e-books

 | 

Educatieve uitgaven

 | 

Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS







Integrated design and engineering

Integrated design and engineering




Tim Zaal

Organizations have to work continuously on the improvement of the quality of their products and services to secure future profit. They have also to develop and deliver timely new innovations and products. But the development of these new innovations and products is always both a challenging and a difficult process. Challenging because it enables us to exploit new ways, challenges and possibilities, and difficult because it requires choices to be made, which exclude other challenges and possibilities. Each choice or possibility in the design process also means financial consequences or a specific cost price and so impacts upon future profitability. Well designed products promise profit, whilst a poor design can even result in losses. So design as a profession is not only a challenging one but also a risky one. But no improvement means no future profits. Value creation will be the red line in this book. How to organize the right design process is the main topic. This will mean an integration of all stakeholders around the design and engineering processes of products and services. This process can deliver the right prospects for client satisfaction and value creation. Organizing the design processes of a design team around all the stakeholders is necessary and the quality of this team will be a main factor for success. Another important factor is to investigate and weight the right client needs, demands and wishes. And finally, the effective utilization of information technology as a knowledge tool around design and engineering processes is also a key factor. What lessons will you learn after reading and in particular applying this book: What is involved in setting up a design and engineering process that is client oriented and value driven for your organization. How to organize an improvement of existing products and services with all the stakeholders. How to implement the role of information technology over the whole life cycle of a product, including the reuse of proven knowledge. Exciting applications from the fields of designing products, of building services and of asset management.

EPUB versie: ePub 2




geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 22.00


Voorraad: Direct te downloaden



Aantal  




Operations management

Operations management




Erwin van Zomeren

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer `enabling technologies zoals ERP, PDM, configuratiesoftware en kwaliteitsverbeteringtechnieken worden aangewend om tot bedrijfsoptimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen. Aan de hand van een model - de organisatiekubus wordt de bedrijfsvoering in drie dimensies beschreven: de organisatievorm, de productarchitectuur en het logistieke concept. Het boek bespreekt welke combinaties voor een organisatie het meest succesvol zijn en hoe ze naar die situatie toe kan migreren. Productarchitectuur is vaak het minst begrepen aspect binnen Operations, maar tegelijkertijd de belangrijkste omdat het productontwerp cruciaal is voor bedrijfseconomische groei en het alle bedrijfsprocessen in de organisatie raakt. Een intelligent opgebouwde productarchitectuur is het fundament voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan productconfiguratie in samenhang met Lean Manufacturing. Het boek legt ook uit hoe u een productarchitectuur configureerbaar maakt en hoe u deze configuratielogica het best kunt beschrijven met behulp van de Unified Modelling Language (UML). Verder wordt besproken hoe een organisatie haar logistieke concept steeds verder kan optimaliseren door toepassing van Six Sigma- en Lean-technieken. Het boek betoogd en illustreert duidelijk dat veranderingen alleen zin hebben als die plaatsvinden in alle drie de dimensies. Optimalisatie in één dimensie leidt alleen tot suboptimalisatie. Dit boek is geschreven om studenten, stagiaires, maar ook professionals goed voor te bereiden op de praktijk van Operations. Theorie is natuurlijk nodig, maar inzicht in de praktijk van Operations is veel belangrijker omdat er vele, vaak subjectieve, aspecten aan dit vak verbonden zijn.






geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 22.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Operations management

Operations management




G.D. van Zomeren

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer `enabling technologies zoals ERP, PDM, configuratiesoftware en kwaliteitsverbeteringtechnieken worden aangewend om tot bedrijfsoptimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen. Aan de hand van een model - de organisatiekubus wordt de bedrijfsvoering in drie dimensies beschreven: de organisatievorm, de productarchitectuur en het logistieke concept. Het boek bespreekt welke combinaties voor een organisatie het meest succesvol zijn en hoe ze naar die situatie toe kan migreren. Productarchitectuur is vaak het minst begrepen aspect binnen Operations, maar tegelijkertijd de belangrijkste omdat het productontwerp cruciaal is voor bedrijfseconomische groei en het alle bedrijfsprocessen in de organisatie raakt. Een intelligent opgebouwde productarchitectuur is het fundament voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan productconfiguratie in samenhang met Lean Manufacturing. Het boek legt ook uit hoe u een productarchitectuur configureerbaar maakt en hoe u deze configuratielogica het best kunt beschrijven met behulp van de Unified Modelling Language (UML). Verder wordt besproken hoe een organisatie haar logistieke concept steeds verder kan optimaliseren door toepassing van Six Sigma- en Lean-technieken. Het boek betoogd en illustreert duidelijk dat veranderingen alleen zin hebben als die plaatsvinden in alle drie de dimensies. Optimalisatie in één dimensie leidt alleen tot suboptimalisatie. Dit boek is geschreven om studenten, stagiaires, maar ook professionals goed voor te bereiden op de praktijk van Operations. Theorie is natuurlijk nodig, maar inzicht in de praktijk van Operations is veel belangrijker omdat er vele, vaak subjectieve, aspecten aan dit vak verbonden zijn.

EPUB versie: ePub 2




geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 22.00


Voorraad: Direct te downloaden



Aantal  




Moderne industriële productie / deel Uittreksel

Moderne industriële productie / deel Uittreksel



Dit is het uittreksel behorend bij het boek Moderne industriële productie (1e druk; ISBN 9789043015912) van J. van de Put. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.

EPUB versie: ePub 2




geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Wiskunde in de bouw

Wiskunde in de bouw




Jos Ariëns

Wiskunde in de bouw bereidt studenten voor op de belangrijkste wiskundige vraagstukken die een ingenieur in de bouwnijverheid tegenkomt. Het leert je om procesmatig en in modellen te denken en het helpt je het technisch inzicht te ontwikkelen dat je als bouwer nodig hebt. Daarbij komen vaardigheden aan de orde als berekenen, specificeren en het beoordelen van (technische) adviezen van specialisten in de bouw. In dit boek staat de toepassing van de stof centraal. Elk hoofdstukthema is gekoppeld aan één of meerdere praktijkproblemen uit de bouw. Door deze opzet gaat de lezer beter begrijpen wat het belang is van een bepaalde wiskundige bewerking en wordt hij geholpen om praktijkproblemen die hij dagelijks tegenkomt, op te lossen met behulp van wiskundige kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn er in elk hoofdstuk algemene wiskundige vragen opgenomen om de vaardigheid van de student te vergroten. In de tweede editie van Wiskunde in de bouw is een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals vlakke meetkunde als inleiding op ruimtelijke meetkunde, en hoofdstukken over integraalrekening en differentiaalvergelijkingen. Het hoofdstuk over matrices is omgewerkt naar een hoofdstuk over lineaire algebra. Dit boek is geschikt voor studenten die een technische studie binnen het hoger onderwijs volgen. Ir. Jos Ariëns is sinds 1996 werkzaam als hogeschooldocent bij de Hogeschool Utrecht waar hij onder andere meewerkt aan de vormgeving van het bouwkunde- en wiskundeonderwijs. Ing. Daniël Baldé heeft veel ervaring opgedaan in de bouw, zowel aan de voorbereidende als aan de uitvoerende kant. Momenteel is hij zelfstandig ondernemer in de bouwnijverheid en geeft hij parttime les aan de opleiding bouwkunde van de Hogeschool Utrecht.






geen inkijk exemplaar beschikbaar





Euro 34.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Statica

Statica




Russell Hibbeler

Statica is een standaardwerk waarin de principes van de statica uitgebreid worden behandeld. De theorie is aangevuld met talloze praktische voorbeelden en met aansprekende en fraai geïllustreerde vraagstukken. Statica bevat de didactische kwaliteiten waar Russell C. Hibbeler beroemd om is binnen het vakgebied. Didactische kenmerken: Veel verschillende soorten vraagstukken uit diverse technische disciplines waarbij de nadruk ligt op situaties uit de beroepspraktijk. Analyseprocedures die een logische werkwijze bieden voor de toepassing van de theorie en voor de ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden. Voorbeelden die de toepassing van de theorie op de praktijk illustreren. De voorbeelden geven de probleemoplossende strategieën weer die in de bijbehorende analyseprocedures zijn besproken. Afbeeldingen die het boek aantrekkelijker en duidelijker maken voor visueel ingestelde studenten. In deze twaalfde editie zijn honderden nieuwe vraagstukken en illustraties toegevoegd. Russell C. Hibbeler is verbonden aan de Faculteit Werktuigbouwkunde van de Uni versity of Louisiana. De Nederlandstalige bewerking is verzorgd door prof. dr. ir. Dirk Lefeber, prof. dr. ir. Marc Van Overmeire en prof. dr. ir. Hugo Sol, allen verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.






geen inkijk exemplaar beschikbaar





Euro 54.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Sterkteleer

Sterkteleer




Russell Hibbeler

Sterkteleer is een standaardwerk op het gebied van de mechanica. Het geeft een duidelijke en grondige introductie in de theorie en de toepassingen van de sterkteleer. Techniekstudenten krijgen inzicht in de materie doordat het fysische gedrag van materialen onder belasting wordt verklaard. Vervolgens wordt dit gedrag gemodelleerd en kan de theorie worden afgeleid. De nadruk ligt hierbij op evenwicht, compatibiliteit van de vervormingen en de eisen die aan het materiaal moeten worden gesteld. Sterkteleer bevat de didactische kwaliteiten die Russell C. Hibbeler beroemd hebben gemaakt op dit vakgebied. Zo biedt deze editie: Veel verschillende soorten vraagstukken met de nadruk op praktische, realistische situaties uit de beroepspraktijk. Analyseprocedures die studenten een logische en methodische werkwijze bieden voor het toepassen van de theorie en voor het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Talloze voorbeelden die de toepassing van de fundamentele theorie op praktische, technische vraagstukken illustreren. De voorbeelden geven de probleemoplossende strategieën weer die in de bijbehorende analyseprocedures zijn be spro ken. Afbeeldingen en fotos die het boek aantrekkelijker en duidelijker maken voor visueel ingestelde studenten.






geen inkijk exemplaar beschikbaar





Euro 54.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Dynamica

Dynamica




Russel Hibbeler

Dynamica is een standaardwerk op het gebied van de mechanica. Het boek behandelt op een grondige en heldere manier zowel de theorie als de toepassingen van mechanica voor techniekstudenten. De tekst is erop gericht de probleem - oplossende vaardigheden van studenten te vergroten. De principes van de dynamica worden toegepast op situaties die stijgen in moeilijkheidsgraad. Dynamica bevat de didactische kwaliteiten die Russel C. Hibbeler beroemd hebben gemaakt op het vakgebied. Zo biedt het boek: Veel verschillende soorten vraagstukken uit diverse technische disciplines met de nadruk op praktische, realistische situaties die zich in de beroepspraktijk voordoen. Analyseprocedures die studenten een logische en methodische werkwijze bieden voor het toepassen van de theorie en voor het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Talloze voorbeelden die de toepassing van de fundamentele theorie op praktische technische vraagstukken illustreren. De voorbeelden geven de probleemoplossende strategieën weer die in de bijbehorende analyseprocedures zijn besproken. Afbeeldingen en fotos die het boek aantrekkelijker en duidelijker maken voor visueel ingestelde studenten. Aan deze editie zijn honderden nieuwe vraagstukken en illustraties toegevoegd.






geen inkijk exemplaar beschikbaar





Euro 54.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Moderne industriele productie

Moderne industriele productie




Jo van de Put

Het maken van een succesvol product is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de productietechnieken die worden ingezet. Voor ontwerpers is een gedegen basiskennis van deze technieken daarom essentieel. Hoe beter je op de hoogte bent van de mogelijkheden van diverse productietechnieken, hoe creatiever het ontwerpproces kan zijn en hoe beter het eindresultaat. Een bedrijfseconomisch optimaal geproduceerd product versterkt bovendien de concurrentiepositie. Moderne industriële productie behandelt vrijwel alle relevante productietechnieken voor metaal en kunststof. Aan de hand van opdrachten, voorbeelden en veel fotos en illustraties wordt de stof inzichtelijk gemaakt. Daarnaast besteedt het boek veel aandacht aan de aspecten die bij moderne industriële productie een steeds belangrijkere rol spelen, zoals het kleiner worden van seriegroottes en toelaatbare toleranties. Nieuw in deze editie is aandacht voor vision en manarm produceren. Het boek is primair geschreven voor studenten aan de opleidingen werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde. Het kan ook goed worden gebruikt bij opleidingen als industrieel ontwerpen, autotechniek en vliegtuigbouwkunde.






geen inkijk exemplaar beschikbaar





Euro 44.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Hogere bouwkunde Jellema / uittreksel

Hogere bouwkunde Jellema / uittreksel



Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Hogere bouwkunde deel 13 beheren' (1e druk; ISBN 9789021290621 ) van A.L.M. van Eekelen en red. M. Bonebakker. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.






geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  




Hogere bouwkunde Jellema / 3 Draagstructuur bouwtechniek

Hogere bouwkunde Jellema / 3 Draagstructuur bouwtechniek



Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Hogere Bouwkunde Jellema Deel 3 Draagstructuur Bouwtechniek' (1e druk; ISBN 9021290502 ) van Ir. T.G.M. Spierings. Uittreksels van StudentsOnly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek.






geen inkijk exemplaar beschikbaar



Euro 5.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal