Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

Staats- en bestuursrechtAlgemene wet bestuursrecht / 2017-2018

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 0.00


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De kwal op het strand

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De stembus
A.W. Heringa

Deze bundel staat in het teken van het 100-jarige kiesrecht van Nederland. Er wordt teruggeblikt op wat een eeuw geleden tot stand kwam, gevolgen worden in kaart gebracht, samenhangen worden geschetst, beperkingen worden op een rij gezet, alternatieven worden gewikt, voor- en nadelen worden gewogen. Dat gebeurt door een keur aan wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit van Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum. De eindredactie voerden Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek. De bundel verschijnt als zevende deel in de reeks van studies waarvoor het Montesquieu Instituut tekent.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Grensoverschrijdend bestuursrecht
R. Klein

Op vrijdag 25 november 2016 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats in de grote zittingszaal van de Hoge Raad te Den Haag. Het onderwerp van dit jaar was grensoverschrijdend bestuursrecht. In dit boek zijn de preadviezen en een verslag van de bijeenkomst opgenomen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 20.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Hoofdlijnen van de Wet Mulder

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.67


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 34.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Openbare-orderecht in ontwikkeling

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Orde in het semipublieke domein
A.E. van Rooij

Horecagelegenheden, winkels, openbaar vervoer, en voetbalwedstrijden zijn voorbeelden van plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, maar die worden beheerd door particulieren. Mensen maken gebruik van dit type semipublieke ruimte om te recreëren, werken, elkaar te ontmoeten en reizen. Helaas is ongestoord genot van de voorzieningen in het semipublieke domein niet vanzelfsprekend en om rellen bij voetbalwedstrijden, winkeldiefstallen en agressie in het openbaar vervoer te voorkomen en te bestrijden, richten particuliere beheerders eigen sanctiestelsels in. Een bekend voorbeeld is het stadionverbod in de context van het voetbal. Om de doelmatigheid van het particuliere veiligheidsbeleid te vergroten werken de particulieren samen met de overheid. Dit roept vragen op: hoe ver kunnen particuliere beheerders gaan om hun personeel en klanten te beschermen tegen de overlast van een ander en waar ligt hier een taak voor de overheid? Om deze vraag te beantwoorden, bevat dit boek een analyse van de verschillende juridische instrumenten die de particulieren tot hun beschikking hebben, de toepasselijkheid van grondrechten, de beschikbaarheid van adequate rechtsbescherming en de juridische toelaatbaarheid van samenwerking tussen de overheid en de particuliere beheerders.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 52.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
Ernst Hirsch BallinEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Ruimtelijk bestuursrecht / 2017-2

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 0.00


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Handboek bodembeschermingsrecht

Handboek bodembeschermingsrecht
Peter-Arjen Boers

In het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht.

Sinds het gifschandaal in Lekkerkerk (1980) heeft het bodembeschermingsrecht zich in hoog tempo ontwikkeld. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Nederlandse bodem geheel schoon te maken door multifunctioneel te saneren, dit bleek echter al snel financieel onhaalbare kaart te zijn. Functiegericht saneren (bodemfuncties worden afgestemd op het gebruik van de bodem) is een realistisch en haalbaar alternatief. De laatste jaren is het steeds drukker geworden in de ondergrond omdat steeds meer gebruiksfuncties van de bodem worden toegepast (ondergronds bouwen, bodemenergie, opslag etc.). De Wet bodembescherming uit 1987 is meermaals aangepast en daarnaast zijn er veel besluiten en regelingen bijgekomen die het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het gebruik en hergebruik van (verontreinigde) bodem regelen. Ook tal van andere wetten en Europese richtlijnen bevatten bodembeschermingsrecht.

Zowel sanering als preventie worden in het handboek besproken en er is een onderscheid gemaakt tussen bodembescherming binnen inrichtingen (omgevingsvergunningen), bij werken (besluit bodemkwaliteit) en bij stortplaatsen. Specifiek wordt ingegaan op functioneel bodemgebruik met betrekking tot bodemenergie. Tot slot wordt ingegaan op het belang van bodemonderzoek in ruimtelijke plannen en bij bouwactiviteiten. Uiteraard wordt ook de historie beschreven en wordt vooruitgeblikt. Het handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met bodembeschermingsrecht te maken heeft.

Auteurs: Y. Flietstra, P. Boers, I. van der Wal, T van der Meulen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.00


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal