e-books

 | 

Recht

 | 

Staats- en bestuursrecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende
100 jaar AB 2016

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
AB KlassiekJubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema#s van het bestuursrecht aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken aan belangrijke verwante uitspraken. Op deze manier krijgt de lezer aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up to date overzicht van de stand van zaken van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht. De annotaties worden verzorgd door erkende experts op het gebied van het thema. Daarbij is het boek aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, hetgeen het schrappen van sommige oudere uitspraken en het opnemen van nieuwe betekende, met speciale aandacht voor de toenemende europeanisering van het bestuursrecht. Daarmee is het boek uitermate geschikt voor zowel de praktijk als het (master)onderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 68.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Acute medische zorgZiekenhuizen, traumacentra, GGD, Rode Kruis, vrijwilligers#het systeem achter de acute medische zorg is complex. De sector heeft bovendien te maken met organisatieveranderingen en nieuwe ontwikkelingen rondom crises, onveiligheid en terrorisme. Dat maakt de acute medische zorg een breed en complex veld. Het Handboek Acute Medische Zorg helpt u er op een heldere en praktische manier wegwijs in te worden. Acute medische zorg in Nederland De focus van het boek ligt op de organisatorische, bestuurlijke, maatschappelijke en juridische aspecten van de acute medische zorg. De auteurs hebben hiervoor hun kennis en inzichten vanuit de wetenschap én vanuit de praktijk bij elkaar gebracht. Daarbij hebben ze veel aandacht besteed aan de typen crises en rampen waarin de acute medische zorg wordt ingezet. Het handboek bestaat uit drie delen: ?De geschiedenis van de acute medische zorg en rampengeneeskunde in Nederland. ?De huidige organisatie en het stelsel van de acute medische zorg in Nederland met aandacht voor de betrokken ministeries, veiligheidsregio#s, GHOR, GGD, ambulancezorg, meldkamers, spoedeisende hulp in ziekenhuizen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ?Belangrijke thema#s, zoals onderwijs, onderzoek, nazorg, de militaire acute medische zorg, infectieziektenbestrijding, gezondheidskundige aspecten van chemische incidenten en incidentmanagement in de zorgsector. Praktijkboek over de acute medische zorg Het handboek geeft een totaaloverzicht van de organisatie en het functioneren van de acute medische zorg in Nederland - en is daarmee uitstekend geschikt als naslagwerk voor de wetenschap én voor mensen in de praktijk, maar ook als leerboek voor het HBO- en WO-onderwijs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 77.05


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Adviezen over de tussentijdse ontbinding van de Staten van AIn deze uitgave zijn de belangrijkste adviezen gebundeld die de afgelopen jaren zijn gegeven over de staatsrechtelijke crises in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De uitgave is uniek in zijn soort en sluit aan op de staatsrechtelijke ontwikkelingen in de drie landen. In Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die binnen het Koninkrijk een autonome status bezitten, hebben zich vooral rond de ontbinding van de Staten allerlei discussies voorgedaan. Adviezen tussentijdse ontbinding Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bevat de adviezen die wetenschappers, politieke adviseurs en de Raad van State tussen 1989 en april 2017 over dit onderwerp hebben gegeven. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding en waar nodig van een korte samenvatting van de feiten. De bundel wordt afgesloten met een overzicht van de adviezen aan de hand van de meest relevante onderwerpen. Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die (professioneel of als burger) interesse heeft in de ontwikkeling van het staatsrecht. Het is bovendien een nuttig naslagwerk voor de gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten - en voor de politici die in deze landen actief zijn.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.66


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Advocatenwet

Advocatenwet
D.J. Hesemans

De Advocatenwet regelt de instelling van de Nederlandse orde van advocaten en geeft regels voor de beroepsuitoefening door advocaten. Dit Lexplicatiedeel bevat tevens de regelgeving van de Oorde over zaken als opleiding en stage, de advocaat in dienstbetrekking, financiële integriteit en organisatie, samenwerkingsverbanden, gedragsregels en de beroepsorganisatie. Daarnaast zijn internationale gedragsregels voor advocaten opgenomen. De auteur geeft heldere uitleg aan de hand van wetsgeschiedenis, officiële toelichtingen en jurisprudentie. Aanvullende informatie Dit boek maakt deel uit van de serie Lexplicatie. Wilt u de complete serie ontvangen tegen een aantrekkelijke prijs? Neem dan een abonnement op de Lexplicatie boekenserie en klik hier.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 77.05


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemeen bestuursrecht compact

Algemeen bestuursrecht compactDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Algemeen bestuursrecht compact' (4e druk; ISBN 9059019059 ) van C.P.J. Goorden. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht
J.A.P.N. Antonis

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt de basis van het Nederlandse bestuursrecht en bestuursprocesrecht. De wet is nog volop in ontwikkeling en is bedoeld om het bestuursrecht niet alleen vast te leggen, maar ook te uniformeren. Sinds 1 januari 1994 zijn de contouren van de Awb in vier fasen vastgesteld - en nog steeds wordt de wet aangepast, gewijzigd, aangevuld en uitgebreid. In dit Lexplicatiedeel is de Awb opgenomen zoals deze er per 1 juli 2014 uitzag. In Lexplicatie Algemene wet bestuursrecht zijn alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt. Als bijlagen zijn bovendien de ‘Procesregeling bestuursrecht 2013’, het ‘Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter’ en het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ met toelichting opgenomen. Of u nu ambtenaar, adviseur, advocaat of beleidsmaker bent, met dit handzame boek heeft u het Nederlandse bestuursrecht altijd onder handbereik. Een waardevolle bundel voor iedereen die zich met bestuursrecht bezighoudt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 122.72


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht
T.C. Borman

Heeft u regelmatig te maken met bestuursrechtelijke kwesties? Dan is gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van uw bronnen geen overbodige luxe. Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht is dan voor u de ideale informatiebron.     Deze 9e druk van Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht bevat naast de AWB commentaar op de relevante onderdelen van het Besluit proceskosten bestuursrecht en het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Verder is een aantal voor het bestuursprocesrecht relevante regelingen onbecommentarieerd opgenomen.     U vindt in deze nieuwe druk wederom veel nieuwe jurisprudentie waaronder diverse belangrijke uitspraken die door de vier hoogste bestuursrechters zijn gedaan met het oog op rechtseenheid. Ook wordt, waar mogelijk, vooruit gekeken naar toekomstig recht, zoals het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34059).    De kopij is afgesloten op 1 oktober 2015.    Tekst & Commentaar  Tekst & Commentaar is met zijn slimme formule al 25 jaar de toonaangevende serie op gebied van wetgeving. Topauteurs uit de markt weten ingewikkelde bepalingen via korte, bondige commentaren begrijpelijk te maken. De zorgvuldig geselecteerde rechtspraak geeft u bovendien stevige houvast ten aanzien van de interpretatie van de regelgeving.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 245.42


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht / 2015-2016

Algemene wet bestuursrecht / 2015-2016In deze uitgave vindt u de tekst van de Algemene wet bestuursrecht. De actuele wettekst is integraal opgenomen. Achter de actuele wetteksten vindt u een handige tabel, die u het overzicht van aanhangige wetsvoorstellen van de Algemene wet bestuursrecht geeft.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 117.01


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht / 2015/2016

Algemene wet bestuursrecht / 2015/2016Deze uitgave bevat de Algemene wet bestuursrecht geldend sinds 1 oktober 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst zichtbaar via voetnoten.Het onderdeel 'Nadeelcompensatie' uit de Wet nadeelcompensatie en onrechtmatige besluiten, dat nog niet in werking is getreden, is afzonderlijk opgenomen na de tekst van de Awb.Naast de procesregelingen biedt Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht nog een aantal aanverwante wetten zoals de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Algemene termijnenwet.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht / 2016-2017U werkt met wet- en regelgeving voor het milieu? Dan kunt u niet zonder deze wettenpocket (editie 2016-2017). Want naast de Wet milieubeheer vindt u het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit milieueffectrapportage. Plus een tabel met alle wetswijzigingen, invoeringsdata en overgangsrecht. Standaard wettenpocket voor milieurecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 112.45


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet bestuursrecht / 2017Houdt u zich in de praktijk bezig met het algemeen bestuursrecht? Dan wilt u snel en eenvoudig kennis kunnen nemen van de belangrijkste wet; de Algemene wet bestuursrecht én van de relevante wetsvoorstellen. In deze uitgave vindt u de integrale tekst van de Awb. Met achter die wettekst een handige tabel, die u het overzicht van de op uw gebied aanhangige wetsvoorstellen geeft. Procesregelingen Awb Omdat voor de procespraktijk kennis van de procesregelingen belangrijk is, treft u in deze uitgave de volgende bijlagen bij de Awb aan: · Regeling rechtstreeks beroep · Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak · Regeling verlaagd griffierecht Uitspraken Awb In deze editie van de Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht vindt u een uitgebreid overzicht van meer dan honderd pagina#s van recente Awb- jurisprudentie, die van belang is voor de uitvoering in de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn gerangschikt per artikel van de Awb. Met deze volgorde heeft u een overzichtelijke indeling op onderwerp, waardoor u eenvoudig de uitspraak vindt die u nodig heeft. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in maart 2017. Tijdsbesparing Deze tekstuitgave is bijzonder praktisch in het gebruik. Niet alleen door de handige indeling, maar ook door de twee uitgebreide trefwoordenregisters waardoor u snel het onderwerp vindt dat u zoekt in de regelgeving en de jurisprudentie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 0.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen I

Algemene wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen I
C.A. Janssen

Aan welke milieu-eisen moeten 'inrichtingen' in de zin van de Wet milieubeheer voldoen? Deze vraag staat centraal in de Lexplicatiedelen 3.55f-I en -II. Het onderhavige deel behandelt de regelgeving die betrekking heeft op de algemene eisen aan inrichtingen. In deel 3.55f-II staan de overige besluiten, regelingen en circulaires. Dit Lexplicatiedeel maakt deel uit van de 3.55 miniserie. De Wet milieubeheer staat centraal in deel 3.55a en de overige delen betreffen themas op het gebied van de Wet milieubeheer. De auteur heeft de regelgeving van verhelderend commentaar voorzien, zowel op regeling- als op artikelniveau.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 108.62


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Ambtenarenwet en Algemeen Rijksambtenarenreglement

Ambtenarenwet en Algemeen Rijksambtenarenreglement
H.W.J. Helsen

De delen 3.32a t/m 3.32d vormen een miniserie met betrekking tot het onderwerp Ambtenarenwetgeving. De miniserie bevat de volgende delen: 3.32a: Ambtenarenwet en Algemeen Rijksambtenarenreglement 3.32b: Bezoldiging, vergoedingen en uitkeringen rijksambtenaren 3.32c: Reis- en verblijfskosten rijksambtenaren 3.32d: Diverse uitvoeringsregelingen rijksambtenaren De Ambtenarenwet bevat algemene bepalingen over de rechtspositie en de integriteit van ambtenaren. In het Rijksambtenarenreglement worden veel onderwerpen uitgewerkt, zoals aanstelling en werktijden, vakantie en verlof, disciplinaire straffen, ziekte en ontslag. Dit Lexplicatiedeel bundelt de beide regelingen. De auteur verschaft per regeling en artikelsgewijs inzicht in de ontstaansgeschiedenis. De vele citaten uit relevante jurisprudentie maken het deel compleet.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 78.02


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet
J. van Drongelen

Deelname aan het arbeidsproces mag niet ten koste mag gaan van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Bij het totstandkomen van een werktijdenregeling moet met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer rekening worden gehouden. Dat zijn de uitgangspunten van de Arbeidstijdenwet. In dit Lexplicatiedeel heeft de auteur de Arbeidstijdenwet voorzien van een kernbeschrijving, inleiding en artikelsgewijs commentaar. Parlementaire geschiedenis en jurisprudentie komen daarin volop aan bod. Een handig naslagwerk over de regels die de werktijden in alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid beheersen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.29


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Asielrecht / 1 De asielprocedure
Jaap van der Winden

In Asielrecht - Deel 1: de asielprocedure geven de auteurs een systematisch overzicht van dit gedeelte van het recht, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland gestalte heeft gekregen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 39.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aspecten van ambtenarenrecht

Aspecten van ambtenarenrecht
Hans Stuiver

Aspecten van Ambtenarenrecht biedt al een kleine 20 jaar concrete handreikingen om rechtspositionele problemen mee aan te pakken. De praktijkervaring van de auteurs staat garant voor tal van voorbeel¬den die het ambtenarenrecht voor u inzichtelijk maken. Dit boek behandelt onder andere: het aangaan en beëindigen van een ambtelijke arbeidsrelatie, reorganisatie en privatisering, functi¬oneren, ordemaatregelen en ambtenarentuchtrecht, het sociale ze¬kerheidsrecht en het procesrecht. Deze zesde druk is geactualiseerd naar aanleiding van veranderingen in de wet- en regelgeving, juris¬prudentie en nieuwe publicaties op het vakgebied. Nu wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde regeling Melden vermoeden van een misstand (klokkenluidersregelingen), de Wet bestuurlijke lus, de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de Europese boete en de nog lang niet uitgekristalliseerde discussie over het ambtenaarschap in 2015. Door de praktische benadering van het ambtenarenrecht is Aspecten van ambtenarenrecht bij uitstek geschikt voor praktijkjuristen, advo¬caten, medewerkers van vakbonden en van afdelingen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en P&Oers. Maar de uitgave is ook bijzon¬der geschikt voor gebruik als studieboek in het hoger beroepsonder¬wijs, op de bestuursacademies en voor cursussen ambtenarenrecht. Dat blijkt ook wel uit de opname in onder andere de literatuurlijsten voor de Basisbibliotheek Advocatuur-Arbeidsrecht en Rechterlijke Macht-Bestuursrecht.    mr. H.S.P. Stuiver, is advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht te De Meern. Hij publiceerde eerder in het Tijdschrift voor Ambtenaren¬recht, Tijdschrift Privatisering, het Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, het Sociaal Maandblad Arbeid, Arbeidsrecht, Het Burgerlijke Ambtenarenrecht en is als redacteur verbonden aan de PZ-gids voor de overheid en de Praktijkgids Ambtenarenrecht.     mw mr. B. van Linge, is adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspo¬sitie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij publiceerde eerder in de Praktijkgids Ambtenarenrecht.  ;


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beginselen van goed markttoezicht

Beginselen van goed markttoezicht
Margot Aelen

Markttoezichthouders zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Me t hun opdracht om marktfalen op te lossen en tegen te gaan , spel e n z ij een belangrijke rol i n d e behartiging van publieke belangen. De financiële crisis heeft het belang van goed markttoezicht benadrukt. Tekortkomingen van het toezicht die de cri s is heef t blootgelegd en de her vormingen die hierop zijn gevolgd, hebben geleid tot de vraag of het toezicht wel op de juist e fundamenten is gebouwd. In dit boek worden de beginselen van goed markttoezicht gedefinieerd e n verklaard, en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. Met behulp van inzichten uit d e economie en de bestuurskunde wordt vanuit een juridisch perspectief een aantal beginselen geformuleerd die aan de basis moeten staan van de inrichting en vormgeving van markttoezicht. De dilemmas die zich hierbij voordoe n , zij n te herleiden tot het spanningsveld dat een rode draad vormt i n he t onderzoek van wat ook wel de `Ut rechtse School wordt genoemd, namelijk het spanningsveld tussen de instrumentele functie en de waarborgfunctie van het economisch publiekrecht. Aan dit spanningsveld wordt bij de uitwerking van de beginselen van goed markttoezicht richting gegeven. Dit geldt in het bijzonder voor het onafhankelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het accountabilitybeginsel, die als kernbeginselen diepgaand worden uitgewerkt. Hierbij worden aanbevelingen gedaan die enerzijds strekken tot het versterken van de onafhankelijkheid van de markttoezichthouder en anderzijds tot het versterken van de accountability en transparantie van de markttoezichthouder. Vanuit dit uitgangspunt kan verder worden gebouwd aan de zelfstandige rol van markttoezichthouders in onze maatschappij. Margot Aelen schreef dit boek als promovenda bij de vakgroep Economisch Publiekrecht van de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij werkzaam al s toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 40.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Behoorlijk bestuursprocesrecht

Behoorlijk bestuursprocesrechtDit boek is een liber amicorum voor Boudewijn de Waard, die op 4 september 2015 afscheid nam als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Het bevat 28 opstellen van gezaghebbende auteurs op het gebied van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht, werkzaam (geweest) op de universiteit of in de praktijk van het bestuursrecht, als advocaat, rechter of anderszins. Dit boek is echter meer dan een verzameling losse bijdragen. De opstellen vormen een drieluik over de grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht. Aldus is het boek ook een handboek voor theorie en praktijk, geschikt zowel voor degenen die zich willen verdiepen in de harde kern van het bestuursprocesrecht, als voor degenen die meer belangstelling hebben voor de vele actuele veranderingen waaraan dit boeiende en maatschappelijk zo belangrijke rechtsgebied onderhevig is.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Besluit beheer sociale-huursector

Besluit beheer sociale-huursector
J.R. Radermacher Schorer

Het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) regelt onder andere de toelating, de werkzaamheden en de verplichte prestaties van woningcorporaties. Dit Lexplicatiedeel bevat tevens de Regeling beperking meldingsplicht BBSH en de circulaires die voor het functioneren van de woningcorporaties relevant zijn. De auteur geeft per regeling en per artikel verhelderende uitleg, vooral door middel van zorgvuldig geselecteerde citaten uit de nota's van toelichting van de minister. Compact en informatief.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.92


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken

Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken
Akkie de Jong

Voorheen had elke gemeente haar eigen voorschriften op het gebied van brandveiligheid. Met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is per 1 november 2008 één landelijke set regels in werking getreden. Naast meer rechtsgelijkheid levert het besluit ook een bijdrage aan vermindering van de administratieve lastendruk. Verder is het aantal gevallen waarin een gebruiksvergunning moet worden aangevraagd sterk gereduceerd. Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan het Gebruiksbesluit, zoals het in de praktijk vaak wordt genoemd. De auteur geeft in haar inleiding en artikelsgewijs commentaar tekst en uitleg aan de hand van de officiële toelichting bij het besluit. Een praktisch en compact naslagwerk

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 42.79


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring

Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring
Frans Fonville

Rechtshulpverlening aan vreemdelingen die zijn opgesloten in vreemdelingendetentie stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan deze mensen met raad en daad bij in een procedure die over een lange periode kan lopen en voor betrokkenen grote consequenties heeft. Deze gids beschrijft de taken en dilemmas waarvoor advocaten en andere (rechts)hulpverleners zich gesteld zien. Het boek geeft praktische tips en advies bij keuzes die moeten worden gemaakt en geeft richting aan het handelen bij de dagelijkse uitoefening van de praktijk. Hoe worden de belangen het best gediend van mensen die opgesloten zitten en die de Nederlandse taal vaak niet of nauwelijks machtig zijn? En hoe wint de advocaat het vertrouwen van mensen, die in hun eigen land geleerd hebben om vertegenwoordigers van het rechtssysteem te wantrouwen? Voor de beantwoording van deze en tal van andere vragen biedt dit boek een praktische handleiding, handig om bij de hand te hebben. De in de gids opgenomen minimumnormen bieden een goede houvast bij intercollegiale toetsing (peer review).

