eigendom deel 3, vormen, namen en reclame vormt het derde deel van wat nu de 'trilogie van de industriële eigendom' is geworden. Deel 1 behandelt de bescherming van technische innovatie (octrooirecht, kwekersrecht, know how-bescherming en 'chipsrecht') en deel 2 het merkenrecht. Dit derde deel behandelt de overige gebieden die tot de industriële eigendom worden gerekend: het modellenrecht, handelsnaamrecht, geografische herkomstaanduidingen, misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, ongeoorloofde mededinging en domeinnamen. Ook de invloed van deze rechtsgebieden op elkaar en de invloed hierop van andere rechtsgebieden, komen aan de orde. Een zo uitgebreide behandeling van deze rechtsgebieden is in geen ander Nederlandstalig boek te vinden. Dit boek beoogt niet alleen de lezer een grondig overzicht te geven van de betrokken rechtsgebieden, waardoor het geschikt is voor universitair onderwijs, het behandelt ook de effecten in de praktijk, mede aan de hand van (ook lagere) jurisprudentie. Daarmee is het ook voor de praktijkvoering een nuttig en handig naslagwerk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 106.73


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Koersen door de Wft / Deel III
Christel Grundmann-van de KrolEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 54.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht

Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht
E.H.C.J. Lokin

In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs – hbo en wo – en in de praktijk, te maken hebben met het ondernemingsrecht. In totaal worden 101 uitspraken behandeld. Iedere bespreking bevat een beknopte samenvatting van de casus en de centrale overwegingen en beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij iedere uitspraak herkenbaar. Achter in het boek zijn voor het gemak vier registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register, een register op instantie en een register op onderwerp.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal