e-books

 | 

Theologie

 | 

Religieuze cadeauboekjes
1 2 Volgende
Als God geen antwoord geeft

Als God geen antwoord geeft
J.J. Poort

Heeft bidden zin? Verhoort God mijn gebed? En als ik er nooit iets van merk? Ds. J.J. Poort zocht naar antwoorden op vragen over het gebed. In de Bijbel en in zijn eigen leven. In dit boek kijkt u hem recht in het hart. Een hart vol twijfels vaak, maar ook vol liefde. Liefde, die uitgaat naar de ander. Liefde gegeven door de Ander, Die altijd luistert naar het gebed! Ds. J.J. Poort (1928-1997) studeerde theologie aan de universiteit van Utrecht. In 1954 werd hij bevestigd als predikant. Hij heeft verschillende gemeenten gediend en was lange tijd werkzaam als legerpredikant. Daarnaast gaf hij veel lezingen en schreef hij een groot aantal boeken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De 99 beste Amish huismiddeltjes voor dagelijks gebruik
Georgia Varozza

In haar boek 'De 99 beste Amish huismiddeltjes voor dagelijks gebruik' put Georgia Varozza uit de rijke traditie van de Amish. Ben je verkouden? Heb je een splinter? Last van ongedierte? De Amish hebben overal een oplossing voor. Met simpele, alledaagse ingrediënten en grootmoeders wijsheden staan er 99 tips in dit boek om zelf o.a. zalfjes, oliën, kruidenthee en schoonmaakmiddelen te maken. Met ruimte voor notities en veel Amish gezegden en wijsheden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De rijkdom van de kinderdoop

De rijkdom van de kinderdoop
J. Van Amstel

Het dopen van kinderen is voor velen niet meer zo'n zekere zaak. Is de kinderdoop wel bijbels verantwoord? Hoort de doop niet ná de bekering? Gelukkig zijn dit niet alleen vragen van deze tijd. De Heildelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels blijken, ook als het om de doop gaat, actueel te zijn. De auteur heeft heldere antwoorden en leert ons de rijkdom van de kinderdoop opnieuw te verstaan. Ds. J. Van Amstel is Christelijk Gereformeerd predikant te Ede. Van zijn hand verschenen veel boeken waaronder Wie Jezus zalig spreekt, Dordt in 't kort en Hoe word je christen?

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
De spiegel van de liefde
Maarten Luther

God is liefde. Daarom is de vrucht van het geloof ook liefde, zegt Luther in navolging van de apostel Johannes. In deze overdenkingen over 1 Johannes 4:16-18 gaat Luther daar dieper op in. ‘Een christen laat de liefde schijnen en lichten als een schittering van het geloof dat in het hart is. Hij bestraft zijn naaste wanneer deze zondigt, onderwijst hem als hij dwaalt. Hij draagt hem als hij zwak is, troost hem als hij bedroefd is. En als hij gebrek lijdt, dient en helpt hij hem.’

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De zegen van het Avondmaal

De zegen van het Avondmaal
Ds. J. Van Amstel

Avondmaal vieren is een groot voorrecht en een wonder. Wanneer je voor het eerst in je leven deelneemt aan het Heilig Avondmaal, komen er heel wat vragen op je af. Vragen die betrekking hebben op de voorbereiding en de viering van dit sacrament. De auteur gaat op deze vragen in en behandelt zo een aantal belangrijke aspecten rond het Avondmaal. Zeer geschikt als belijdenisgeschenk. Ds. J. Van Amstel is Christelijk Gereformeerd predikant te Ede. Van zijn hand verschenen beel boeken waaronder Wie Jezus zalig spreekt, Dordt in 't kort en Hoe word je christen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Getuigenissen

Getuigenissen
Thomas Shepard

Thomas Shepard diende vanaf 1636 de gemeente van Cambridge in New England. Deze gemeente bestond voornamelijk uit puriteinen die vanuit Engeland naar Amerika waren getrokken. Als je in deze gemeente deel wilde nemen aan de sacramenten, moest je in het openbaar vertellen hoe je tot bekering was gekomen. Thomas Shepard legde de bekeringsverslagen vast. Dit boekje bevat een selectie uit deze ‘getuigenissen’. Het zijn onopgesmukte verhalen over het werk der genade in zondaarszielen. Ze laten ons zien dat de Heere door alle eeuwen heen op dezelfde manier zondaren door een weg van ontdekking en brengt aan de voet van het kruis.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Gewijd genieten

Gewijd genieten
Anne Westerduin

Dit ebook is een PDF. Hoe kom je tot stilte? Hoe kom je even op adem bij God, met voedsel voor de geest én het lichaam? Stilte is zeldzaam. Je moet er soms bewust tussenuit breken, naar de hei, een klooster of andere stille plek, om jezelf tot rust te brengen. In dit boek zijn meer dan twintig bijzondere plekken samengebracht waar je stilte kunt vinden. In je eentje, met je bijbelkring, kerkenraad of gewoon met een vriend(in). Maar onder het motto `voedsel voor de geest en voedsel. Behalve gastvrije kloosters, landelijke B&Bs en stiltetuinen worden ook plekken beschreven waar je in alle rust een hapje kunt eten. Gewijd genieten bevat eveneens teksten, spreuken, lees- en luistertips die je helpen tot stilte te komen.    ;


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Gij zult niet merken

Gij zult niet merken
Alice Miller

'Gij zult niet merken' is een nergens met zoveel woorden uitgesproken, maar zeer vroeg geïnternaliseerd gebod, en het is het effect daarvan op het onbewuste van individu en maatschappij dat Alice Miller in dit boek tracht te beschrijven. Dit gebod wordt weerspiegeld in de traditionele, in de westerse godsdienst en cultuur verankerde neiging van de opvoeder om in het kind zo vroeg mogelijk het gevoel te wekken dat het zelf schuldig en slecht is, en daardoor oog en gevoel van dat kind voor alles wat men het heeft aangedaan, te vertroebelen. Op die manier kan de volstrekt gelegaliseerde opoffering van het kind in onze maatschappij een geheim blijven. Alice Miller is van mening dat ook de drifttheorie van Freud harmonieert met het traditionele beeld van het schuldige kind, omdat daar het reële misbruik van het kind verklaard wordt als fantasie van de patiënt. De ware ergenis die Freud bij de mensheid heeft gewekt - en daarin is hij te vergelijken met Copernicus - ziet Alice Miller in zijn traumatheorie, die Freud in 1897 op veertigjarige leeftijd heeft laten varen. Met behulp van het instrumentarium dat Freud zelf later heeft ontwikkeld (vrije associatie, overdracht en tegenoverdracht) is Alice Miller echter tot dezelfde conclusies gekomen die Freud in 1896, in zijn studie Zur Atiologie der Hysterie, heeft gepubliceerd; bevestiging vindt zij in de resultaten van diverse vormen van onderzoek gedurende de afgelopen tachtig jaar (psychohistorie, etnologie, observatie van zuigelingen en moeders, kinder-, gezins- en psychosetherapie enzovoort). De collectieve verdringing van de vroege traumata kan een verklaring zijn voor het merkwaardige feit dat de klassieke psychoanalyse deze nieuwe inzichten tot nu toe niet heeft kunnen integreren.&break;Alice Miller veraanschouwelijkt haar analyse van de maatschappelijke achtergronden van de drifttheorie aan de hand van een uitvoerige interpretatie van de 'Wolvenman', de beroemde patiënt van Freud, en een confrontatie met het werk van Franz Kafka, dat een nieuw beeld van de persoonlijkheid van deze schrijver oplevert. Ook voorbeelden uit de geschriften van Flaubert en talrijke case-histories uit haar eigen praktijk als psychoanalytica en leeranalytica illustreren haar stelling dat de enscenering van de patiënt en het literaire werk kryptische mededelingen over de vroegkinderlijke realiteit zijn. In sprookjes, dromen en literatuur mag de waarheid van de vroege kinderjaren volledig en oprecht doorklinken, omdat die waarheid daar niet als zodanig wordt herkend.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
In goede en kwade dagen

In goede en kwade dagen
J.T. Doornenbal

In februari 1964 trok ds. J.T. Doornenbal zich terug om de scheurkalenderblaadjes voor het volgend jaar te schrijven'. In een van zijn kerkbode-artikelen noemt hij dat het onmogelijkste werk ter wereld'. Toch deed hij het en kunnen we zijn bemoedigende woorden vandaag nog lezen. In dit boek zijn 85 korte overdenkingen samengebracht. Bemoedigende en vertroostende woorden voor elk moment van het leven; om te lezen in goede en kwade dagen. Dominee J.T. Doornenbal (1909-1975) diende de hervormde gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. Hij was een geliefd prediker, zowel in eigen kerkelijke kring als daarbuiten, maar werd vooral bekend door de artikelen die hij wekelijks schreef in de Veluwse kerkbode. Na zijn overlijden verschenen veel van deze boeiende artikelen in boekvorm. Ook werden enkele prekenbundels van hem uitgegeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Levenskracht

Levenskracht
J.T. Doornenbal

De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht. Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte. Nooit heeft iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’ De korte overdenkingen in dit geschenkboekje zijn een selectie uit de vele meditaties die van zijn hand verschenen. Samengesteld door Lulof Dalhuisen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Professor, bestaat God?
Peter Barthel

In 2014 beantwoordde de Groningse astrofysicus Peter Barthel tijdens de viering van de 400e verjaardag van de Rijksuniversiteit de vraag van de 7-jarige Anco: 'Professor, bestaat God?' Indachtig aan de woorden van Wittgenstein, 'Alles wat uitgesproken kan worden kan duidelijk uitgesproken worden, en waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen', heeft Barthel dat antwoord verder uitgewerkt en compleet gemaakt. In dit geïllustreerde essay geeft de auteur zijn persoonlijke visie op onder meer: Wie of wat is God niet, God als ervaring, Wetenschap en religie, Rol en positie van de kerk, en Wat is God dus wel. Barthels conclusie is kort maar krachtig: God is het goede en het mooie van deze wereld dat we met elkaar in verwondering en in vertrouwen op de toekomst ontdekken, dat ons ter verantwoording roept en dat we met elkaar moeten delen - niets meer, maar ook niets minder.

EPUB versie: ePub 2


Euro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Professor, bestaat God?
Peter Barthel

In 2014 beantwoordde de Groningse astrofysicus Peter Barthel tijdens de viering van de 400e verjaardag van de Rijksuniversiteit de vraag van de 7-jarige Anco: 'Professor, bestaat God?' Indachtig aan de woorden van Wittgenstein, 'Alles wat uitgesproken kan worden kan duidelijk uitgesproken worden, en waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen', heeft Barthel dat antwoord verder uitgewerkt en compleet gemaakt. In dit geïllustreerde essay geeft de auteur zijn persoonlijke visie op onder meer: Wie of wat is God niet, God als ervaring, Wetenschap en religie, Rol en positie van de kerk, en Wat is God dus wel. Barthels conclusie is kort maar krachtig: God is het goede en het mooie van deze wereld dat we met elkaar in verwondering en in vertrouwen op de toekomst ontdekken, dat ons ter verantwoording roept en dat we met elkaar moeten delen - niets meer, maar ook niets minder.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Raad aan jongeren

Raad aan jongeren
Archibald Alexander

In dit boekje zijn twee teksten van Archibald Alexander opgenomen die gericht zijn aan jongeren: Een preek over de geschiedenis van de rijke jongeling en een verhandeling met de titel ‘Raad van ouderen aan jongeren’. Alexander werkt hierin praktische adviezen uit, zoals: ga goed om met je tijd en met je geld, leef niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, zoek goddelijke hulp en leiding door middel van het gebed. God strekt Zijn armen vol genade uit om je Borg te worden. De engelen wachten om zich te verheugen over je bekering en je dag en nacht te bewaken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verbroken voor u
Wilhelmus à Brakel

Deze meditaties zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná het Avondmaal. In dit boek komt zowel het zelfonderzoek als de overdenking van het leven, lijden en sterven van Christus aan de orde. Eerder verscheen Ik voor u.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Vergoten voor u
R.M. McCheyne

De meditaties in dit geschenkboekje zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Voor elke dag is er een gedeelte voor zelfonderzoek en een onderwijzend gedeelte over de woorden: 'Wendt u naar Mij toe, wordt behouden ...' De bundel besluit met de bemoediging: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?' (Rom. 8:35-37). Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van puriteinen. Eerder verschenen in deze serie Ik voor u en Verbroken voor u

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verhoring van het gebed
Wulfert Floor

Wulfert Floor (1818-1876), de bekende landbouwer uit Driebergen, ging vaak voor op de deel van boerderijen. Veel 'oefeningen' die hij daar uitsprak, zijn bewaard gebleven. De drie bemoedigende oefeningen die geselecteerd zijn voor dit geschenkboekje wijzen op de grote waarde van het gebed én dat de Heere een horend en verhorend God is. - Deze ellendige riep, en de Heere hoorde (Ps. 34;7a). - Gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden (Jes. 30:19b). - De Heere is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen (Nah. 1: 7). Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verlaat mij niet
F. Bakker

Dit geschenkboekje is samengesteld uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919 - 1964). Het bevat bemoedigende en onderwijzende overdenkingen over de levensavond. Met pastorale bewogenheid wijst ds. Bakker erop Wie de Heere wil zijn in deze fase van het leven. Oud worden valt niet altijd mee. De dichter van Psalm 71 riep uit: 'Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.' Oud worden betekent loslaten en steeds minder worden in onszelf. Zo is het ook geestelijk. Hoe ouder we mogen worden, hoe groter het wonder dat de Heere ons opzocht én dat Hij ons heeft vastgehouden. Dan hebben we Christus meer en meer lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad! Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Verwachting
John Bunyan

Opvoeden ... Een mooie maar ook moeilijke taak. Wat kunnen er veel vragen leven in het hart van aanstaande en jonge ouders. Ook vroeger worstelde men daar mee. Dat blijkt uit de raad die onze vaderen gaven aan de hand van Gods Woord. In dit geschenkboekje wordt de verantwoordelijkheid van ouders - zowel tijdens de zwangerschap als in de opvoeding van jonge kinderen - op een heel praktische manier besproken. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van puriteinen en predikanten uit de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Volg gij mij
F. Bakker

In dit geschenkboekje, dat is samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van de geliefde ds. F. Bakker (1919-1964), staat het thema Volg gij Mij centraal. De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: 'Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.' Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinden voor hen die op de weg des levens mogen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: 'Ik zal Israël zijn als de dauw.' Zo God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen Eerder verschenen: - Bij U alleen - Verlaat mij niet

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid

Woorden van wijsheid
A. Schot

De apostel Johannes schreef: ‘Ik schrijf u, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van de beginne is.’ Het vader worden is een groot voorrecht, maar tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid. Vanaf de zondeval hebben vaders daarmee geworsteld. De Bijbel geeft onderwijzende, troostvolle en waarschuwende voorbeelden voor de vaders van nu. Dit boekje is een bijdrage voor vaders die om Bijbelse raadgevingen verlegen zijn.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid

Woorden van wijsheid
W. Silfhout

Het leven van ondernemers en leidinggevenden kent veel beslommeringen. Het is nuttig zo nu en dan even stil te staan bij wat de Bijbel zegt over ondernemen en leidinggeven. In dit boekje worden u daarvoor korte bijdragen aangereikt. Deel 1 van serie Woorden van Wijsheid.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid
W. Visscher

Door het sterven van geliefden wordt het hele leven anders. Herinneringen blijven over. Rouwverwerking is voor ieder mens verschillend. Ook in Gods Woord komen we mensen tegen die worstelen met gemis en sterven. De Bijbel wijst ook op troost. Christus heeft de dood overwonnen. Door het geloof is deze troost de balsem voor het hart. Ook voor bedroefde mensen in onze tijd!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid voor ambtsdragers

Woorden van wijsheid voor ambtsdragers
W. Silfhout

Het vervullen van een ambt in de kerk is tegelijk gave en opdracht. Dat vraagt in de eerste plaats om licht en leiding door de Heilige Geest. Maar er is ook voortdurend toe rusting nodig. Daarvoor geeft de Bijbel vele aanwijzingen. In deze uitgave wordt daarvoor in korte bijdragen een aanzet gegeven. Ds. W. Silfhout is predikant van de gereformeerde gemeente te Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van Wijsheid voor dienen en delen in de zorg
A. Schreuder

Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisatie ... Hoe doe je dat? De Bijbel vraagt om dienend bezig te zijn en onze medemens zoveel mogelijk recht te doen. Woorden van wijsheid voor dienen en delen wil helpen om je beroep óók als roeping te zien.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid voor onderwijsgevenden
G.J. van Aalst

Als onderwijsgevende vervult u een belangrijke schakel tussen de generaties. Wat geeft u door, in woord en in voorbeeld? Wat draagt u bij aan de wezenlijke vorming van onze leerlingen, kinderen en jongeren? Hoe zullen de leerlingen zich later uw lessen herinneren? Dient u het onderwijs met hart en ziel? Ds. G.J. van Aalst is predikant van de gereformeerde gemeente te Klaaswaal en docent praktische vakken aan de Theologische School te Rotterdam.

EPUB versie: ePub 2


Euro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid voor werkers in de gezondheidszorg

Woorden van wijsheid voor werkers in de gezondheidszorg
L. Terlouw

Werken in de zorg brengt mooie maar ook moeilijke dingen met zich mee. Steeds opnieuw is daarin de vraag: Wat wil de Heere van mij, ook ten opzichte van mijn naaste. Voortdurende bezinning op Gods Woord is dan nodig. Dit boekje wil daarbij helpen. Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht en heeft een aantal jaren gewerkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis Salem te Ridderkerk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Woorden van wijsheid voor zieken

Woorden van wijsheid voor zieken
A. Schot

Ds. A. Schot Woorden van Wijsheid voor zieken Zieken zijn zelf vaak verlegen om woorden van wijsheid. De familie, die hen in liefde omringt, weet soms ook geen gepaste woorden (meer) te vinden. En ziekenbezoekers of ambtsdragers zien dikwijls op tegen een gesprek, omdat zij ervaren hoe arm mensenwoorden zijn. Woorden van wijsheid voor zieken is zowel bestemd voor hen die ziek zijn áls voor degenen die hen omringen. Er worden woorden aangereikt uit het Boek van de opperste Wijsheid. Zíjn bewogenheid met zieken klinkt door in deze handreiking. Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Zelfkennis in ballingschap

Zelfkennis in ballingschap
Alice Miller

In vier voorgaande succesvolle boeken heeft Alice Miller geprobeerd duidelijk te maken dat het kwaad in de wereld niet onvermijdelijk behoort bij het menselijk bestaan. De kiem ervan ligt vaak in de mishandeling tijdens de kinderjaren, die later door de volwassene verdrongen wordt. Om deze verdringing op te heffen heeft Alice Miller lang gezocht naar een therapie die de benadering van het gekwetste kind in de volwassene mogelijk maakt. Zijn vond uiteindelijke een door een Zwitserse therapeut ontwikkelde methode die bestand was tegen haar scepsis. Zij heeft de werkzaamheid van deze methode beproefd en op zichzelf toegepast. Aangezien ze in deze therapie een middel vond om de gevolgen van haar kindertraumas op te heffen, probeert ze patiënten en therapeuten te confronteren met haar nieuwe inzichten. Het gekwetste kind in ons kan zich alleen in de taal van lichamelijke waarnemingen en gevoelens uitspreken. De traditionele scholen van Freud, Jung en Adler bewegen zich in een kring van intellectueel zelfbedrog en zijn niet tot hulp in staat. Psychoanalytische behandelingen noemt Alice Miller tegenwoordig `doolhoven, waaruit men zich slechts met grote moeite kan bevrijden. Het drama van het begaafde kind, In den beginne was er opvoeding, Gij zult niet merken en Een kindertijd in beeld.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Over spiritueel leven

Over spiritueel leven
Henri Nouwen

Succesvolle Henri Nouwen klassieker in de vernieuwde reeks Dit boek brengt een unieke selectie van de meest aansprekende citaten en fragmenten uit zijn lange loopbaan als schrijver, hoogleraar en medewerker bij De Ark. Deze bloemlezing betekent een geestelijke verkwikking en bemoediging - niet alleen voor wie voor het eerst iets van Nouwen leest, maar evenzeer voor wie met zijn werk vertrouwd is.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Vertrouwd met Hem

Vertrouwd met Hem
Oswald Chambers

Oswald Chambers beschrijft hoe bidden een natuurlijk onderdeel van ons leven zou kunnen zijn. Hij laat zien dat het gebed je intiem verbindt met God en op die manier zorgt voor een nieuwe beleving van Zijn aanwezigheid in je leven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 Volgende