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursdwang en dwangsom

Bestuursdwang en dwangsom
Studentsonly

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Bestuursdwang en dwangsom (4e druk; ISBN 9789013074109) van H.R.B.M. Kummeling, B.J. Schueler, W.J.M. Voermans. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursprocesrecht

Bestuursprocesrecht
HJM Besselink

Cursusboek voor de beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het boek is er op gericht de stagiaire globale kennis van het inzicht in de naar huidig recht bestaande mogelijkheden van rechtsbescherming tegen de overheid te laten verwerven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrecht

Bestuursrecht
E.M.J. Hardy

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrecht
G.W. de Ruiter

Deze uitgave is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennis maakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Bestuursrecht begrepen

Bestuursrecht begrepen
Karianne Albers

Het bestuursrecht is nog volop in ontwikkeling. Dit komt onder andere doordat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog jong is. Sinds de inwerkingtreding in 1994 heeft de Awb de nodige aanvullingen en wijzigingen ondergaan. Recent – namelijk per 1 januari 2013 – is het bestuursprocesrecht ingrijpend gewijzigd. Verder is in de Awb een algemene schadevergoedingsregeling opgenomen. Het gedeelte van die regeling dat ziet op schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad is in de loop van 2013 in werking getreden. In dit boek zijn deze recente aanpassingen en aanvullingen van de Awb verwerkt. Bestuursrecht begrepen geeft een overzichtelijke en complete beschrijving van het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht voor de juridische hbo-opleiding. Aan de hand van talrijke voorbeelden en juridische casus wordt de hbo-student stapsgewijs ingevoerd in het Nederlandse bestuursrecht. Hierbij is veel aandacht besteed aan didactiek. Geen onnodig ingewikkelde woorden. De wat lastigere onderdelen worden telkens aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Waar nodig en mogelijk zijn schema’s opgenomen om bepaalde leerstukken of procedures te verduidelijken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrecht en beleid / uittreksel

Bestuursrecht en beleid / uittrekselDit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Bestuursrecht en beleid' (3e druk; ISBN 9001541232 ) van Mr. dr. M.A. Heldeweg. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Studentsonly

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Bestuursrecht in het Awb-tijdperk (6e druk; ISBN 9789013042245) van G.A.C.M. van Ballegooij, T. Barkhuysen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht

Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
A.C. Hendriks

Bestuursrecht en gezondheidsrecht hebben veel gemeen. Een groot aantal zaken in de gezondheidszorg is via het bestuursrecht gereguleerd. Daarbij kan worden gedacht aan de toelating tot de markt van zorgaanbieders alsmede van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Maar ook de wijze waarop patiënten zijn verzekerd, de beroepsopleidingen zijn geregeld, onderzoek met mensen is genormeerd en het toezicht op de verschillende actoren in de zorg plaatsvindt: dit alles is puur bestuursrecht. Daarmee is het grootste deel van het gezondheidsrecht feitelijk bestuursrecht en is kennis van het bestuursrecht voor de gezondheidsjurist onontbeerlijk. Maar vanwege de importantie van de gezondheidszorg voor onze samenleving en economie is kennis van het gezondheidsrecht ook voor bestuursrechtjuristen van groot belang geworden. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht in de zorg? En in welke verhouding staan bijna gelijkluidende of tegengestelde civielrechtelijke en bestuursrechtelijke normen met betrekking tot de zorg? De belangrijkste gezondheidsrechtelijke onderwerpen komen in dit boek aan de orde. Daartoe worden de relevante bestuursrechtelijke wetten en uitvoeringsregelingen belicht. Een breed scala aan onderwerpen passeert daarbij de revue, in het bijzonder regels waarmee ziekenhuizen te maken krijgen. Dwarsverbanden en bruggetjes naar het aanpalende strafrecht, civiele recht en Europese recht maken het overzicht compleet. Het boek is voorts rijkelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, waardoor het niet alleen informatief is voor praktijkjuristen, maar ook uitermate geschikt voor onderwijsdoeleinden. Dit boek betreft een geheel herziene uitgave van de eerste druk in 2011. Er is uitgegaan van de wetgeving zoals die gold op 1 januari 2015. Actualiteiten zijn verwerkt tot 15 februari 2015.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 58.21


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende