e-books

 | 

Recht

 | 

Privaatrecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende
(Je) geld of je leven (terug)

(Je) geld of je leven (terug)
Arno Akkermans

De jaarlijkse symposia van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) betreffen aspecten van personenschade en actuele ontwikkelingen op het gebied van de schaderegeling. Het letselschaderecht is de laatste tijd sterk in beweging. Steeds vaker wordt gesproken over andere vormen van schadevergoeding, die meer op maat gesneden zijn dan schadevergoeding in geld. Maatwerk is het toverwoord. Het gaat daarbij om schadevergoeding in de vorm van diensten en hulpmiddelen, met als doel de benadeelde op een veel concretere manier in staat te stellen het eigen leven ook na een ongeval zo goed mogelijk te vervolgen. We noemen dat schadevergoeding in natura. Tijdens het 26ste LSA Symposion op 30 januari 2015 hebben goed geïnformeerde sprekers hun licht laten schijnen over onder andere door de benadeelde met soms eigen contacten verzorgde gezinsopvang onmiddellijk na een ongeval, coachingtrajecten, arbeidsre-integratie en door verzekeraars aangeboden letselschadepsychologen. Privacy-aspecten, andere vormen van geheimhouding in verband met schadevergoeding in natura, voorbehouden bij schadevergoeding in natura, eigenschuldaspecten, de invloed van schadevergoeding in natura op de buitengerechtelijke kosten, en nog veel meer. In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers terug en kunt u de onderwerpen nog eens nalezen en overpeinzen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
50 vragen over Erfpacht

50 vragen over Erfpacht
Mark van Weeren

Deze publicatie 50 vragen over Erfpacht 2014 vormt een vraagbaak op het gebied van erfpacht. Het is het eerste boek in Nederland dat op heldere en praktische wijze antwoord geeft op de belangrijkste vragen waar erfpachters mee te maken hebben. Rode draad is het boek zijn de mogelijkheden voor rechtsbescherming van de erfpachter. Met veel voorbeelden uit de rechtspraak en In de veertien hoofdstukken zijn diverse onderwerpen nader uitgewerkt in een aantal vragen. Over de wettelijke regeling, rechten en plichten, risicos en beperkingen van erfpacht, naast specifiek onderwerpen zoals, canonherziening, indexering, financiering, taxatie van de grond, erfpachtvoorwaarden, koop en verkoop van een erfpachtrecht, omzetting naar eigendom, tips over rechtsbescherming, fiscale aspecten en WOZ, de (on)mogelijkheid van wijziging van het erfpacht recht en een speciaal hoofdstuk over erfpacht in Amsterdam. Welke risicos loopt de erfpachter? Wordt een woning op erfpacht wel gefinancierd door de bank? Is het zinvol de grond te kopen van de eigenaar? Hoe kom ik van onredelijke erfpachtvoorwaarden af? Waar moet de erfpachter op letten bij taxatie van de grond? Mag de gemeente zo maar de erfpachtvoorwaarden wijzigen? Is er rechtsbescherming tegen extreme canonverhoging? Kan de eigenaar de canon verhogen als de woning op erfpacht wordt verkocht? Wat kan de erfpachter vorderen bij de rechter? Op deze vragen en nog veel meer geeft dit handzame boek de pasklare antwoorden voor erfpachters, eigenaren, vastgoedprofessionals en andere betrokkenen bij erfpacht. 50 vragen over erfpacht is geschreven door Mark van Weeren, advocaat in Amsterdam, verbonden aan Blenheim Advocaten. Het advocatenkantoor streeft er naar via Blenheim Academy kennis en expertise van de advocaten door opleiding en publicaties te verbeteren en kennis te delen. De ervaring van de auteur zelf met erfpacht en de schrijnende gevallen welke hij is tegen gekomen in de rechtspraktijk zijn mede aanleiding voor dit boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 75.33


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht
P.H.L.M. Kuypers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. NIEUW! Boom Basics Online Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boom Basics, filter op rechtsgebied of gebruik de handige hyperlinks naar wet- en regelgeving. Boom Basics Online is hét medium om je tentamen voor te bereiden. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht
P.H.L.M. Kuypers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aanbestedingsrecht

AanbestedingsrechtBent u dagelijks bezig met aanbestedingsvraagstukken? Dan biedt dit boek de oplossing! Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht geeft een bondige uitleg van en korte toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. In dit boek is de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit opgenomen, waarbij naast het commentaar ook nuttige verwijzingen naar Europese richtlijnen zijn opgenomen.     Met dit boek uit de bekende serie Tekst & Commentaar bent u ook op het gebied van aanbestedingsrecht verzekerd van de beste kwaliteit! Bijgewerkt tot 1 augustus 2015.  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 102.74


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
AanbestedingsrechtHeeft u als jurist of aanbesteder met het aanbestedingsrecht te maken? Dan kunt niet heen om de derde druk van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht. Een onmisbare bron met de laatste stand van zaken op dit terrein: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren.    Wilt u snel tot de kern van de wet- en regelgeving in het aanbestedingsrecht doordringen? Met de derde druk van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht krijgt u via de korte en heldere commentaren snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling.    Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht is van groot nut voor u als advocaat bij het opstellen van een kort advies of bij een zitting. Als aanbesteder of inkoper van aanbesteders helpt het u bij (interne) discussies over de formulering van een onderdeel van een aanbestedingsdocument of bij de toetsing van aanmeldingen of inschrijvingen.    Op wetgevingsgebied is de afgelopen tijd veel gebeurd. Zo zijn onder meer de gewijzigde aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke nutssectoren en een nieuwe richtlijn voor concessieopdrachten aangenomen. Deze richtlijnen hebben tot een ingrijpende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 geleid. Naast alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving is er ook veel nieuwe jurisprudentie gekomen. De auteurs, specialisten op dit terrein, hebben de belangrijkste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad zorgvuldig voor u geselecteerd. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 april 2017.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 108.44


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aanneming van werkDeze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen. Gegeven de wijze waarop een dergelijk proces normaliter wordt afgewikkeld, en gelet op de problemen die zich daarbij kunnen voordoen, is nagegaan welke keuzes de wetgever heeft gemaakt bij de regeling daarvan en hoe die keuzes kunnen worden beoordeeld. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op vraagstukken met betrekking tot zowel de (on)duidelijkheid en de interne consistentie van de regeling van titel 7.12 BW als de aansluiting van die regeling op het algemeen deel van het verbintenissenrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.36


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht
G.N. van Kooten

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens
M.Th. Beumers

Mr. Drs. Thijs Beumers (Universiteit Leiden) en prof. Mr. Willem van Boom (Universiteit Leiden) Het aansprakelijkheidsrecht kent veel maatmensen. Het is voornamelijk de aangesproken partij die #de maat wordt genomen# om de vraag te beantwoorden of haar gedrag in overeenstemming is met het gedrag dat de maatmens zou hebben vertoond. Maar niet alleen de aangesproken partij wordt de maat genomen in het aansprakelijkheidsrecht. Ook voor de (potentiële) benadeelde bestaan maatmens-vergelijkingen. De preadviseurs concentreren zich op de benadeelde en zijn maatmens. Wie is deze maatmens-benadeelde? Om welke redenen wordt hij gehanteerd? Welke doelen dient hij en voor welke problemen dient hij een oplossing te bieden? In deze bijdrage zoeken de auteurs aan de hand van een tweetal concrete voorbeelden, naar antwoorden op deze vragen. Prof. Mr. Marc Loth (Universiteit Tilburg) In het preadvies van Marc Loth staat de vraag naar de rechtvaardiging en begrenzing van aansprakelijkheid centraal. Meer in het bijzonder is de onderzoeksvraag in hoeverre aansprakelijkheid rechtvaardig is, of als gerechtvaardigd kan worden geconstrueerd. Het onderzoek van deze vraag voert ons van de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht, via de beginselen van corrigerende en distributieve rechtvaardigheid, het aansprakelijkheidsrecht als systeem en praktijk voor de verdeling van kansen en risico#s, naar de "capability approach" van Amartya Sen en Martha Nussbaum. Het onderzoek biedt perspectief op een aansprakelijkheidsrecht dat is gericht op herstel van de benadeelde in diens autonomie, dat wil zeggen, in zijn vermogen een waardig leven te leiden. De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel deze rechtsgebieden in brede zin te bestuderen, mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief. VASR beoogt de vele ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, de gevolgen "door te rekenen", nog niet of onvoldoende verkende terreinen te verkennen en te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en doctrine zich tot elkaar verhouden. Eén van de activiteiten van VASR is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen waarin highlights en stof voor discussie worden gepresenteerd.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 39.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aard en opzet van het vermogensrecht
A.S. Hartkamp

Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burgerlijk Wetboek. De uitgave besteedt aandacht aan algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor het gehele vermogensrecht. In het laatste hoofdstuk leest u daarnaast hoe het vermogensrecht zich in de afgelopen 25 jaar in de rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld - en wat de invloed van het Europese recht op die ontwikkeling is geweest. Een interessant naslagwerk voor iedere professional met interesse in het Nederlandse privaatrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.37


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Abstracte schadeberekening

Abstracte schadeberekening
S.D. Lindenbergh

Deze preadviezen gaan over abstracte schadeberekening, of misschien beter: over abstracties bij vaststelling van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. In het preadvies van Lindenbergh wordt geïnventariseerd wanneer in de rechtspraak abstracties worden toegepast en wanneer dat niet gebeurt. Aan de hand daarvan onderzoekt hij de betekenis van deze abstracties, de gevolgen ervan en de ratio van abstractie. Dat brengt hem tot de - retorische - vraag of abstracties niet vaker zouden moeten worden toegepast ten behoeve van een vlottere afwikkeling van schades. Het preadvies van Franken betoogt dat abstraheren eigenlijk een te robuust ('alles of niets') en onduidelijk middel is (wanneer wel, wanneer niet?), dat beter vervangen kan worden door het toepassen van alternatieve wettelijke regels. De verschillende abstracties nader beschouwend, gaat het volgens hem eigenlijk om hetzij het schatten van de schade (art. 6:97 tweede zin BW), hetzij het toerekenen van voordeel (art. 6:100 BW). Dit onderkennen opent nieuwe toepassingsmogelijkheden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 38.24


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Adoptiekinderen

Adoptiekinderen
Femmie Juffer

Een boek over buitenlandse adoptiekinderen en hun ouders. De nadruk ligt op de opvoeding en gehechtheid in het gezin, omdat adoptieouders daarover veel vragen hebben. Het boek geeft geen pasklare antwoorden, maar wel achtergronden en suggesties, die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Ouders en kinderen komen ook veel aan het woord. Een boek uit de serie Rondom het kind over psychische en medische problemen bij kinderen. De serie kenmerkt zich door: - duidelijke uitleg over achtergronden en (mogelijke) oorzaken - praktische adviezen - aandacht voor de gevolgen thuis of op school - serieuze en integere benadering - beknopte omvang en handzaam formaat - geschreven door deskundigen: artsen, psychologen of pedagogen - voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemeen deel / een syntese

Algemeen deel / een syntese
C. Assers

H2 Asser-serie: het sluitstuk Asser Algemeen Deel **** is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel ** van 1995 en werd voortgezet in het Algemeen deel *** van 2005. Het bevat een nuchtere, stap voor stap analyse van wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen. De analyse begint bij de rechter met de vordering of het verzoek van partijen, en bij de onderzoekers met het onderwerp dat zij willen bestuderen. Hoe gaan rechter en onderzoeker vervolgens te werk om tot een beslissing resp. een conclusie te komen? Aan welke eisen en spelregels zijn ze daarbij gebonden? Voor de rechter zijn deze eisen en spelregels vaak en uitvoerig beschreven in de literatuur over rechtsvinding. Ze hebben betrekking op het vaststellen en waarderen van feiten in de procedure, de interpretatie van rechtsregels en de motivering van de beslissing. Voor de rechtswetenschappelijke onderzoeker is dit tot op heden nog niet systematisch gedaan. Het onderhavige boek voorziet in deze leemte. Vergelijkenderwijs met rechtspraak brengt het de eisen en spelregels van rechtswetenschappelijk onderzoek, meer in het bijzonder van juridisch dogmatisch onderzoek, het normale type onderzoek in het privaatrecht, in kaart. Rechtswetenschappelijk forum Anders dan veelal wordt aangenomen, blijken er meer verschillen dan overeenkomsten te zijn, maar tevens dat de verschillen nog niet allemaal voldoende scherp omlijnd zijn. Ook moeten er nog veel praktische zowel als fundamentele keuzen worden gemaakt. Het is aan het rechtswetenschappelijk forum om dit te doen. Daarmee kan het forum in de discussie met andere disciplines de eigenheid van juridisch dogmatisch onderzoek benadrukken en uitleggen. In het slothoofdstuk van Asser Algemeen Deel **** is een agenda opgenomen van de belangrijkste onderwerpen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemeen overeenkomstenrecht / verbintenissenrecht

Algemeen overeenkomstenrecht / verbintenissenrechtDit Asser-deel behandelt het algemene overeenkomstenrecht. Aan de orde komen: overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling; totstandkoming van de overeenkomst; inhoud van de overeenkomst; gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden; nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst. Sinds de dertiende druk besteedt Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht meer aandacht aan Europees recht en rechtsvergelijking. In deze veertiende druk zijn de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak (waaronder ruim vijftig nieuwe arresten van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. De auteurs hebben het hoofdstuk over de nulliteiten in verband met recente ontwikkelingen in de rechtspraak ingrijpend bewerkt. Korte cursieve introductietekstjes en een uitgebreide inhoudsopgave vergroten voor u de toegankelijkheid van de uitgave. Er is veel nieuwe rechtspraak verwerkt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 174.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
M.B.M. Loos

Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard: soms door de leverancier van de goederen of diensten, soms door de afnemer ervan, en soms door beide. In dit volledig geactualiseerde en uitgebreide boek wordt op de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden ingegaan. Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? En welke mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden? Aandacht wordt besteed aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst (inclusief leerstukken als de Battle of the forms en de problematiek van doorverwijzingsbedingen in algemene voorwaarden naar andere sets algemene voorwaarden), de informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op basis van de zwarte, grijze, Haagse en blauwe lijst en de verplichting van de rechter tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 54.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene voorwaardenDeze uitgave is uitgegroeid tot het meest omvattende werk over algemene voorwaarden in Nederland. De nieuwe druk is volledig geactualiseerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. Een ideaal naslagwerk voor de advocatuur, rechtspraak, het bedrijfsleven en consumentenorganisaties. Algemene voorwaarden geeft een algemeen overzicht van de wettelijke regeling in afdeling 6.5.3 BW, in samenhang met de Richtlijn oneerlijke bedingen en de toepassing daarvan in de praktijk. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan relevante literatuur en rechtspraak, waaronder de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor het eerst is in deze druk ook een hoofdstuk opgenomen over algemene voorwaarden bij online contracteren met consumenten. Met het oog op de toepassing in de praktijk zijn bovendien branchespecifieke hoofdstukken opgenomen die zelfstandig kunnen worden gelezen. Deze branchespecifieke hoofdstukken zijn: *koop *huur *bancaire dienstverlening *energiesector *telecommunicatie *opdracht *automatisering *bouw *verzekering *logistiek *online contracteren met consumenten

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.18


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene voorwaarden / deel Losdelig handboek
Jac. Hijma

Algemene voorwaarden zijn voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers een dynamisch werkvlak. De wetgever schaaft artikelen bij, het Europese Hof van Justitie doet belangrijke uitspraken, de Hoge Raad wijst richtinggevende arresten# In deze uitgave vindt u een overzicht van alle relevante nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen. In het rechtsverkeer wordt veel van algemene voorwaarden gebruikgemaakt. In het Burgerlijk Wetboek is dan ook een uitvoerige regeling van de algemene voorwaarden opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3; art. 6:231-247 BW) staat in Algemene voorwaarden centraal. Daarnaast wordt in deze uitgave aandacht besteed aan relevante aanvullende onderwerpen, zoals de totstandkoming van algemene voorwaarden, battle of forms, uitleg, vernietigbaarheid en de gevolgen van vernietiging. Omdat het Nederlandse recht voor consumentenovereenkomsten sterk onder invloed staat van uitspraken van het Europese Hof van Justitie, komen ook de internationale aspecten volop aan bod. Een compacte en overzichtelijke, maar toch diepgravende uitgave voor juristen en wetenschappers die van algemene voorwaarden hun werkgebied hebben gemaakt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.36


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsovereenkomst en insolventierecht
P.R.W. Schaink

Er is veel nieuws te melden over het raakvlak tussen insolventierecht en arbeidsrecht. Reden genoeg om een tweede editie uit te brengen van Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht, het enige handboek en naslagwerk dat een volledig overzicht biedt van dit grensgebied. Arbeidsovereenkomst en insolventierecht De impact van boedelschulden, faillissementsschulden en niet- verifieerbare vorderingen bij werknemersclaims is door een baanbrekend arrest uit 2013 aanzienlijk veranderd. Medezeggenschap tijdens een faillissement is in de schijnwerpers komen te staan. Voor doorstarters zijn de verscherpte condities van de WWZ voelbaar in de vorm van #vaste# arbeidscontracten of doordat zij bij afscheid van overgenomen werknemers relatief hoge transitievergoedingen moeten betalen. En bij het Europese Hof ligt de vraag of de pre-pack leidt tot #overgang van onderneming# met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. Al deze onderwerpen komen aan bod met verwerking van de nieuwste ontwikkelingen en rechtspraak. Uiteraard is daarnaast de omvangrijke omnummering van wetsartikelen verwerkt en leest u alles over onderwerpen als: de loongarantieregeling de situatie van het tijdelijk blijven doorwerken voor de curator de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) uit 2015 het ontslagrecht bij faillissement of surseance van de werkgever de verschillende soorten werknemersclaims en hun rang het concurrentiebeding misbruik van faillissementsrecht wegens omzeiling van ontslagbescherming het arrest Koot/Tideman met nieuwe definities van boedelschuld en faillissementsschuld onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de ministeries van SoZaW en Veiligheid en Justitie internationale aspecten van het insolventierecht en het arbeidsrecht

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbitrage
J.W. Bitter

Arbitrage is een wereldwijd en in Nederland erkend en gewaardeerd alternatief voor geschilbeslechting door de rechter. Arbitrageprocedures worden gekenmerkt door de vrijheid van de partijen bij de keuze van de arbiters en bij de vaststelling van de regels van de procedure. De wet voorziet in de uitvoerbaarheid van in arbitrage gewezen vonnissen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een algemeen belang bestaat bij een goed functionerende arbitrale rechtspleging. De wetgever heeft het belang van arbitrage erkend door in 1986 de uit 1838 stammende arbitragewet door een moderne wet te vervangen. Die wet is per 1 januari 2015 op haar beurt gewijzigd. In dit boek beschrijft de auteur aan de hand van jurisprudentie, literatuur en wetsgeschiedenis de belangrijkste aspecten van het Nederlandse arbitragegerecht zoals de wijze waarop geschillen aan arbitrage kunnen worpen onderworpen en aan de bevoegdheid van de rechter kunnen worden onttrokken, de bevoegdheidsafbakening tussen arbiters en de rechter, het arbitraal kort geding, de wijze waarop de rechter in arbitrage assistentie kan verlenen, de rechtsmiddelen die tegen arbitrale vonnissen kunne worden ingesteld en de uitvoerbaarheid van arbitrale vonnissen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 35.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser / 2-IIA De NV en de BV - oprichting, kapitaal en vermo

Asser / 2-IIA De NV en de BV - oprichting, kapitaal en vermo
Asser

Asser 2-II* (NV en BV) wordt gesplitst in drie delen. Het eerst te verschijnen deel A beslaat de onderwerpen oprichting, vermogen en aandelen van NV en BV. Hierin worden ook alle aspecten van de nieuwe Wet Flex-BV behandeld, waaronder de nieuwe regels van vermogensbescherming (uitkeringstest en aansprakelijkheid van bestuurders en terugbetalingsplicht van aandeelhouders), aandelen zonder winstrecht of stemrecht en de gewijzigde regels en mogelijkheden inzake blokkering van aandelen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 145.54


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser / 3-I algemeen goederenrecht

Asser / 3-I algemeen goederenrechtDit is de vijftiende druk van Asser 3-I waarin het algemene goederenrecht wordt behandeld. Na de definitie van vermogensrechten worden de volgende onderwerpen behandeld: rechten op zaken en goederen in het algemeen, beperkte zakelijke rechten en rechten met goederenrechtelijke kenmerken, (onderscheidingen) van goederen, bezit, overdracht van goederen, bescherming van de derde-verkrijger, openbare registers en kadaster, verkrijgende verjaring, gemeenschap en fiducaire verhoudingen. Deze druk is wederom aangepast aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur, waaronder de stille cessie. De bewerking van deze druk is afgesloten per eind februari 2006. De Asser-serie online De Asser-serie is nu ook online verkrijgbaar. Binnen de nieuwe Kluwer-interface, hetgeen betekent: nog sneller zoeken en navigeren, doorklikken naar gerelateerde documenten uit andere Kluweruitgaven en heldere weergave van resultaten m.b.v. tabbladen. Asser online is verkrijgbaar als los abonnement (complete serie), maar ook in een maatwerkportal. Daarnaast maakt het onderdeel uit van Navigator Notaris en komt het op termijn beschikbaar in onze online-oplossing per rechtsgebied. Meer weten over de laatste drie opties? Neem dan contact op met onze afdeling accountmanagement; 0570-673555. E-mailen kan natuurlijk ook: dssdeventer@kluwer.nl

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 122.69


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 3-IV Algemeen goederenrecht

Asser 3-IV Algemeen goederenrechtIn dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring. De huidige bewerking is een actualisering, geen volledige herziening. Dit geldt niet voor het hoofdstuk over de openbare registers en het kadaster, dat geheel nieuw van opzet is. Het geldt evenmin voor het hoofdstuk over fiduciaire verhoudingen dat nauwelijks bewerking heeft ondergaan. De actualisering en de herziening hebben meegebracht dat het aantal randnummers fors is uitgebreid. De bewerking heeft op tal van plaatsen tot verduidelijk en andere aanpassingen geleid. Tekstblokken die in vorige drukken werden ingevoerd zijn thans opnieuw genummerd. De vernummering van dit deel van 3-I naar 3-IV vormde hiervoor een goede aanleiding. Een transponeringstabel is achterin het boek opgenomen. De sinds de vijftiende druk (2006) verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze tot 1 april 2013 verwerkt. Bij de vermelding van literatuur is in overeenstemming met de opzet van de Asser-serie selectief te werk gegaan.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 159.82


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 4 Erfrecht en schenking

Asser 4 Erfrecht en schenkingRecensies over de vorige druk waren lovend en bevestigen de status van het boek als het belangrijkste op het gebied van het Nederlandse erfrecht. In deze nieuwe druk zijn alle onderwerpen uit Asser Erfrecht en Schenking weer in één band bijeengebracht. De auteur heeft naar aanleiding van ervaringen van de praktijk met het nieuwe erfrecht en van na de vorige druk verschenen omvangrijke literatuur de tekst op veel plaatsen aangevuld en verduidelijkt. Hierdoor is deze uitgave nog toegankelijker geworden en neemt het belang ervan voor de rechtspraktijk verder toe. Op vele plaatsen worden verbanden gelegd met andere onderdelen van het burgerlijk recht, in het bijzonder het algemeen vermogensrecht. Dit biedt de gebruiker meer inzicht in de materie. Literatuur, wetgeving en jurisprudentie zijn geheel geactualiseerd. Uiteraard is de nieuwe wettelijke regeling van de (sommen)verzekering verwerkt. De Asser-serie online De Asser-serie is nu ook online verkrijgbaar. Binnen de nieuwe Kluwer-interface, hetgeen betekent: nog sneller zoeken en navigeren, doorklikken naar gerelateerde documenten uit andere Kluweruitgaven en heldere weergave van resultaten m.b.v. tabbladen. Asser online is verkrijgbaar als los abonnement (complete serie), maar ook in een maatwerkportal. Daarnaast maakt het onderdeel uit van Navigator Notaris en komt het op termijn beschikbaar in onze online-oplossing per rechtsgebied. Meer weten over de laatste drie opties? Neem dan contact op met onze afdeling accountmanagement; 0570-673555. E-mailen kan natuurlijk ook: dssdeventer@kluwer.nl

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 225.57


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 5-V Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire

Asser 5-V Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaireDit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend


EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 145.54


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelteDit eerste deel van de vier Asser-delen over het verbintenissenrecht behandelt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen (waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW. Deze vijftiende druk biedt wat u van een deel in de Asser-serie mag verwachten: wetenschappelijke diepgang gecombineerd met op de praktijk gerichte uitleg en grondige beschouwingen. Het leggen van dwarsverbanden tussen de relevante leerstukken biedt inzicht in de structuur van de materie. De tekst is prettig leesbaar door de toegankelijke en kernachtige schrijfstijl. Met het zakenregister, wetsartikelenregister én jurisprudentieregister vindt u in dit naslagwerk snel alle informatie die u in de rechtspraktijk nodig heeft. Sinds 2008 zijn de vier Asser-delen over het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. A.S. Hartkamp en prof. mr. drs. C.H Sieburgh. Met ingang van deze 15e druk wordt het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. drs. C.H. Sieburgh. Recente rechtspraak en literatuur Nieuwe ontwikkelingen en de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt in deze nieuwe druk van dit deel in de Asser-serie. Dat heeft voor hoofdstuk 7 (opschortingsrechten) en de in randnummer 408-408f behandelde klachtplicht geleid tot ingrijpende aanvulling en bewerking. Europees recht en rechtsvergelijking Europees recht en rechtsvergelijking komen bij de behandelde onderwerpen aan de orde. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 108.44


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 7-VIII Verbruikleen, altijddurende rente, bruikleen, .

Asser 7-VIII Verbruikleen, altijddurende rente, bruikleen, .In dit deel van de Asser-serie worden zeven bijzondere overeenkomsten besproken, te weten bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente en spel en weddenschap. Thans worden deze overeenkomsten behandeld in de volgorde van hun rangschikking in het huidige BW. Net als in de vorige druk is er veel aandacht voor ontwikkelingen in buitenlandse literatuur en rechtspraak. Waar nodig en mogelijk is ook aandacht besteed aan Europese ontwikkelingen. Overeenkomstig de vernieuwde opzet van de Asser-serie zijn de tekstblokken in deze druk voorzien van een korte, gecursiveerde introductie, wat de toegankelijkheid van het boek vergroot. Het boek geeft de stand van zaken weer per maart 2012.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 99.89


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser 7I Koop en ruil

Asser 7I Koop en ruilDe koopovereenkomst is een van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Dit deel van de Asser-serie is voor het leeuwendeel aan deze bijzondere overeenkomst, de koop, gewijd. Ook worden twee nauw aan de koop verwante bijzondere overeenkomsten besproken: de ruil en, kort gezegd, de timesharing. Centraal in dit boek staat titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek. Te dien aanzien verscheen een stroom aan interessante rechtspraak en literatuur. Wat de rechtspraak betreft gaat de aandacht uit naar de arresten van de Hoge Raad, maar ook naar die van het Europese Hof van Justitie en naar (een selectie van) uitspraken van lagere instanties. De bespreking van het Nederlandse recht is verweven met rechtsvergelijkende beschouwingen; naast het Weense Koopverdrag komen onder meer de Principles of European Law on Sales en het Draft Common Frame of Reference ter tafel. Het kooprecht in enge zin wordt behandeld in samenhang met de rechtstreeks relevante onderdelen van het rechtshandelingenrecht, het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 194.42


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser Procesrecht / 2 Eerste aanleg

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.18


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asser procesrecht / 4 hoger beroep

Asser procesrecht / 4 hoger beroepDit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep. De opbouw van het boek is chronologisch: na een inleidend hoofdstuk wordt begonnen met appellabiliteit, partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding. Dan volgt een bespreking van het grievenstelsel en de devolutieve werking, gevolgd door hoofdstukken gewijd aan de memorie van antwoord, nietontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep. Vervolgens worden het bewijs in hoger beroep en de meest voorkomende incidenten in appel besproken. Daarna komen het hoger beroep tegen beschikkingen, de veroordeling in de proceskosten, hoger beroep en kort geding, alsmede het geding na cassatie en verwijzing aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over taak en rol van de appelrechter. Aanvullende informatie Over de auteurs: De auteurs, thans in diverse hoedanigheden verbonden aan de Hoge Raad, zijn alle drie zelf appelrechter geweest. Asser Procesrecht online Asser Procesrecht is nu ook online verkrijgbaar. Binnen de nieuwe Kluwer-interface, hetgeen betekent: nog sneller zoeken en navigeren, doorklikken naar gerelateerde documenten uit andere Kluweruitgaven en heldere weergave van resultaten m.b.v. tabbladen. Asser Procesrecht online is verkrijgbaar als los abonnement (complete serie), maar ook in een maatwerkportal. Daarnaast komt het op termijn beschikbaar in onze online-oplossing per rechtsgebied. Meer weten over de laatste twee opties? Neem dan contact op met onze afdeling accountmanagement; 0570-673555. E-mailen kan natuurlijk ook: dssdeventer@kluwer.nl

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 102.16


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring
M.W.E. Koopmann

De wetgever kwam reeds kort na de invoering van het nieuwe verjaringsrecht in 1992 met tal van wijzigingswetten; de rechtspraak en literatuur namen een grote vlucht. In de monografie wordt de ontwikkeling van de bevrijdende verjaring besproken en de huidige stand van zaken toegelicht. Dit boekje is geschreven voor een ieder die in de praktijk of anderszins met verjaringsproblemen te maken heeft dan wel geïnteresseerd is in deze materie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 58.18


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende