e-books

 | 

Filosofie

 | 

Sociale kennistheorie ðiek15 jaar raadgevend comite voor bio-ethiek

15 jaar raadgevend comite voor bio-ethiek
Marie-Geneviève Pinsart

Heldere adviezen bij de huidige ethische debatten Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bestaat 15 jaar en maakt de balans op. Hebben de adviezen parlementairen en ministers geholpen een standpunt te vormen in materies waar delicate waardenconflicten zelden te herleiden zijn tot simplistische standpunten? Boden de adviezen antwoorden op vragen waar commissies voor medische ethiek in ziekenhuizen mee geconfronteerd worden? Hoe moet het verder met de kernwaarden in onze samenleving? Welke rol speelt de ethiek hierin? Een terugblik op de achtste conferentie van het Comité.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 23.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Ethiek de basis
Wieger van Dalen

..
Euro 25.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Ethiek voor Dummies
Christopher Panza

Ontdek de principes van de ethiek en hoe je ze in het dagelijks leven toepast. Wat is het verschil tussen goed en fout? Weet je wie John Stuart Mill en Thomas Hobbes zijn? Ethiek voor Dummies laat je snel en effectief kennismaken met de eeuwenoude studie van de ethische filosofie. In heldere taal krijg je uitgebreide uitleg over ethiek, over de geschriften en theorieën van grote denkers en nog veel meer. Christopher Panza is docent filosofie aan Drury University, Missouri, Verenigde Staten. Adam Potthast is wetenschappelijk medewerker filosofie aan de Missouri University of Science and Technology, Verenigde Staten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het geweld van geld
Antoon Vandevelde

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd?Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd?En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn?Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.In dit boek beschrijft filosoof en econoom Antoon Vandevelde zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema's als extreme managerslonen.Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

EPUB versie: ePub 2


Euro 15.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Jouw keuze

Jouw keuze
Pauline Laumans

Onbewuste alledaagse zaken hebben vaak een destructieve verstorende werking. Je denkt dat het wel goed is, terwijl je niet beseft hoe schadelijk of invloedrijk ze zijn. Pauline ligt de maskers en schone schijn op die verstorende zaken verhullen, waardoor jij ze herkent en voor jou juiste keuzes kunt maken. Aanbeveling van Steve Rother, Hermann Lammert en een wens van Paul van Vliet Dit boek gaat over Het boek biedt de mogelijkheid maskers en gezichten die jouw leven belemmeren of je terugzetten, te herkennen. Hierdoor kun je zelf keuzes maken. Veel zaken zijn bekend, maar de mens handelt er niet naar. Dit boek geeft inzicht en vergroot de mogelijkheid om de angst te overwinnen. Hierdoor kun je verder gaan in dit leven én toekomstige levens. Je gaat dan verder op het evolutionaire pad dat Leven heet. Waarom dit boek uniek is Het is het eerste boek dat een compleet overzicht geeft van verstorende alledaagse zaken. Zaken die ons belemmeren of het leven verstoren omdat we de neiging hebben door vervuilde identificaties onszelf te vergiftigen, onszelf te degenereren als menselijk soort of toe te staan dat andere entiteiten ons lichaam bezetten. Onze vitaliteit neemt af, geestelijke en fysieke ziekten nemen toe. Dit maakt het moeilijk ons aan te passen of te overleven in veranderende omstandigheden. Omstandigheden die we vaak pas zien als de schade al jaren zijn werk doet. Na het lezen van het boek kun je meer bewuste keuzes maken. De kwaliteit van Leven en geluk neemt daardoor toe. Je kunt dan kiezen om uit vicieuze cirkels te stappen. Je stopt met 'garbage in, garbage out'. Aanbevelingen: 'Je hebt veel kennis van Zijn, veel energiewerk dat jij hebt is onderrichtend. Jouw boeken zullen deuren openen' Steve Rother (Oprichter Lightworker / Beacons of Light in de V.S. en auteur) 'Dank je voor jouw opmerkelijke en herkenbare levensverhaal over hoe een mens écht en diep mens wordt. Je bent een zeer rijke vrouw. Dat is fijn voor de mensen die jij tegen gaat komen' Leraar Hermann Lammert (Psycho-sociale opleiding Nijmegen) En een wens Paul van Vliet (Unicef Ambassadeur) 'Veel succes met je bijzondere werk'

EPUB versie: ePub 2


Euro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg
J. Bouwer

Goede zorg is iets essentieel anders dan het verschaffen van een consumptiegoed. De kwaliteit van zorg wordt in hoge mate bepaald door de bejegening van de cliënt/patiënt en de betrokkenheid die de zorgverlener toont: het draait niet alleen om herstel, zoals in het medische verhaal, maar ook om het accepteren van en het leren leven met de ziekte. In het verhaal van de cliënt/patiënt vormt levensbeschouwing of spiritualiteit een essentieel onderdeel; het bestaan en de omgang met ziekte, gezondheid, leven en dood krijgen (mede) hierdoor vorm. In 'Kwaliteit van zorg' buigen de wetenschappers Verkerk, Smeets, Eefsting en Niendieker zich in vier kernartikelen vanuit verschillende disciplines over de geschetste achtergrond. Zij behandelen vragen als: `Wat is goede zorg?, `Welke competenties veronderstelt goede zorg bij professionals?, `Hoe kijkt de patiënt aan tegen goede zorg?, `Wat is de relatie tussen het zorgconcept en de zorgverlener? en `Onder welke voorwaarde is zorg meer dan een kostenpost?. In de acht daaropvolgende hoofdstukken vindt reflectie op deze vier artikelen plaats door Zock (geestelijke zorg), Leget (medische en zorgethiek), Waaijman (spiritualiteit), Suurmond (theoloog, therapeut en ervaringsdeskundige), Post (sociale geneeskunde), Jochemsen (medische ethiek), Bilo (geneeskunde) en Van Leeuwen (verpleegkunde en spiritualiteit). De genoemde auteurs plaatsen in hun bijdragen een kritische kanttekening bij een automatische uitvoering van kwaliteitssystemen en professionele richtlijnen, bij de onderliggende zorgconcepten en de daaraan gelieerde zorgpraktijken. 'Kwaliteit van zorg' biedt artsen, verpleegkundigen, geestelijk zorgverleners en anderen die in de zorg werkzaam zijn een brede oriëntatie op de centrale stelling dat kwaliteit van zorg onmogelijk is als de cliënt/patiënt niet zelf in beeld komt en diens levensbeschouwing niet wordt meegenomen in de behandeling en zorg.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Starten in een creatieve loopbaan

Starten in een creatieve loopbaan
SMart

Kunstenaar, hoe word je dat? Starten als kunstenaar heeft niet enkel te maken met het romantische ideaal van roeping, noeste creatieve arbeid en als beloning (inter)nationaal succes. In de praktijk leggen kunstenaars een hobbelig parcours af vol financiële crisissen en juridische obstakels, maar evengoed langs instanties en organisaties die hen kunnen helpen in hun loopbaan. Starten in een creatieve loopbaan bevat behalve de nodige wetenschappelijke duiding ook alle informatie die nodig is om op een solide basis aan dit traject te beginnen. Door middel van herkenbare getuigenissen komen ook de kunstenaars zelf aan bod. Dit alles maakt dit boek tot een geslaagde mix van reflectie en praktijk. Namen deel aan deze publicatie onder coördinatie van het studiebureau van de Professionele vereniging voor creatieve beroepen (PVCB) - SMart: Jacques Bonniel, Pascale Bonniel-Chalier, Sébastien Bours, Rachel Brahy, Roger Burton, Julie De Boe, Annelies De Brabandere, Quentin de Ghellinck, Anne Dujardin, Julie Dupont, Pascal Gielen, Laura Herman, Delphine Hesters, Tim Jansens, Gert Keunen, Rudi Laermans, Xabier Landabidea Urresti, Eric Lauwers, Cristina Ortega Nuere, Laetitia Sibaud, Greet Simons, Jérémy Sinigaglia, Sofie van den Borne, Jérémie Vandenbunder, Louis-Henri Volont en Virginie Xhauflair.

EPUB versie: ePub 2


Euro 19.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Vrijheid in relaties

Vrijheid in relaties
Pauline Laumans

Dit boek gaat over Dit boek onthult vervuilende identificaties die jou ervan weerhouden te ontwikkelen als mens, maar die de mensheid leiden naar degeneratie en ziekte. Als je wilt evolueren als mens, moet je bewust zijn van jouw identificaties die je bang maken en belemmeren zonder het te weten. Dit boek toont aan hoe je wordt verleid tot verzoeking zonder het te beseffen. Je leeft nu in angst en schaamte en je zit vast in vicieuze cirkels. Dit boek biedt inzicht in hoe energie werkt. Energie is overal en verandert voortdurend in massa en massa in energie. Het wordt gedetailleerd maar eenvoudig uitgelegd en biedt daardoor inzicht hoe jij vrij kunt worden en jouw essentie kunt omarmen. Waarom dit boek uniek is Het onthult en geeft inzicht in hoe we allemaal worden verleid tot verzoeking zonder het te beseffen en dus zijn we geneigd vervuilende identificaties aan te gaan. Op zijn beurt resulteert dat in onderdrukking en verkeerd voorbeeldgedrag. Dit leidt tot depressies, destructief gedrag, mentale en lichamelijke ziekten en maakt je bang voor het Leven. Het boek onthult hoe je het tij kunt keren. Het geeft je inzicht in hoe jij vrij kunt worden en kunt leven in harmonie met allen op aarde in vrede en vrijheid. Je stapt uit de gevangenschap van vicieuze cirkels. Het boek is geschreven vanuit een gecombineerde invalshoek van psychologie, evolutie theorie, religiare, kwantum fysica en dagelijks leven. Het is een psychologisch handboek, maar ook een boek voor mensen die Levend willen leven. Het is een boek voor hen die niet langer willen bijdragen aan de vernietiging van de mens en hun geestelijk en lichamelijk verval. Het is met eenvoudige woorden geschreven. Aanbevelingen 'Je hebt veel kennis van Zijn, veel energiewerk dat jij hebt is onderrichtend. Jouw boeken zullen deuren openen' Steve Rother (Oprichter Lightworker / Beacons of Light in de V.S. en auteur) 'In een tijd en plaats waar sociale en familie verbanden meer en meer gefragmenteerd zijn, waar de criteria voor het onthullen van zinvol leven worden begraven onder bergen van twijfelachtige keuzes en waar mentoren in tegenspraak daarmee afwezig blijven, biedt 'Vrijheid in Relaties ' een opmerkelijke routekaart om opnieuw in contact te komen met jouw Essentie. Niet langer ben je alleen en moet je er zelf zien erachter te komen hoe we over de schreef zijn gegaan, je kunt de weg ontdekken op de latente emotionele en spirituele reis. Door het ontwikkelen van bewustzijn, herkaderen van ervaringen, neemt Pauline Laumans je mee op een snelle manier naar welbevinden, naar een rijk en authentiek geestelijk leven. Ik hou van het werk en uw aanpak.' Frederic Colier, beloond New Yorkse filmmaker, toneelschrijver, romanschrijver en musicus

EPUB versie: ePub 2


Euro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Zelf aan het roer dankzij de universele wetten
Catherine Wheels

De universele wetten moesten verborgen blijven. Waarom? Omdat ze mensen in hun kracht kunnen plaatsen! Omdat ze aantonen dat je je leven niet zomaar dient te ondergaan, maar zelf het roer in handen kan nemen. Omdat ze laten zien dat ons denken/handelen grotendeels de uitkomst bepaalt. De meeste universele wetten gebruiken we echter elke dag, hetzij op een onbewuste en vaak foute manier. De kwaliteit van ons denken wordt vaak bepaald door onze cultuur en hetgeen ons werd aangeleerd. Wij zijn allen zo krachtig en we vergaten het. Ons denkvermogen is onze grote sturingsmachine. Maar hoe bedien je die krachtige sturingsmachine indien de handleiding zoek is? Koppel positieve gedachten aan je hart en je geest, neem nota van deze wetten en zo sta je steviger dan ooit, aan het roer van je eigen leven!

EPUB versie: ePub 2


Euro 4.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Ethiek in praktijk / deel Uittreksel

Ethiek in praktijk / deel UittrekselDit is het uittreksel behorend bij het boek Ethiek in praktijk (4e druk; ISBN 9789023238355) van L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal